Antonín Švehla

* 15. 4. 1873, † 12. 12. 1933.
Byl český politik a také statkář v Hostivaři.

Od 90. let 19. století byl činný v agrárním hnutí. V letech 1908 – 1913 byl poslanec českého zemského sněmu, od roku 1909 byl vedoucí představitel a předseda České strany agrární.

Od počátku 1. světové války usiloval o jednotný postup českých politických stran, podílel se na činnosti Českého svazu i Národního výboru, který byl vytvořen 13.7.1918 ze zástupců českých politických stran a několika představitelů kulturních a vědeckých kruhů (32 členů) Antonín Švehla spolu s V. Klofáčem byli místopředsedy Národního výboru. Vedle K. Kramáře, který byl předsedou tohoto orgánu, byl Švehla uznávaným vůdcem české politické reprezentace a jedním z „mužů 28. října“ 1918. V tento den byl vyhlášen samostatný Československý stát a Národní výbor převzal státní moc. Od roku byl 1918 poslanec Národního shromáždění. Poté od roku 1919 předseda Republikánské strany československého venkova (což původně byla Česka strana agrární).

V letech 1918 – 1920 ministr vnitra, 1922 – 1929 (s přestávkou v roce 1926) byl předsedou vlády. Zasloužil se o budování demokratického československého státu, o jeho upevnění, spoluvytvořil tzv. koaliční pětku. Byl blízkým spolupracovníkem a zároveň politickým protějškem T. G Masaryka.

V roce 1927 odmítl svou kandidaturu na úřad prezidenta, v roce 1929 ze zdravotních důvodů odešel z aktivního politického života.

 

 

Hodnocení životopisu Antonín Švehla

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  3 576×
  215 slov

Komentáře k životopisu Antonín Švehla