Božena Němcová

U této největší české spisovatelky známe přesně jen datum jejího úmrtí. Protože datum jejího narození je stejně záhadný jako její smutný život. Začalo to tím, když se provdala za Němce, to manželství trvalo skoro 25 let. Bylo doprovázené bídou a častým stěhováním. Smrt jejího nejstaršího syna a nadaného syna Hynka, který zemřel už v 15 letech na tuberkulózu, jí naprosto podlomila zdraví. Od smrti Hynka se musela starat o zbývající 3 děti– Theodoru, Karla a Jaroslava, peníze se jí na to dostávaly za literární práce.

Půl roku před svou smrtí opustila muže a odstěhovala se z Prahy do Litomyšle, kde jí čekal nakladatel Augusta. Ten jí slíbil vydání jejích děl a tak jí nechal ubytovat v hostinci U modré hvězdy. Její manžel jí od tohoto pobytu zrazoval a říkal jí, že Augusta je před bankrotem. Ten to popřel a tlačil Němcovou, aby co nejrychleji odevzdala rukopis Babičky. Začátkem listopadu dostala od Augusty dopis, ve kterém jí sdělil, že na Babičku nebude už déle čekat a že má Litomyšl hned opustit. Pochopil totiž, že od její přítomnosti nemůže nic čekat. Pro majitelku hotelu nebyla Němcová zvlášť dobrým hostem, protože utekla od muže, neměla čím platit a měla velmi vážné zdrav. potíže.

Byla ale dost hrdá a nechtěla se tak obrátit na svého muže a ani na své přátele. Ti všichni žili v domnění, že dostává peníze od Augusty. Byla bezmocná, sama a s postupující rakovinou. Koncem listopadu se v jejím pokojíku v hostinci objevil její manžel. Kdo ho upozornil na vážný stav jeho manželky, není známo. Zaplatil za ní účet a odvezl jí domů.

V té době se už sotva udržela na nohou. Byla na umření, ale když ji vyhublou a zestárlou obklopily děti, utěšovala je, že se s nimi uzdraví. Své poslední Vánoce trávila mezi dětmi. 20. ledna dostala autorské exempláře 1. sešitu Babičky. Rozplakala se, protože byly vytištěny na nejlacinějším papíře s velkým počtem chyb. I když neměla žádné bolesti, jen slábla a usnula těžkým spánkem. Němec přivedl kněze, aby ji zaopatřil, ale ani o tom už nevěděla. Nakonec ji smrt zastihla v 6 hod. ráno 21. 1. 1862. Zprávu o její smrti uveřejnily všechny české i německé noviny v Praze.

Hodnocení životopisu Božena Němcová

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  3 522×
  362 slov

Komentáře k životopisu Božena Němcová