Dr. Edvard Beneš

- narozen 28.5.1884 (desáté dítě manželů,kteří se v Kožlanech na Rakovnicku vypracovali na obchodníky a zemědělce)
- vystudoval filozofii a filologii na Karlově univerzitě a na pařížské Sorbonně , potom nastoupil jako výpomocný učitel na obchodní akademii v Praze
- 1909 – svatba s Annou Vlčkovou (říkala si Hana)
- od začátku 1. světové války (1914) působil v odboji proti Rakousku – Uhersku
- září 1915 –ilegální odjezd do Švýcarska (chtěl se připojit k T.G.Masarykovi , který působil hlavně v Londýně , Rusku a USA) – Beneš zřídil kancelář Národní rady v Paříži.
- po vzniku ČSR se stal ministrem zahraničí
- 1935 – zvolen prezidentem republiky
- 29.9.1938 – Francie a Velká Británie (ČSR se na ně spoléhala) přitlačili ČSR ke zdi tím , že jejich ministerští předsedové (Francie : Ed.Daladier , Velká Británie : Chamberlnil) podepsali Mnichovskou dohodu (ještě s Německem – A.Hitler , Itálií – Musolini) , která doporučovala Československu , aby předalo Německu Sudety.Podrobnosti o hranicích měla rozhodnout mezinárodní rozhraničovací komise , která zasedala v Berlíně.ČSR do ní vyslala několik zástupců.Hitler přišel s požadavkem , aby Beneš odstoupil z funkce prezidenta republiky.Podle názoru jednoho z českých vyslanců se měly Hitlerovy požadavky stupňovat každým dnem , kdy Beneš zůstane v úřadě.Nátlak na B. rostl , a tak oznámil , že ještě očekává nějaké zprávy z Berlína a pokud žádné nedojdou tak oznámí abdikaci večer v rozhlase.Vyslanci odletěli do Berlína , ale tam se dozvěděli , že se vše rozhodlo bez nich a oznámení o abdikaci přišlo pozdě.
- říjen 1938 – na nátlak Němců musel předčasně odstoupit , donutil ho k tomu hlavně Adolf Hitler.
- za války vytvořil v Londýně prozatimní vládu a usiloval o uznání ČSR v předválečných hranicích (to se mu , až na vyjímku odtržení Podkarpatské Rusi Sověty , podařilo)
- podzim 1938 – Československo se chtělo samo postavit proti Německu , ale neudělalo to , protože by mu nikdo nepomohl.Poláci a Maďaři se chystali , že si odtrhnou nějaké území.Povstání by vyvrcholilo válkou , která by skončila zničením národa.
- 1943 – Beneš navštívil amerického prezidenta Franklina Roosevelta , ale měl strach z levice , zvláště z KSČ , která by mohla natolik zesílit , že by mu znemožnila návrat do Prahy.
- konec zimy 14947 – 1948 – Gottwald hrozil zatýkáním Benešových přátel a obsazením republiky sovětskými vojsky.( Kdyby B. vyzval vlastence , sokoly a všechny demokraty , aby se postavili proti komunistům , neměli by žádnou šanci.Komunisté ovládali bezpečnost , část armády , pracovali pro ně důstojníci v dem. stranách. ) Nekomunisté nebyli na mimoparlamentní střetnutí připraveni.
- únor 1948 – byl donucen komunisty , v čele s Klementem Gottwaldem , k podepsání jmenování „vlády obrozené Národní fronty“ , což měla být vláda bez demokratů.Tím začala komunistická diktatura , která trvala do roku 1989.Beneš se demokratů zastával , ale nemohl nic dělat , protože stá proti komunistům sám – politici dem. stran jen čekali jak situace dopadne – Beneš nebyl všemocný a ústava mu nedávala mimořádnou moc.Proti komunistům neuspěl.
- 7.6.1948 – na protest proti zamýšlené ústavě odstoupil z funkce
- 3.9.1948 – zemřel po krátké nemoci v Sezimově Ústí – jeho pohřeb se stal velkou protikomunistickou manifestací
- Řekli o něm :
„Byl to vlastenec a Čechoslovák , jeho hlavním zájmem byla politika , vytvořil a pak znovu obnovil Československo.“ Prof. Kvaček
“Bez Beneše bychom republiku neměli.“ T.G.Masaryk
“Jeho nejvyšším zájmem byla mezinárodní stabilita.“ Eva Broklová – historička , přednášející na fakultě sociálních věd UK

Hodnocení životopisu Dr. Edvard Beneš

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  6 500×
  523 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k životopisu Dr. Edvard Beneš

Jana
Byl to vlastenec, vzdělaný člověk, novodobými historiky nespravedlivě hodnocen.
Čest jeho památce!