Edvard Beneš

Narodil se 28.května 1884 a zemřel 3.září 1948.Byl politik a státník.Po studiích v Praze a ve Francii(doktorát práv a sociologie) byl docentem soc. na KU,zabýval se hodně politickou publicistikou.EB byla blízká soc. dem.,ale brzo přešel k „realismu“ T.G.M. ,za jehož žáka se považoval celý život.Po vypuknutí 1.světové války odešel po dohodě s ním v září 1915 do Francie,kde se stal tajemníkem Národní rady čes. a slov. zemí. Beneš se účastnil aktivně organizace čs. Vojska v dohodových zemích a pracoval o uznání Národní rady za prozatímní vládu budoucího čs.,což se stalo během r.1818.V prozatímní vládě by ministrem vnitra a zahraničí.Po zřízení ČSR (28.10.,1918) B. jako ministr zahraničí první čs. Vlády vedl čs. delegaci na mírové konferenci ve Versaillích, kde se mu s francouzskou podporou podařilo staré hranice udržet,ale i poněkud rozšířit a vyjednat výhodnou hranici s Maďarskem.Po návratu do vlasti(v září 1919 ) vstoupil EB do strany čs. nár. socialistů,kterou ideově vedl až do mnichovské katastrofy.Od r. 1918-1935 byl vždy ministrem zahraničí,od září 1921 do října 1922 byl kromě toho také předsedou vlády.Po Masarykově abdikaci byl zvolen prezidentem republiky 14.prosince 1935.Pod nadvládou Francie byl jedním z iniciátorů Malé dohody / ČSR,Jugoslávie,Rusko/, která byla založena r.1921 proti snahám o nadvládu rodu Habsburků.

Vůdčí ideou jeho zahraniční politiky bylo zachovávání evropské konstelace vytvořené Versailleskou mírovou smlouvou, veškerou politiku orientoval na stranu Francie.Po Hitlerově příchodu k moci / 1933/ začal navazovat diplomatické styky s SSSR a 16. května 1935 podepsal československo-sovětskou smlouvu o vzájemné pomoci.Chtěl tak uchránit stát před vniknutím nacistického vojska. Tím začal vést dvojí - obojetnou politiku.V mnichovské krizi byl jedním z hlavních viníků, že vláda odmítla pomoc Sovětského svazu po napadení našeho státu nacistickým Německem. Vláda kapitulovala a bez boje přijala proti ústavně mnichovskou dohodu čtyř velmocí – 30.září 1938. 5.října se vzdal úřadu i prezident Beneš.Odjel do USA, kde byl jmenován prof. Na universitě v Chicagu.a v Londýně vytvořil čs. emigrantskou vládu.Když bylo jisté, že Sovětská armáda zvítězí, Edvard Beneš odjel do Moskvy a 12.prosince 1943 uzavřel smlouvu o přátelství a vzájemné poválečné spolupráci.Po osvobození ČSR se vrátil zpět do vlasti a byl opět zvolen prezidentem republiky / 19.června 1945/. Svého postavení využíval k pokusům o nastavení kapitalistického Československa. To se mu nezdařilo a po únorových událostech r.1948 / převrat komunistů a vítězství lidu / Edvard Beneš 7.června 1948 již po druhé odstupuje z funkce prezidenta. 3.září umírá.

Hodnocení referátu Edvard Beneš

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  4 693×
  427 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Edvard Beneš