Franklin Delano Roosevelt

Franklin Delano Roosevelt (30.1.1882 - 12.4.1945), americký politik a prezident v letech 1933-45, přichází na svět 30. ledna roku 1882 v Hyde Parku ve státě New York.

Vzdělání Roosevelt získává nejprve na Hardvarské univerzitě (absolvuje v roce 1904), poté studuje práva na Kolumbijské univerzitě (absolvuje v roce 1908).

V roce 1910 F. D. Roosevelt vstupuje do politiky, když se stává členem senátu státu New York - v této funkci pak Roosevelt působí do roku 1912, kdy nastupuje na post náměstka státního tajemníka (ministra) pro námořnictvo (tady bude Roosevelt působit do roku 1920, kdy též kandiduje na funkci amerického víceprezidenta).

V roce 1921 Roosevelta postihne závažné onemocnění pohybového aparátu - po obrně je víceméně ochrnutý na dolní končetiny, nicméně důslednou fyzioterapií se mu podaří zmírnit následky onemocnění na minimum (později ale přesto často využívá kolečkové křeslo).

Do politiky se Roosevelt vrací na konci dvacátých let 20. století - mezi roky 1928-32 Franklin Delano Roosevelt působí na postu guvernéra státu New York, během hospodářské krize na počátku třicátých let 20. století je pak jedním z jeho nejvýznamnějších politických počinů úspěšný boj s korupcí a nezaměstnaností ve státě.

V roce 1933 je pak Franklin Delano Roosevelt zvolen poprvé (za Demokratickou stranu) prezidentem Spojených států amerických (a jako jediný americký prezident bude pak zvolen na více jak dvě volební období, a to ještě v letech 1936, 1940 a 1944) - ve funkci prezidenta USA pak bude působit až do své smrti v roce 1945.

Ve třicátých letech 20. století stojí prezident Franklin Delano Roosevelt za zahájením reformního programu v americké společnosti a hospodářství (tzv. Nový úděl, angl. New Deal), v zahraniční politice v těchto letech Roosevelt bojuje proti tradičního americkému izolacionizmu a naváže diplomatické vztahy se Stalinovým (viz Stalin, Josif Vissarionovič) Sovětským svazem.

Na počátku druhé světové války se Franklin Delano Roosevelt postaví na stranu Spojenců, v roce 1941 pak začíná být ze Spojených států vyvážen válečný materiál do Sovětského svazu a ve stejném roce (v březnu) je americkým Kongresem schválen tzv. zákon o půjčce a pronájmu, díky kterému je pak Velká Británie zásobena válečným materiálem z USA.

Stále ještě v roce 1941 pak vzniká mezi Rooseveltovými Spojenými státy a Churchillovou (viz Churchill, Winston Spencer) Velkou Británií válečné spojenectví, stvrzené tzv. Atlantickou chartou.

Po útoku Japonska na americký Pearl Harbor pak Roosevelt uzavírá spojenectví s Velkou Británií a Sovětským svazem, na spojenecké konferenci ve Washingtonu je pak za největšího nepřítele označeno hitlerovské (viz Hitler, Adolf) Německo, jehož poražení je tím nejdůležitějším cílem války, válka v Tichomoří a porážka Hirohitova (viz Hirohito) Japonska je na druhém místě.

Během druhé světové války Franklin Delano Roosevelt stojí pevně na spojeneckých pozicích, nicméně narozdíl od Churchilla praktikuje politiku ústupků vůči Stalinovu Sovětskému svazu a jeho imperiálním snahám ve střední a východní Evropě.

Franklin Delano Roosevelt se účastní všech významných válečných konferencí (Teherán 1943, Jalta 1945 atd.), v roce 1944 je pak zvolen (jako jediný americký prezident v historii) počtvrté do funkce prezidenta Spojených států amerických.

Franklin Delano Roosevelt, umírá náhle 12. dubna roku 1945 ve Warm Springs, těsně před koncem druhé světové války, na následky mozkové mrtvice.

Hodnocení životopisu Franklin Delano Roosevelt

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  4 920×
  510 slov

Komentáře k životopisu Franklin Delano Roosevelt