Gábor Bethlen

Narodil se 15. listopadu v roce 1580 v Sedmihradsku. Již v letech 1604 – 1606 se účastnil protihabsburského povstání ( bojoval na straně uherské šlechty, kterou vedl Štěpán Bočkaj, který byl shodou okolností také ze Sedmihradska ).
Roku 1613 se stal knížetem sedmihradským. Sám o sobě prohlašoval, že je ,,skvělý voják a lstivý diplomat.“ Severně od Dunaje vojensky ovládl Uhry a pokusil se využít počáteční slabosti (související s protestantskou opozicí v Čechách) nově zvoleného císaře Ferdinanda II ve svůj prospěch.
V roce 1618 České stavy potřebovali pomoc, vojenskou i finanční. Získali ji většinou od protihabsburských uchazečů, Bethlen byl jedním z nich. Využil toho a za pomoci Turků, kteří sami neměli Habsburky v oblibě, podnítil povstání uherské šlechty proti současnému panovníku českého státu, Ferdinandu II. habsburskému. Díky tomuto postupu získal na síle a podařilo se mu nakrátko vojenskou silou obsadit Slovensko a z Bratislavy začal ohrožovat Vídeň. Pronikl dokonce na Moravu a do Rakous. Gábor Bethlen skutečně stál již 1620 se svými vojsky před Vídní. Připojilo se dokonce i České a Moravské vojsko. Toho využilo Polsko ( veškeré Bethlenovo vojsko bylo zcela mimo Uhry ) a vpadlo tam. Pod tíhou náhlých událostí byl Gabor Bethlen donucen k ústupu a o své nově získané državy přišel.
Roku 1620 se však nechal zvolit v Banské Bystrici uherským králem (kterým byl stejně jen do roku 1621). Bethlen pak připravoval ještě jedno tažení na Vídeň, to ale zkrachovalo. Po neúspěchu Jana Jiřího Krnovského (i díky Bethlenově nespolehlivosti) i on, jako ostatní povstalci, rezignoval. Roku 1622 v Mikulově uzavřel s Císařem Ferdinandem II. příměří. Mezi lety 1622 až 1626 se Bethlen různými vojenskými pokusy snažil ještě posílit svůj vliv, k žádnému pozoruhodnému politickému úspěchu to ale nevedlo.
Nakonec roku 1626 uzavřel s Ferdinandem II. definitivně příměří, čímž si zajistil doživotní vládu nad sedmi východními uherskými stolicemi. Zemřel roku 1629 ve svých 49 letech.
Zdroje: Internet – přeloženo z němčiny
Encyklopedie Diderot
Velká ilustrované encyklopedie
Malá československá encyklopedie

Hodnocení životopisu Gábor Bethlen

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  3 126×
  315 slov

Komentáře k životopisu Gábor Bethlen