Günter Grass

(*1927)

Německý básník, spisovatel, dramatik, esejista, sochař a tiskař kašubského původu. Představitel generace vyrůstající v éře nacismu. Laureát Nobelovy ceny za literaturu pro rok 1999. V třicátých letech vstoupil do 'Hitlerjugend' a v šestnácti narukoval do armády. V roce 1945 byl zraněn (léčil se v Mariánských Lázních) a skončil v americkém zajetí. Po II. světové válce vystudoval vysokou školu výtvarných umění (sám ilustruje své knihy). Ve své literární tvorbě popisoval právě nacismus, dokázal živě vykreslit černobílé náměty zapomenuté tváře dějin. V letech 1986-7 žil v Indii. Protože podporoval tuzemské disidenty, nemohl být v naší vlasti v období totality překládán. V devadesátých letech se postavil proti ukvapenému znovusjednocení Německa.

Světový úspěch mu přinesl román Plechový bubínek, groteskně satirický, vývojový a dobový román, v němž porušuje morální, sociální i náboženská tabu společnosti; vyznačuje se vitálním a naturalistickým stylem se surrealistickými prvky. Nadšení vzbudil jeho román Psí roky, v němž zachytil charakteristiky let 1920-55. Od 1961 se stále více politicky angažoval, např. v díle Plebejci zkoušejí povstání, nazvaném něm. truchlohra, dále v románu Místní umrtvení, či v próze Z deníku šneka. Jeho styl je střízlivě ironický. V této fázi byl i členem SPD a angažoval se politicky, jeho projevy a úvahy jsou shrnuty ve svazku Občan a jeho hlas. Projevy, stati, komentáře. Později u něj opět převážilo epično, např. romány Platýz, Setkání v Telgtu, Potkanka. Nejnovější dílo Mé Století- popisuje rok po roce posledních sto let.
V roce 1999 obdržel Nobelovu cenu za literaturu.

Plechový Bubínek
Hlavní postava: Oskar Matzerath – velmi zvláštní postava. Ve třech letech se rozhodl, že už nebude růst a také nemluví s okolím. Proto se ostatní domnívají, že je postižený a také se k němu tak chovají. Jeho nejoblíbenější předmětem je právě Plechový bubínek, pomocí něhož jakoby i vyprávěl svůj příběh. Celý život Oskara je silně ovlivněn tím , že stále žije v izolaci od okolního světa, zeď která ho od něj dělí ale není vůbec materiálního původu, nýbrž je postavena z cihel neschopnosti dorozumět se s okolím. A tak má Oskar svůj vlastní svět, kde neplatí obyčejné lidské zákony a zvyklosti, ale hlavním zákonem jsou jeho přísně individualistické potřeby a touhy. Vše co se v okolí odehrává posuzuje velmi svérázným způsobem a většinou vidí jen to , co se ho bezprostředně dotýká. Jeho filosofií je zkrátka: Já jsem střed světa a vše okolní se točí kolem mě. Zatímco ho totiž okolí bere jako chudáka a postiženého, on se vidí jako něco víc než obyčejný člověk. Celý děj Oskar retrospektivně vypráví z ústavu, kde je držen pro podezření z vraždy, a zároveň ho zapisuje.
Kniha je rozdělena na tři části.
I. V úvodní části popisuje život svůj a své rodiny od svého narození až do začátku války. Autor vykresluje atmosféru tehdejšího Polska, růst fašismu, krizi hospodářství. Žije v Gdaňsku, s otcem a matkou Matzerathovi, vyrůstá ve zvláštním prostředí. Matka Anna má milence Jana, který je blízkým rodinným přítelem, a vůbec se nebrání setkání s jejím manželem. Navíc je to asi pravděpodobně otec Oskara. Chlapec prožívá i velmi zajímavé příběhy – rozbíjí sklo svým hlasem, chce chodit do školy, čte o Goethovi a Rasputinovi. Do jeho života zasáhne těsně před válkou i smrt, jelikož jeho matka se otráví masem z úhoře.
II. Začíná válka a Gdaňsk je obsazen Němci. Jan umírá za přítomnosti Oskara při obraně polské pošty. Oskar o obou úmrtích přemýšlí logicky nepřipouští si žádnou velkou lítost – prostě se to stalo. Přitom je ale přesvědčen , že za obě smrti může on sám. Poté žije u svých příbuzných, prožívá první milostné vzplanutí k nové ženě svého otce. Později se rozhodne dát se k divadlu a putuje během války po Evropě, poznává svět, dostane se i na frontu. Po určité době ho to ale omrzí a vrací se domů. Stane se členem odbojové organizace, jsou ale odhaleni a on se vrací do rodinného života. S koncem války přicházejí do města Rusové, a jedna jednotka je objeví schované ve sklepě. Přitom dojde k tomu, že se jeho otec Matzerath tragicky zemře, za což si Oskar opět klade vinu.
III. Jako mnoho ostatních se i jeho rodina rozhodne odstěhovat na západ. Během cesty vlakem se Oskar rozhodne povyrůst, ale mezitím mu naroste hrb. Po příjezdu pobývá v nemocnici, potom se vrací k rodině. k Marii, které se narodí syn Kurt. Ovšem nelíbí se mu, že se musí živit šmelinou, a tak si najde zaměstnání, osamostatní se a nakonec i odstěhuje. Začne pracovat jako kameník, také pózuje pro akty, nakonec ho zláká hudba a stává se známým jazzovým hudebníkem. Ovšem je obviněn z vraždy, uvězněn a souzen. A zatímco čeká na rozsudek píše, bubnuje svůj příběh.

Forma : Experiment - Neobvyklá témata, jazyk – zvláštní spojení, až básnické vyjadřování, častá úvahy. Realistický až
naturalistický popis. Vložený úsek dramatického dialogu.

Hodnocení životopisu Günter Grass

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  3 468×
  781 slov

Komentáře k životopisu Günter Grass