Horatio Nelson

ADMIRÁL NELSON ZVÍTĚZIL PŘED 200 LETY, V ROCE 1805 U TRAFALGARU

Tom Horatio Nelson se narodil 29. září 1758. Byl synem venkovského faráře a již roku 1770, ve dvanácti letech, ho rodiče poslali do britského královského námořnictva. Ve svých 20 letech se stal námořním kapitánem, a to přestože do konce života trpěl mořskou nemocí. Zpočátku byl nasazen v bojích proti americké revoluci. Později sloužil také v Západní Indii (1784 - 1787). Od roku 1793 se účastnil bojů proti napoleonské Francii, při kterých přišel roku 1794 na Korsice o oko, poté i o část pravé ruku (bylo to 1797 u španělského Cádizu). Roku 1797 byl za své zásluhy jmenován kontraadmirálem. V srpnu 1798 zničil francouzské loďstvo u Abúkiru. Právě v období let 1798 - 1800 také krutě potlačil v čele anglické eskadry republikánské hnutí v jižní Itálii a dosadil zpět na trůn neapolského krále. Po porážce francouzského loďstva u Egypta v roce 1798 se stal pro Britanii národním hrdinou. Roku 1800 zvítězil nad Francouzi v bitvě u Malty a roku 1801 nad Dány u Kodaně. Úspěšně pak vedl anglické válečné loďstvo v několika námořních bitvách v období protinapoleonských válek. Zvítězil nad spojeným francouzsko - španělským loďstvem císaře Napoleona v bitvě u Trafalgarského mysu nedaleko Španělska. Tehdy před bitvou pronesl k námořníkům památná slova : "Od každého muže Anglie očekává, že vykoná svou povinnost."

V rozporu s převládající taktikou dlouhých bitevních linií rozdělil svou flotilu na dvě divize a vedl je blízko sebe kolmo do chřtánu nepřítele. Bitva proběhla přesně podle jeho plánu. Nelson u Trafalgaru velel královskému námořnictvu ze své admirálské vlajkové lodi Victory, když byl smrtelně zraněn střelou francouzského ostřelovače. Zemřel právě když jeho muži hlásili vítězství - 21. října 1805. Vítězství v bitvě u Trafalgaru podle historiků zachránilo Anglii před Napoleonovou invazí, britské královské loďstvo se na dalších 100 let ujalo námořní nadvlády. Když se Británie doslechla o tom, že ve vyhrané bitvě u španělského mysu Trafalgar zemřel i jejich admirál Horatio Nelson, byl šok z této zprávy snad větší než radost z velkého vítězství. Nelsonova loď Victory je v jihoanglickém přístavu Portsmouth vystavena v suchém doku a v jejích prostorách se pořádají různé akce. Nelson byl zbožňován britskými námořníky a celým národem do té míry, že je dodnes považován za největšího britského vojevůdce všech dob. O admirálu Nelsonovi bylo sepsáno asi 1300 biografií. Většina z nich nezastírá i temné stránky jeho osobnosti, avšak kultu Nelsonovy osobnosti to nijak neškodí. Admirál Horatio Nelson je jednou z nejoslavovanějších a nejbarvitějších postav celých britských dějin. Letos se v Británii slaví dvousté výročí jeho slavné bitvy u Trafalgaru. Po Nelsonovi je pojmenováno významné náměstí v Londýně, jemuž vévodí Nelsonova socha na vysokém sloupu.

(Psáno pro Bruntálský kurýr a Hornobenešovské listy)

Hodnocení životopisu Horatio Nelson

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  23. listopad 2007
  6 279×
  443 slov

Komentáře k životopisu Horatio Nelson