Irwin Allen Ginsberg

3.6. 1926 – 5.4. 1997

Beatová generace vznikla na přelomu 40. a 50. let, přesněji v roce 1948. Zakládajícím podnikavým básníkem byl Lawrence Ferlinghetti, který vlastnil knihkupectví City light books. Právě toto knihkupectví se stalo útočištěm skupiny mladých mužů, kteří se začali nazývat Beatovou generací. Generace, která zapomněla minulost a proflákala přítomnost.
Sami sebe poté definovali ,,jsme básníci v krajině filištínů( nesemitský kmen usazený na jižním pobřeží Izraele, úhlavní nepřátelé Izraelců DAVID x GOLIÁŠ), kteří radši hledají duchovní cíle, nežli materialistické”.
Beatníci měli velké problémy. Někteří z nich byli alkoholici, drogově závislí, drobní výtržníci, zloději aut. Říká se, že tito lidé byli otcové rebelského hnutí 60-tých let. Slovo beat neznamená nic jiného, nežli zlý, zkažený, ztracený. Další vysvětlení slova beat pochází z beatitude- což znamená blažený. Blaženosti se snažili dosáhnout hlavně pomocí drog a oblíbených psychotropních látek. Psali o všem, co pobuřovalo tehdejší společnost, jako volná láska, drogy, alkohol, psali proti tlaku cenzury a establishmentu. Přes toto všechno „Beatnici“ zanechali trvalou stopu v literatuře 20. Století.

Irwin Allen Ginsberg se na narodil 3.června 1926 v USA ve městě New Jersey. Jeho rodiče byli němečtí židovští emigranti. V jeho tvorbě se jeho židovství velmi promítlo. Byl nejmladší a zároveň jeden z vůdčích osobností hnutí. Stejně jako většina z Beatové generace i on navštěvoval Kolumbijskou univerzitu v New Yorku v polovině 40-let. Z té však byl vyloučen pro opakující se kriminalitu a experimentování s drogami, jeho bisexualita( v té době zcela „nemyslitelná“) také budila značnou pozornost. Stal se populárním, když předvedl ohromující představení své nové básně „HOWL“-„Kvílení“ v dnes již legendární galerii „SIX GALLERY“ v říjnu roku 1955. Báseň „Kvílení“ se stává manifestem generace a Allen Ginsberg je u mladých lidí od té doby znám jako Šaman. Jeho sbírka a snad nejznámější báseň je „Kaddish and the other Poems“- „Kadiš a jiné básně“, tento lyrický nářek pro matčinu smrt, odhaluje jeho velký citový vztah k matce. V roce 1965 se i Československo, tehdejší Československá socialistická republika dočkala Allena Ginsberga. Účastnil se zde studentského majálesu, kde se věnoval dialogům se studenty a mezi kterými též šířil protikomunistické myšlenky. Byl zvolen Králem Majálesu. Za tuto činnost a za tzv. způsob života, který se neslučoval s tehdejší socialistickou morálkou byl z ČSSR vyhoštěn. Literární noviny o něm tehdy napsaly, že ženu má v posteli a chlapce „pod postelí“. Cestou zpět do Ameriky napsal báseň „Král Majálesu“, která je výrazem odporu k totalitnímu režimu a sympatií s českými studenty. I v pozdějších letech vedl Ginsberg kampaně proti zneužívání moci v mezinárodní politice a publikoval řadu dalších sbírek básní, z nichž mnohé zhudebnil. Byl oceněn řadou významných literárních cen, z nichž nejprestižnější je např. Národní knižní cena, kterou byl oceněn v roce 1974. Zemřel 5. dubna 1997 v New York City.

Díla: Irwin Allen Ginsberg

Kvílení(Howl), 1955
Kadiš a jiné básně(Kaddish and the other Poems), 1961
Vylízaný mozek,Prázdné zrcadlo,Zelený automobil(Reality Sandwiches), 1963
(Planet News), 1964 (Wichita Vortex Sutra), 1966 (Ankor Wat), 1968 (The Fall of the America: Poems of These States), 1972 (Mind Breaths: Poems 1972-1977), 1973 (Allen Verbatim: Lectures on Poetry, Politics, Consciousness), 1974 (Journals, Early Fifties - Early Sixties), 1977 (Poems All Over The Place: Mostly Seventies), 1978 (Straight Hearts' Delight: Love Poems and Selected

Establishment-Instituce založená na moci a autoritě.

Beat Generation-Ti, co zapomněli minulost a proflákali přítomnost

Jack Kerouac
Allen Ginsberg
William S. Burroughs
Neal Cassady
Lawrence Ferlingheti
Ken Kesey
Gregory Corso
Lucien Carr
Gary Snyder

Hodnocení životopisu Irwin Allen Ginsberg

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  4 289×
  565 slov

Komentáře k životopisu Irwin Allen Ginsberg