Jan Amos Komenský

-narozen 28.3.1592 Nivnice, + 15.11.1670
-biskup jednoty bratrské, pedagog, vědec a spisovatel
Komenského jako „učitele národů“ zná snad každý Čech a kulturní svět. Některé spisy tohoto velkého zakladatele pedagogiky byly a jsou vydávány i daleko za hranicemi naší země včetně Latinské Ameriky, Japonska a Austrálie. Jeho učebnice latiny Svět v obrazech a Brána jazyků otevřená byly ve své době pedagogickým hitem a patřily mezi nejrozšířenější knihy na světě.
Komenský byl i velký spisovatel a většina Čechů zná alespoň podle názvu jeho nejslavnější česky psané dílo Labyrint světa a ráj srdce.
Pro Čechy představuje Komenský prototyp vlastence, který vroucně miloval svůj národ, hluboce prožíval jeho utrpení po Bílé hoře, pracoval ze všech sil pro jeho dobro a přes mnohá zklamání a pocity beznaděje věřil, že nakonec zvítězí. Často jsou citována jeho prorocká slova: „Věřímť i já Bohu, že po přijetí vichřic hněvu vláda věcí tvých k tobě se opět navrátí, ó lide český.“
Jako poslední biskup jednoty bratrské pečoval o ni do posledního dechu. Sám člověk hluboce zbožný, ale zároveň tolerantní, usiloval o sblížení církví a porozumění mezi nimi.
Jako myslitel přesáhl Komenský svou dobu a má co říci dnešnímu člověku. Ač svými lidskými osudy a těžce prožívanou národní bolestí byl postavou spíše tragickou, jeho dílo a myšlení byly přímo symbolem touhy po lepším světě a člověku, po všeobecné harmonii, životě v míru, bez válečných katastrof. Jeho slova „Pušek se má užití proti šelmám, kdežto z děl by se měly slévat zvony nebo hudební nástroje“ zní i dnes aktuálně. Jeho humanismus, tolerance, úcta k vědění, láska k pravdě a víra v pokrok a spravedlnost představují hodnoty dodnes živé.
O životě a díle J.A.Komenského existuje dnes již celý vědní obor- komeniologie. Jen seznam knižních publikací s touto tématikou za léta 1945-82 přesahuje sto stran.
Podle vlastního životopisu se narodil v Nivnici na jižní Moravě. Dětství prožil v Uherském Brodě, ale záhy(asi v roce 1604)osiřel a žil léta u své tety ve Strážnici. V letech 1608-11 navštěvoval bratrskou školu v Přerově. Poté studoval teologii v Herbornu a Heidelbergu. Roku 1616 byl vysvěcen na kněze a v roce 1618 se ujal řízení bratrského sboru ve Fulneku. Zde ho také zastihla porážka českého stavovského povstání, k němuž a jeho představitelům choval sympatie a úctu. Záhy po Bílé hoře se musel jako bratrský kněz skrývat. Nejčastěji býval na brandýském panství Karla staršího ze Žerotína.
V době těchto tragických událostí ho postihlo i osobní neštěstí, zemřela mu žena a dvě děti. V této těžké situaci napsal na sklonku roku 1623 Labyrint světa a ráj srdce, v němž podal nemilosrdnou kritiku současné společnosti a všech jejích nešvarů, aby jediný útulek před všemi nepravostmi našel ve vlastním nitru. Za tajného pobytu v Čechách napsal ještě několik „úspěšných“ spisů a pořídil mj. mapu Moravy. Začal se též zabývat otázkami výuky a výchovy. Výsledkem této práce byl náčrt české Didaktiky.
V roce 1628 opustil definitivně vlast a odešel do exilu do polského Lešna, do jednoho ze středisek českých exulantů. V Lešně žil s několikerým přerušením do roku 1656. Působil tam jako učitel, později jako rektor bratrského gymnázia a jako sekretář a archivář a od roku 1648 jako biskup jednoty bratrské. Učil, staral se o jednotu bratrskou a přitom napsal řadu pedagogických děl. Ve Velké didaktice (Didactica magna) vypracoval ucelený systém školské soustavy.
Někdy ve třicátých letech

Hodnocení životopisu Jan Amos Komenský

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  3 809×
  554 slov

Komentáře k životopisu Jan Amos Komenský