Jaroslav Hašek

Jaroslav Hašek (1883 - 1923), narodil se a většinu života prožil v Praze, absolvoval obchodní akademii a po ukončení začal pracovat jako úředník v bance, ale nevydržel tam a střídal řadu povolání - redaktor časopisů, pří-ručí ve skladu, kabaretní konferenciér, majitel psince. Finanční zdroje měl ze psaní, žil bohémským typem života. Ve svých prózách si dělal legraci z českého maloměšťáka, byrokratického systému, policejního aparátu, sociální problematika, politické praktiky - podplácení,... Byl příznivec anarchistů (z počátku). 1911 - volby do říšského sněmu - vysmívá se způsobu získávání voličů. Vytvořil vlastní politickou stranu, chtěl ironizovat snažení politiků => Strana mírného pokroku v mezích zákona => Sociální a politické dějiny Strany mírného pokroku v mezích zákona (1912). 1914 - mobilizován, dostává se na ruskou frontu, přeběhl na ruskou stranu, po vzniku českých legií do nich vstupuje, pak se stává i členem rudé armády - politický pracovník. 1919 - vrací se do Česko-slovenska. Zbytek života prožil v Lipnici. Napsal zde Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války.
Předválečná tvorba: ucelená tvorba vydaná až po jeho smrti. Před válkou vydal 4 knížky:
Trampoty pana Tenkráta, Můj obchod se psi a jiné humoresky - vychází z doby v níž žije. Vysmívá se čes-kému měšťákovi, povaze, rádobyuvědomění; kritizoval policii, volební podvody, falešné vlastenectví,...
Poválečná tvorba:
Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války
Byl 4x zfilmován - K. Noll, Saša Rašilov, R. Hrušinský, J. Trnka. Postavu Švejka vytvořil už před I. světovou válkou. Použil ho již dříve v některých povídkách. Dílo je humoristické z doby války. Bylo započato po válce, po návratu z Ruska v Lipnici. Z počátku nebyla ochota vydávat román (vulgarismy, drsný humor,...), ale pozvolna po sešitových vydáních vychází dílo v knižní podobě. Nedílná část díla jsou obrázky od J. Lady. Děj je podáván vel-kými množstvími příhod - není to román v pravém smyslu slova. Autor se snaží realisticky zachytit válku, humor dosahuje ironií, parodií, perzifláže (posměšné napodobení), hovorová čeština, obecná, užívá funkčně vulgarismu, vojenský slang, zkomolenou němčinu. Skládá se ze 4 dílů (poslední není dokončený):
I. - V zázemí
II. - Na frontě
III. - Slavný výprask
IV. - Pokračování slavného výprasku
Baloun - „nenažraný“, tlustý s malou vůli, nespolehlivý
Mülerová - ochotná, dobromyslná, stará
Švejk - důvěřivý, dobromyslný, starostlivý
- ambivalentní postava (dvojitá) - tvůrčí tajemství autora, neustálá aktivita, „To chce klid!“, vždy má poslední slovo, vždy má myšlenkově navrch před svými nadřízenými, svými výroky poukazuje na nesmyslnost války.

Hodnocení životopisu Jaroslav Hašek

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  3 555×
  372 slov

Komentáře k životopisu Jaroslav Hašek