Jaroslav Hašek

*30.04.1883
+03.01.1923
Jaroslav Hašek byl jeden z nejvýznamnějších českých spisovatelů,publicistů a novinářů.Po studiu na Českoslovanské obchodní akademii se oddal bohémskému a tuláckému životu.Říká se že prošel pěšky Slovensko,Halič a Uhry.V roce 1907 byl vězněn za anarchistickou činnost.V roce 1908 redigoval časopis Ženský obzor,roku 1910 Svět zvířat se kterým je také spjata silným poutem kniha Malá zoologická zahrada a roku 1911 přispíval také svými články do magazínu České slovo.V tomto roku rovněž založil stranu mírného pokroku v mezích zákona.V roce 1915 odešel s 91.plukem na hasičskou frontu a v září téhož roku se nechal zajmout.V létech 1915 až 1920 působil ve světě jako ředitel armádní tiskárny jako člen českoslovanských legií jako náčelník oddělení pro práci s cizinci a.t.d. .V prosinci 1920 se vrátil do Prahy.Z počátku psal převážně cestopisné povídky,črty a humoresky(mnohé z nich byly zfilmovány).Výběr jeho nejlepších humoresek byl vydán v knižních souborech Smějeme se s J.Haškem I.II.,Škola humoru,Dekameron humoru a satiry,Lidožroutská historie,Dědictví po panu Šafránkovi,Dobrodružství pana Tenkráta a už zmíněná Malá zoologická zahrada.Charakteristickým rysem Haškových povídek je negace mravních a literárních konvencí a vzpoura proti policejnímu režimu.K jeho literárnímu odkazu neodmyslitelně patří kabaretní scény a hry,které byly vydány pod názvem Větrný mlynář a jeho dcera.Postava Josefa Švejka, hlavního hrdiny proslulého románu Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války.Tento veleslavný román byl přeložen asi do 54 světových jazyků,několikrát zfilmován i zdramatizován pro jevištní scénu:jsou s ním také spjaty ilustrace Josefa Lady.

Hodnocení životopisu Jaroslav Hašek

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  5 800×
  266 slov

Komentáře k životopisu Jaroslav Hašek