Josef Mánes

Josef Mánes je jeden z našich nejvýznamnějších českých malířů. Žil od roku 1820 do roku 1871. Byl tvůrcem ukolébavek a písní, básníkem staročeských bájí. Byl skvělý portrétista a krajinář. Věnoval se také ilustračním úkolům, návrhům na monumentální výzdoby a dekorativním dílům. Jeho bratr je také známý malíř Quidon Mánes, který byl za svého života mnohem více uznávaný než Josef a dnes se na něj neprávem zapomíná.

Mánes žil v bouřlivé době národního obrození. Prožil zrušení povinné roboty (1848), což velice zapůsobilo na jeho tvorbu. Obrací se především k obyčejnému lidu. Podle koncepce nár. umění formulované L. Ritterem z Rittersbergu se Mánes vydává ven do polí na venkov mezi lidi, aby je kreslil podle skutečnosti. Vytvořil ideál dobrého českého člověka. Dokázal vyobrazit nejenom bohatou, pestrobarevnou rozmanitost vesnických krojů, ale nechává nás také nahlédnout do vnitřku svých modelů. Z obrazů vyčteme Mánesův obdiv k prostému lidu. Vykresluje jeho otevřenou povahu, fysickou krásu, zdraví. Předkládá nám nezkaženého člověka, který se raduje v tanci a odhodlaně jde do boje. Vytvořil typ české ženy a její krásy. Měl zálibu v selských typech a venkovských krasavicích. Jeho portréty vesnických dívek v sobě nesou inviduální charakter a osobitý půvab modelu.

Mezi jeho krásné portréty patří obraz Josefíny – Mánes v ní viděl ideální představu ženy a milenky. Neokouzluje jenom nádherou své tváře a poprsí, ale má především zapůsobit oduševnělostí a inviduální osobností. Přibližujeme se tímto k typu ženy citově svobodné, plné ideálů.
Obraz Jan Postava – typ slovenského horala v jeho typickém kroji. Vyjadřuje představu slovenského reka, obránce vlasti proti vetřelcům, představa zdravého krásného člověka.
Slovensko na Mánesa značně zapůsobilo a z těchto dojmů vznikla také litografie Domov (báseň na okrasu vlasti), Ukolébavka (mateřská něha) a píseň Milostná (slovenské housle hrají milencům).
Mánes maloval také četné prapory – např. prapor pro Národní gardu v Hradci Králové, pro Pražský Sokol, pro Pražský Hlahol a pro zpěvácký spolek Říp v Roudnici (na bujarém bělouši švarný jinoch, rytíř Jiří, jenž zabíjí ošklivou saň, věznící krásnou dívku. Symbolicky tak vyjádřil boj za národní práva proti starým utlačovatelům českého národa.)
Mánes miloval českou přírodu – Labská krajina -

Hodnocení životopisu Josef Mánes

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  4 665×
  341 slov

Komentáře k životopisu Josef Mánes