Karel Havlíček Borovský

1. Život
(1825 – 1856)
Borová u Německého Brodu
studia: gymnázium, kněžský seminář – nedostudoval, stává se vychovatelem v Rusku (-rozchod s panslavizmem)

Obrázky z Rus – líčí poměry carského absolutismu (samoděržaví)
Mrtvé duše– přeložil od Gogola

2. Žurnalistika
po návratu do Čech pracuje jako novinář
Pražské noviny (od r. 1848)
- vládní listy

Slovan a Čech – kritika panslavizmu, hlásí se k České národnosti, necítí se být Slovanem.
Slované = kulturně a historicky odlišné národy

1848 – Národní noviny
jeho vlastní noviny, šíří zde liberalizmus, austroslavizmus,
1849 - úřední zákaz Národních novin
- vypovězen z Prahy
Kutná Hora – Slovan – kritika poměrů – oktrojovaná ústava
(2x souzen – zproštěn viny)
kritika české společnosti – plané vlastenčení (velká slova = žádné činy)

Kutnohorské epištoly – proti-církevní články

1851 – vypovězen z K H, zastaven činnost – Borová
- deportace do exilu – Brixen (Tyroly)
1856 – pohřeb; zemřel na tuberkulózu

3. Epigramy
-antický žánr, krátký nápis na budově, nebo pomníku, který vysvětloval jeho původ
satirický epigram
4 verší – 2 části
1) část – názor
2) část – překvapivé stanovisko (pointa = špička)

5 dílů – církvi, vlasti, králi, světu, múzám

Selský
Farář dělá chlebem a vínem
pro duše selské tělo a krev.
Sedlák dělá tělem a krví
pro tělo kněžské víno a chléb.

4. Velké satirické skladby
vznik 50. léta – Brixen
oficiálně nebyly vydány – šířeny v opisech
satiry X absolutismus

Satira – kritika pomocí výsměchu
- prostředky satiry - ironie = užití slova v opačném významu
- sarkasmus = vyostřená, jízlivá ironie
- hyperbola = nadsázka
- travestie = znevážení původně vážného námětu, díla
- parodie = výsměch pomocí nápodoby
- makaronismus = míšení jazyků

Tyrolské elegie – travestovaná skladba,
elegie = žalozpěv
forma žalozpěvu – zlehčena
obsahem zatčení a deportace do Brixenu
idea – ostrá kritika Rakouského absolutismu
vrcholem je Oslí zpěv kde je vylíčena groteskní situace se splašenými koňmi
Jazykové prostředky:
Sarkasmus: Ach Ty vládo,
převrácená vládo!
Národy na šňůrce vodit chceš,
Ale čtyřmi koňmi na opratích vládnout nemůžeš.
Ironie: Od všech z Vídně pozdravní,
pan Bach je líbá,..
Hovorový jazyk, nespisovné výrazy, zkomolené něm. výrazy, vulgarizmy

Křest sv. Vladimíra
- travestie staré kroniky Nestora, který zachytil přijetí křesťanství na Kyjevské Rusi v 9. st.
- zachytil konflikt mezi carem Vladimírem a pohanským bohem Perunem
Perun odmítnul poslušnost a byl utopen. Časem car zjistil, že bez Boží
pomoci nemůže vládnout a proto vypisuje konkurz na nového Boha.
- Skladba zůstala nedokončená
Idea: Odsuzuje církev, která slouží absolutistické moci
Groteska: vylíčení situace, která se příčí zdravému rozumu

Jezovitský marš – makarónský verš, oddíl z Křestu sv. Vladimíra
In nomine Dominy,
čert aby vzal noviny.
Latinská část – převzato z církve
Česká část – na žurnalistiku

Král Lávra – travestie pohádky
Idea: kritika absolutistické moci panovníka
ilustrace J. Lada

Hodnocení životopisu Karel Havlíček Borovský

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  4 588×
  387 slov

Komentáře k životopisu Karel Havlíček Borovský