Karel Václav Rais

- Karel Václav Rais se narodil roku 1859 v Bělohradě u Nové Paky v Podkrkonoší, vystudoval učitelský ústav v Jičíně a pak působil jako učitel několik let
na Českomoravské vysočině, kde videl úmornou práci venkovanů. Na počátku sevadesátých let, kdy už byl znám mezi mládeží se dostal do Prahy. Zde působil
na několika místech až se stal ředitelem měšťanské školy, patřil k přátelské družině v době, kdy už tvořil Jirásek, Vrchlický, Winter aj.. O svátcích se
vracíval po dlouhá léta do rodného Podkrkonoší ale Prahu měl stále rád.

- tvorba - mezi nejlepší kritické realisty se zařadil tím, že se soustředil na téma vesnického života, který sám poznal a mistrně ve svých dílech zachycoval.
Nejdříve psal básně vlasteneckého rázu, výmluvné, historizujíci nebo vzpominkové a v nich byl učenlivým žákem Svatopluka Čecha. Vedle toho psal povídky
pro mládež historické nebo vzpominkové a často v nich zachycoval zážitky nebo drobné události ze svého dětství. Všechny jsou naplněny záměrem výchovným
a vlasteneckým. Rais převzal Hálkovo dědictví venkovského románu a povídky o otázkách venkovského života a problémů ale Rais je zpracoval a řešil jinak
než Hálek

- povídky - Rodiče a děti nebo Výminkáři, v obou těchto povídkách Rais vyzdvihuje to, jak i blýzké příbuzenské vztahy jsou určovány penězi nebo touhou
po nich, ještě napsal povídky Lopota či Horské kořeny
- dále v povídkách zachycoval lidské osudy, povahy jako lakota a sobectví, vztahy nablaze ovlivněné mocí peněz, touhy po panštějším životě

- romány - jeho nejlepší dílo byl psychologický román Západ- zde se projevuje Raisův soucit s chudými lidmi, kteří se nemohou bránit svému osudu.
Ústřední postavou je devadesátiletý farář Kalous, jehož přáním je zemřít mezi svými farníky na faře a ne někde v chalupě. Přání se mu splní. Na jejich postavách Rais ukázal jak moc mu byly blízcí a naproti tomu odsuzuje vysoké církevní hodnostáře, úřady aj..

- nejznámější jeho román je Zapadlí vlastenci- odehrává se ve čtyřicátých letech minulého století, Rais vzdával hold lidem, kteří v těch dobách šířli národní uvědomění, pořádali vlastenecké besedy, půjčovaly české knihy a v románě to jsou farář Stehlík, řídící Čížek a učitel Čermák, dále popisoval pronikání německého živlu do Podkrkonoší a vliv německého kapitálu na Čechy

- velký román O ztraceném ševci- na několika typických postavách Rais znázornil slabou odolnost některých Čechů žijících v německém prostředí, a naopak zdůraznil silný sociální cit jiných

- manželský román- Kalibuv zločin- v díle uplatnikl realismus a kritizuje chamtivost a zkaženou morálku jeho postav

- próza - Pantáta Bezoušek- Rais zde humorně líčí trampoty vesničana Bezoušky v Praze

Hodnocení životopisu Karel Václav Rais

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  7. květen 2008
  4 276×
  404 slov

Komentáře k životopisu Karel Václav Rais