Kritický realismus v Čechách

-2.polovina 19.století
-národně osvobozenecké tendence
-povídky, romány, dramata
-1890 – studie Otakara Hostinského O realismu uměleckém
Tomáš Garrigue Masaryk
-1850-1937
-za 1.světové války vůdcem zahraničního odboje
-28.října 1918 – zvolen 1.prezidentem
-založil kritickou revue Atheaeum – proti rukopisům
-Česká otázka, Jan Hus, Karel Havlíček, Rusko a Evropa
-literární dílo hodnotil po stránce ideové
František Drtina, František Krejčí Jan Gebauer – jazykovědec, Josef Zubatý – profesor srovnávacího jazykozpytu, Jaroslav Vlček – literární historie
-počátky realismu = realismus prostý – J.K.Tyl., K.H.Borovský, B.Němcová
1)téma vesnice
-navazuje na B.Němcovou, V.Hálka, K.Světlou
-rozpory peněžní
-přetrvává idealizace vesnice
-forma: povídka, román
-specifikum: užití nářečí, zakotvení děje do určitého regionu
Karel Václav Rais
-zážitky z Podkrkonoší, z Českomoravské vrchoviny (učitel)
-povídky, romány
-osudy, povahy a vztahy lidí ovlivněné nadvládou peněz
-Výminkáři, Rodiče a děti, Horské kořeny
-Zapadlí vlastenci – zobrazení obětavé práce vesnické inteligence = učitelů
-Západ – psychologický román
-Kalibův zločin – spojován s naturalismem – kritika peněžní morálky
Ţ inspirace A.Slavíčka, F.Kavána
Antal Stašek
-otec Ivana Olbrachta
-30 let advokát v Semilech Ţ povídky, romány zasazené v Podkrkonoší
-Blouznivci našich hor, O ševci Matoušovi a jeho přátelích, V temných vírech
Teréza Nováková
-žila v Litomyšli, v Praze
-zemřeli ji 2 synové, dcera a manžel
-hodně cestovala Ţ ovládala jazyky
-sledovala myšlenkový vývoj lidí s lyrickou ironií
-cestopisné črty – Z nejvýchodnějších Čech, Kresby a dojmy z cest
-5 historických románů – Jan Jílek, Šmatlán, Na Librově gruntě, Děti čistého živého, Drašar
Josef Holeček
-9tidílná románová kronika – Naši
-zbeletrizoval historii JČ regionu
-harmonický obraz jihočeského venkova a selské moudrosti
-cenný folklórní materiál
Jindřich Šimon Baar
-rodák z Krejčí Ţ věnuje se Chodsku a tradicím
-kněz Ţ požaduje obrodu kněžského života
-Jan Cimbura – životopisný román – ideál jihočeského vlastenectví
-Paní Komisarka, Osmačtyřicátníci, Lůsy – historická trilogie o Chodsku
Karel Klostermann
-romanopisec Šumavy
-V ráji Šumavském, Mlhy na Blatech
Jan Herben
-moravské prostředí
-Do třetího a čtvrtého pokolení – generační románová kronika
-neidealizuje svůj rodný kraj
2) téma historické
od 70.let
povzbuzuje národní boj
historický román, historická povídka
Václav Beneš Třebízský
předchůdce Jiráska
za pouhých 13 let napsal na 90 próz z různých období
stal se knězem – zemřel předčasně na tuberkulózu
román Bludné duše
Josef Svátek
náměty z doby rudolfinské a pobělohorské
Paměti katovské rodiny Mydlářů v Praze
Alois Jirásek
Nejpopulárnější autor české beletrie
Narodil se v Hronově – 14tiletý pobyt v Litomyšli – mistr
r.1888 – přestěhoval se do Prahy
tvorba: dílo obsáhlou téměř celou českou minulost
1)mýtické počátky – Staré pověsti české
2)hustiství – Mezi proudy, Proti všem, Bratrstvo
3) Jiří z Poděbrad – Husitský král
4)doba pobělohorská – Skály, Psohlavci, Temno
5)doba protifeudálních a rolnických bouří – Skaláci
6)obrozenecké hnutí – F.L.Věk
7)doba biedermayerovská – Filozofská historie
drama – historické = Jan Hus, Jan Žižka, Jan Roháč, současnost = Otec, Vojnarka, pohádkové = Lucerna
tvůrce českého historického románu, navazoval na koncpeci dějin F.Palackého, snaha o objektivitu, vyprávění zpestřoval slovy a citáty z dobových kronik
Zikmund Winter
mistr krátkých próz, uzavírá tragicky, vyniká jako psycholog
omezený úsek historie – konec 16.-začátek 17.století
osudy soukromé – Krátký jeho svět, Rozina sebranec
jediný román – Mist Kampanus – život pražské univerzity v době bělohorské a osud rektora humanistického básníka Jan Kampana Vodňanského, končícího dobrovolně svůj život
3)městské téma
Ignát Herrman
Pražské figurky I.,II.
smysl pro humorné situace, soucit, dobře odpozorované typy lidiček, žijících maloměstským způsobem života
román Otec Kondelík a ženich Vejvara
4)drama
1883 – definitivně oteveno Národní divadlo – zpočátku uzavřené pro nové proudy – změna: František Adolf Šubert – přední organizátor a ředitel ND
Ladislav Stroupežnický
Zvíkovský rarášek
mravoučná veselohra Naši furianti
Gabriela Preissová – tragédie Gazdina roba, Její pastorkyňa
Alois a Vilém Mrštíkové – tragédie Maryša
Naturalismus
světový naturalismus zasáhl i české autory – v duchu svých vzorů si vybírají postavy sobců, surových opilců,…
hrdinové determinováni přirodními a mravními podmínkami, prostředí je ubíjí, drastické scény
český naturalismus – soucit
Vilém Mrštík
lyrický román Pohádka Máje – impresionistická oslava přírody, román Santa Lucia – naturalistický hrubý pohled na současnou společnost
Matěj Anastázia Šimáček
vybírá si lidi chorobné, otrávené dobovou skepsí
Duše Továrny, U řezaček
Josef Karel Šlejhar
povídka – Kuře melancholik
Karel Matěj Čapek-Chod
tragické osudy hrdinů, které líčil jako groteskní loutky v rukou nemilosrdného osudu
Kašpar Lén mstitel, Antonín Vondrejc, Turbína

Hodnocení referátu Kritický realismus v Čechách

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  5. prosinec 2007
  9 255×
  621 slov

Komentáře k referátu Kritický realismus v Čechách