Leonardo da Vinci

1452 - 15. dubna se Leonardo narodil jako nemanželský syn notáře Sera Piera z Vinci a venkovanky Catariny. 1452-56 - V prvých letech je vychováván matkou. Prožije příhodu s útokem dravého ptáka na kolébku, v níž později vidí osudové znamení. (Tato se stala namětem knihy S. Freuda.) 1457 - L. žije již společně s otcem v dědečkově domě ve Vinci. 1457-66 - Chodí ve Vinci do školy / poznává přírodu a začíná malovat. 1466 - Stěhuje se s otcem do Florencie. 1467-72 - L. tráví svá účednická léta u sochaře a malíře Verrocchia společně s Botticellim, Peruginem a Lorenzem di Credi. kolem r. 1472 - L. maluje tvář anděla a krajinu v pozadí Verrocchiova obrazu Křest Kristův. 1472 - Je vyučen a vstupuje do malířského cechu. 1472-76 - Pracuje jako tovaryš ve Verrocchiově dílně. 1473 - Výkres krajiny je první podepsanou a datovanou Leonardovou prací. před 1476 - Samostatně maluje obrazy Zvěstování (nyní ve Florencii), Madona s karafiátem, portrét Ginevry Benci aj. 1476 - L. je obviněn z nedovolených styků a vyslýchan. Proces zastaven. 1476-77 - L. opouští Verrocchiovu dílnu. kolem 1478 - Maluje druhé Zvěstování (dnes v Paříži) a začíná další obrazy Madon (snad Madona Benois aj.). 1478 - L. dostává zakázku na obraz pro kapli sv. Bernarda, ale nesplní ji. téhož roku - Spiknutí Pazziů proti Medicejským, války proti Florencii, L. se zabývá vojenským inženýrstvím. 1478 - 1518 - Zpracovává Codex Atlanticus. 1479 - L. kreslí oběšeného Bernarda Bandiniho Baroncelliho, vraha Giuliana de Medici. 1481 - L. podepisuje smlouvu na obraz Klanění králů, rozpracuje jej, ale nedokončí / též začíná obraz sv. Jeronýma na poušti. 1482 - L. opouští Florencii a stěhuje se se do Milána. Píše dopis Lodoviku Sforzovi a nabízí své inženýrské služby. 1483 - L. v Milaně bydlí u bratří Predisů, podepisuje smlouvu na Madonu ve skalách. 1483-86 - L. dokončuje prvou Madonu ve skalách (dnes v Louvru) a začínají dlouholeté spory o odměnu. 1484 - Mor v Milaně. kolem 1485 - L. se sbližuje s milánským dvorem, portrétuje Cecilii Gallerani. 1485-90 - L. pracuje jako vojenský a civilní inženýr pro Lodovika Mora / navrhuje výstavbu ideálních měst, věnuje se technickým vynálezům (prvé pokusy s létajícím strojem), kreslí četné projekty katedrál, maluje Portrét hudebníka, Madonu Littu aj. kolem 1487 - Dostává od Mora zakázku na vytvoření jezdecké sochy Franceska Sforzy. 1489 - Prohlubuje svá vědecká studia, začíná rukopisy svých prvých traktátů, věnuje se anatomickým zkoumáním / Moro je nespokojen s prací na jezdecké soše a žádá z Florencie náhradního sochaře. 1490 - L. inscenuje živý obraz ráje při příležitosti vévodovy svatby. Přivádí si si domů hocha Salaie. Vrací se zpět k práci na soše, ale pokračuje i vědeckých traktátech. 1491 - Dokončuje v pálené hlíně sedmimetrový model Cavalla. 1491-93 - Koná technické přípravy k odlití obří sochy v bronzu. 1493 - K L. přichází do Milána jeho matka Catarina. Cavallo v pálené hlíně je slavnostně odhalen. po 1493 - Matka Catarina umírá. 1494 - Francouzská armáda Karla VIII. vpadá do Itálie / Lodovico Moro nařizuje vydat bronz určený k odlití Cavalla na výrobu děl. po 1494 - L. pracuje na prvém kartonu Sv. Anny Samotřetí (Londýn). 1495 - L. zahajuje práce na Poslední večeři v Santa Maria delle Grazie. 1496-97 - Je mu zastaven plat, opouští dvůr a skládá naději v dráhu vynálezce. 1497 - L. se vrací a dokončuje Poslední večeři. 1499 - Francouzské armády Ludvíka XII. obsazují Milán. 1500 - L. odchází do Mantovy a portrétuje Isabellu d´Este. Přichází do Benátek nabídnout se jako vojenský inženýr pro boj proti Turkům / navrhuje použít ponorku / po odmítnutí se vrací do Florencie a věnuje se vědě a technice. 1501 - V klášteře servitů dokončuje druhý kartón Svaté Anny Samotřetí ( dnes ztracený) / koná pokusy s velocipédem. 1502 - Vstupuje do vojenských služeb Cesara Borgii ve funkci inspektora pevností a zúčastní se jeho válečných tažení. 1503 - Odchází od Cesara B.a navrhuje ve válce proti Pise přeložit řeku Arno do umělého koryta. Začíná malovat Monu Lisu / dostává státní zakázku na Bitvu u Anghiari / pokračuje v přírodovědeckých zkoumaních / koná pitvy. 1504 - Počátek sporu s Michelangelem, který byl také pověřen malbou bitevní scény. 1505 - Leonardo i Michelangelo dokončují kartóny bitev. L. začíná s nástěnnou malbou / pracuje na traktátu o letu ptáků / vrcholí pokusy s létajícím strojem. 1506 - L. opouští rozpracovanou Bitvu u Anghiari a odchází do Milána do francouzských služeb. 1506-08 - Končí spory o odměnu za prvou Madonu ve skalách (Paříž) a A. Predis -částečně s spolu s L.- maluje druhou Madonu ve skalách (Londýn). kolem 1506 - L. maluje Lédu. 1507 - L. vede spory o dědictví po strýci. 1508-12 - Pracuje jako architekt a inženýr pro Ludvíka XII. a Ch. d´Amboise v Miláně / vrcholí jeho vědecké práce, zvláště anatomické. kolem 1509-12 - Navrhuje jezdecký pomník maršála Trivulzia. 1510-13 - Spolu s tovaryši maluje prvý obraz Jana Křtitele v divoké krajině (dnes přemalován jako Bacchus) a sám druhý obraz Jana Křtitele. 1513 - Po dočasném vypuzení Francouzů z Milána Leonardo odchází do Říma do služeb Giulina Medici, bratra papeže Lva X. 1513-16 - V Římě, kde pracuje Bramante, Michelangelo a Raffael, L. plní jen podřadné technické úkoly / vede spory s německými tovaryši / je mu zakázáno konat pitvy / kreslí a píše proroctví o zkáze světa. 1517 - L. odchází do Francie do služeb Františka I. na zámek Cloux. 1517-18 - Navrhuje splavnění řek a je pověřen projektem a stavbou královského paláce v Romorantinu / ochrnuje mu ruka. 1519 - Leonardo píše závěť. 2. května umírá.

Hodnocení životopisu Leonardo da Vinci

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  27. říjen 2007
  3 811×
  864 slov

Komentáře k životopisu Leonardo da Vinci