Grand Canyon

At 227 miles long, an average of ten miles wide, and nearly one mile deep, the Grand Canyon is proclaimed one of the world’s natural wonders.
It is located along the Colorado River in Arizona. The Grand Canyon is a geological museum, where nearly half of the earth’s 4.6 billion years is displayed.
It’s amazing to look down and see the beauty of nature. You wonder how it was created. Most of the western portion of the North American continent was at or below sea level until sometime after the Mesozoic Era, and the Colorado River meandered over a large plain. A 130,000-square-mile area of the southwestern United States called the Colorado Plateau was thrust a mile high as the Pacific continental plates collided. In time, the Colorado River rushed downhill, carving a pathway to its new outlet in the Gulf of California, The Grand Canyon began to appear. For another two or three million years, the sediment-laden Colorado and its tributaries worked to deepen and, with the aid of wind, rain, ice and gravity, widen the canyon to its present ten mile average width.
At the northeast edge of the Grand Canyon is Lake Powell, created by The Glen Canyon Dam in 1963. The lake is named after John Wesley Powell, the 19th century geologist and explorer who first mapped the Colorado River through the Grand Canyon.
To visit the Grand Canyon is a life- long experience. There are many different ways to experience the Grand Canyon. Either way, reservations are essential.
Hiking in the Grand Canyon is very popular but it’s important to choose an approprivate hike.
A helicopter flight from Grand Canyon Airport offers even more leisure and a beautiful eagle’s-eye view.
Those who are not afraid to get wet should consider whitewater rafting through the Canyon.
The weather in the Grand Canyon can change abruptly at any time of the year.Summers are hot and dry. Winter brings freezing temperatures and snowstorms.
When traveling to the USA, make sure to visit Arizona. It is worth the view of the Grand Canyon that I am sure you will never forget.

Český překlad:
V 227 mílích dlouhých, průměr deseti mil širokých, a téměř jedna míle hluboký, veliký kaňon je prohlášený jeden ze světových přirozených divů.
To je umístěný podél Kolorado řeky v Arizona. Veliký kaňon je geologické muzeum, kde téměř polovina zemského 4.6 miliarda let je zobrazený.
To udiví shlížet a vidět krásu přírody. Vy zajímáte se jak to bylo vytvořen. Většina západní části severoamerické pevniny byla v nebo dole hladině moře do té doby , než někdy po druhohorách, a Kolorado řeka zákrut nad velkou rovinou. 130,000-míle čtverečná oblast jihozápadních United oficiálních návštěv Kolorado plošina byla vražená míle vysoký jak Tichý oceán pevninské talíře srazily se. Včas, Kolorado řeka běhavý svah, řezbářská práce stezka k jeho novému východisku v zátoce Kalifornie, Veliký kaňon začal jevit se. Pro další dva nebo tři milion let, sedlina-obtěžkaný Kolorado a jeho přítoky zpracovanými prohloubit a, s pomocí větru, déšť, led a vážnost, šířit kaňon k jeho současným deseti míle průměr šíře.
V severovýchodu okraj veliký kaňon je jezero Powell, vytvořil soutěskou kaňon hráz v 1963. Jezero je pojmenovat po John Wesley Powell, 19. století geologové a průzkumník kdo první mapovaná Kolorado řeka skrz veliký kaňon.
Pro navštívit veliký kaňon je doživotní zkušenost. Je tam mnoho různých cest zažít veliký kaňon. Buď cesta, rezervace jsou základní.
Turistika ve veliký kaňon je velmi populární ale je důležité vybrat si approprivate potulovat se.
Let vrtulníkem z velikého kaňon letiště nabízí ještě víc volný a krásné orlí-oko pohlíží.
Ti kdo nejsou v obavách zamokřit se měl považovat bílý-voda plavené dříví skrz kaňon.
Počasí ve veliký kaňon může měnit úsečný v kdykoliv v roku.V létě jsou horcí a suchý. Zima přinese mráz a sněhovou bouři.
Kdy cestovat k USA, ujistit se, aby navštívit Arizona. Má ten cenu pohled na veliký kaňon že já jsem si jist, že vy nikdy v budoucnu zapomenete.

Hodnocení referátu Grand Canyon

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  22. květen 2008
  4 631×
  673 slov

Komentáře k referátu Grand Canyon