Počítače přehrály velký střet

Nový impuls teorii, která zamotávala hlavu astronomům po celou řadu let daly počítačové simulace. Teorie ze sedmdesátých let označovaná jako velký střet tvrdí, že u zrodu Měsíce stála kolosální kolize Země s planetou o velikosti Marsu. Scénář této kosmické události nyní sestavili vědci z univerzity v kalifornském Berkeley.

"Předcházející modely teorie střetu identifikovaly střety schopné vytvořit Měsíc, ale nedokázaly vzít v úvahu všechny rysy systému Země-Měsíc současně," řekl agentuře Reuters badatel Robin Camp.

Už známe scénář, tvrdí vědec
"Ale to, že se s pomocí počítačů ukázalo, že pouhý jediný střet byl s to způsobit vytvoření Měsíce, mělo za následek vypracování mnohem pravděpodobnějšího scénáře," dodal.

Výsledky nového výzkumu představené v nejčerstvějším vydání odborné revue Nature předpokládají střet mezi Zemí a další planetou, sice nepřímý, ale provázený uvolněním úžasné energie.

Energie by dokázala zničit planetu jako Mars
Množství energie, které by při této kolizi asi před čtyřmi a půl miliardou let vzniklo, by stačilo k tomu, aby přicházející planetu zničilo, zdůraznil vědec. Uvolnily by se skalnaté úlomky, které by začaly rotovat kolem Země. Jejich ochlazením by vznikla matérie, z níž by se vytvořil Měsíc. Celý proces od kolize k vytvoření nového vesmírného tělesa by trval asi sto let, což je z hlediska vesmírných dimenzí téměř nepochopitelně krátká doba.

Země se točila rychleji
Předpokládaný asi čtyřicetistupňový úhel, pod kterým došlo ke střetu podle počítačové simulace způsobil, že Země začala rotovat. Její rychlost přitom byla mnohem větší než dnes. V tomto stadiu trval hypotetický pozemský den asi pět hodin.
Je také pravděpodobné, že Měsíc se tehdy nacházel Zemi blíže než nyní. Ve skutečnosti se obě tělesa neustále vzdalují, byť o pouhých několik centimetrů ročně. Jak vzrůstá vzdálenost mezi Zemí a Měsícem, rotace naší planety se zpomaluje.

MĚSÍC
Vzdálenost od Země 384 400 km
Doba oběhu:
siderickáoběh planety kolem Slunce měřený vůči hvězdám 27,322 dne
synodickáoběh planety kolem Slunce měřený vzhledem k Zemi 29,530 dne
Střední oběžná rychlost 1,02 km.s-1
Sklon dráhy 5° 9
Otočka kolem osy 27,322 dne
Délka slunečního dne 29,530 dne
Průměr - rovníkový - polární 3 475,6 km
Hmotnost 0,735 . 1023 kg
Hustota 3 340 kg.m-3
Povrchová teplota 117° - -160° C
Albedo poměr mezi množstvím odraženého a přijatého světla 0,07
Hlavní složky atmosféry Měsíc nemá vodu ani atmosféru; povrch tvoří rozsáhlé planiny zvané mare (moře).

Hodnocení referátu Počítače přehrály velký střet

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  19. září 2007
  2 559×
  371 slov

Komentáře k referátu Počítače přehrály velký střet