Biokatalyzátory

Enzymy, jako biokatalyzátory
Enzymy jsou složité organické katalyzátory vznikající v živých buňkách, které však jsou schopny působit nezávisle na buňkách, ve kterých vznikly. Jsou typicky termolabilní a vysoce specifické. Snižují aktivační energii a tvoří se v jiné přechodné stavy. Jsou potřebné jen v nepatrných množstvích v porovnání s chemickými změnami, ke kterým dochází v jejich přítomnosti. Enzymy mohou být snadno otráveny, což má za následek částečnou nebo úplnou ztrátu katalytické aktivity. Řada údajů ukazuje, že enzymy jsou bílkoviny. Je-li enzym inkubován se substrátem ( látka, na kterou enzym katalyticky působí) při stálých podmínkách teploty a pH, může být vhodnou analytickou metodou změřeno množství uskutečněné chemické přeměny. Název enzymu by měl ideálně ukazovat několik věcí: především charakter substrátu, dále typ chemické přeměny substrátu a konečně i původ enzymu. Tak například můžeme hovořit o svalové dehydrogenáze kyseliny mléčné. Označuje to enzym, který (a) působí na kyselinu mléčnou, (b) katalyzuje odnětí vodíkových atomů z této kyseliny a © je přítomen ve svalu.
Funkce enzymů: Jakmile živočich přijme potravu, dojde k první chemické záležitosti - potrava je trávena. V tomto pochodu je zapojen velký počet různých hydroláz. (Enzymy katalyzující štěpení substrátu pomocí dalšího činidla, obvykle vody). Všechny trávící enzymy jsou hydrolázy. Ze složitých molekul se obsažených v potravě se uvolní základní jednoduché složky, a to monosacharidy, mastné kyseliny a aminokyseliny ty jsou pak ve střevě vstřebávány a dostávají se do krve.

Enzymy trávícího traktu
· LIPIDY
· lipasa TAG pankreas, žaludek
· fosfolipasa A2 fosfolipidy pankreas
· SACHARIDY
· alfa-amylasa škrob, glykogen gl.parotis, pankreas
· sacharasa, isomaltasa, laktasa enterocyty
· BÍLKOVINY
· pepsin žaludek
· chymosin kasein žaludek mláďata
· trypsin, chymotrypsin, elastasa pankreas
· karboxypeptidasa A a B pankreas
· aminopeptidasy oligopeptidy enterocyty
· NUKLEOVÉ KYSELINY

ribonukleasa, deoxyribonukleasa pankreas

Odlišnosti od anorganických katalyzátorů
Enzymy jsou
· účinnější
· specifické
· účinkově
· substrátově
· citlivé na vnější vlivy
· v buňkách prostorově uspořádany
Klasifikace enzymů
1. Oxidoreduktasy : hydrogenace,dehydrogenace, přenos elektronů
2. Transferasy : přenos funkčních skupin
3. Hydrolasy : hydrolysa různých vazeb
4. Lyasy : štěpí vazby C-C, C-O, C-N, jinak než hydrolyticky nebo oxidativně
5. Isomerasy : změny uvnitř molekuly (ketosa-aldosa)
6. Ligasy (synthetasy) : vazba dvou molekul za současné hydrolysy

Vitaminy

Vitaminy jsou úžasným vynálezem paní Přírody.
Dokážou oživit mrtvé. Když například vezmete neživý atom zinku a dáte ho dohromady s molekulou vitaminu, tak náhle během jedné miliardtiny vteřiny obživne.
VITAMINY-SPÁSA VAŠEHO TĚLA
V našem těle sedí mnoho "mrtvých" atomů , které toužebně očekávají svůj vitamin. Bohužel někdy čekají marně , protože naše strava neobsahuje dostatek vitaminů. Látková výměna, proto zůstane mrtvá a my rychle stárneme nebo onemocníme. Naše buňky potřebují vitaminy ,ne každý den, ale každou hodinu, minutu,vteřinu.
VITAMINY-NUTNÁ POTŘEBA
Vitaminů naše tělo potřebuje jen velmi malé množství. Toto malé množství stačí k tomu , aby všech 70 biliónů buněk dostalo svůj podíl molekul. Když sníme talíř čerstvého salátu, za chvíli už z našich střev proudí do krve tisíce biliónů vitaminů. Když nešťastní, vyčerpaní, nebo nemocní ,jde většinou o nedostatek vitaminů. Asi Vám to připadá samozřejmé, ale nedostatek bílkovin nebo železa je ve skutečnosti "pouhým" nedostatkem vitaminů. A přitom ve skutečnosti má tělo bílkovin i železa dostatek.
BEZ VITAMINŮ STRÁDAJÍ NAŠE BUŇKY A MY S NIMI !!!!
VITAMINY- JEJICH VÝZKUM
Protože se analyzátory neustále zdokonalují, nacházíme stále více obdivuhodných a až šokujících novinek o vitaminech. Stále více vědců se zapojuje do výzkumných projektů ,a tak vzniká od počátku devadesátých let zcela nový pohled na vitaminy. Dnes ,tedy ,už můžeme zapomenout na dřívější spisy o vitaminech.
JAK JSTE SI MOHLI PŘEČÍST , ASI BY JSTE MĚLI ZAČÍT JÍST HODNĚ OVOCE A ZELENINY A MALILINKO OMEZIT TY LÁKAVÉ DOBRŮTKY , CO NÁM POSKYTUJÍ NEJEN DOBROU CHUŤ , ALE I HODNĚ TUKŮ . ALE NEZAPOMEŇME NA TO , ŽE I OVOCE A ZELENINA PATŘÍ K LAHŮDKÁM A ŽE VITAMINY JSOU OBSAŽENY I V JINÝCH JÍDLECH. NAPŘ. MASO, MLÉKO ATD.

Hodnocení referátu Biokatalyzátory

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  12. září 2007
  12 128×
  601 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Biokatalyzátory

elísek EHolicka(zavináč)seznam.cz
tato stránka je fakt super... :D je to fakt good stránka, najdu tady všechno, co potřebuje do školy a nemusím se s tím nijak moc dělat