Enzymy

Geniální zařízení přírody

V každém okamžiku života působí v lidském těle tisíce enzymů. Jenom s jejich pomocí je možně obnovovat zastárlé a opotřebované buňky, přeměňovat výživné látky na energii a stavební součásti, zneškodňovat odpadové látky a také tělu cizí látky, bránit se choroboplodným zárodkům a hojit poranění.
Enzymy jsou chemici přírody. Umožňují, urychlují a řídí všechny procesy udržující v organismu život. Samy se však přitom nemění. Proto se jim také říká biokatalyzátory. Bez enzymů nemůže život existovat.
Enzymy jsou vyslovenými specialisty. Každý z nich má v těle jen jediný úkol. Enzym plní tento úkol s velkou dokonalostí a s nepředstavitelnou výkonností: Existuje například enzym, který se v každé minutě účastní 36 miliónů chemických reakcí. Žádný enzym však nepůsobí sám o sobě, nýbrž vždy jen ve spojení s dalšími enzymy.
Enzymy si tělo vyrábí samo – jsou to v zásadě bílkoviny. Enzymy musejí být neustále obnovovány, protože i ony stárnou, ztrácejí výkonnost a dělají chyby.
Pro život a zdraví je naprosto nezbytné, aby v těle byly všechny enzymy přítomny v dostatečném množství a v optimálním funkčním stavu.

Jídlo utiší hlad teprve prostřednictvím enzymů

Kdyby neexistovaly enzymy, musel by člověk zemřít hlady mezi plnými talíři. Enzymy totiž rozkládají potraviny na jednotlivé výživné látky, které pak organismus může vstřebat.
Tento proces začíná už v ústech: Jestliže budeme žvýkat chléb několik minut, začne postupně chutnat sladce, protože enzymy obsažené ve slinách začnou štěpit škrob na cukr. Trávicí děj pak pokračuje v žaludku a zejména ve střevě, v němž se uplatňují trávicí šťávy z břišní slinivky.: Její proteázy rozkládají bílkoviny na aminokyseliny, a jiné enzymy tuky na mastné kyseliny. Tyto látky pak pronikají střevní stěnou do krve a organismus jich využívá jednak jako zdroje energie, jednak jako stavebních kamenů – mimo jiné také pro tvorbu nových enzymů.

Podpora obranných reakcí organismu

Člověk by byl vydán zcela napospas nepřetržitým útokům choroboplodných zárodků, stále se stupňujícímu poškozování jedovatými látkami vnějšího prostředí trvalé zátěži odpadními produkty látkové přeměny, kdyby nebylo enzymů. Ty jsou nezbytné pro správnou funkci obranných sil imunitní soustavy těla a tím i pro přirozené úpravné děje. Enzymy umožňují tělu bránit se mimo jiné cestou aktivace tzv. makrofágů. Jak název napovídá, jde o velké žravé buňky, které se vyznačují schopností rozpoznávat v těle všechny škodlivé částice, ze všech stran je obklopit a rozpustit, a to právě za použití specializovaných enzymů.
Enzymy podporují i činnost buněk zajišťujících specifickou imunitní obranu. Plní při tom různé úkoly. Některé přímo útočí na choroboplodné zárodky a také na nádorové buňky, které v těle stále znovu vznikají. Jiné enzymy pomáhají lymfocitům tvořit specifické protilátky, které se vážou na baktérie a viry, zvrhlé buňky či škodlivé chemikálie, aby je mohly obranné síly těla zneškodnit. Ačkoli je průběh imunitních reakcí v těle ve skutečnosti mnohem komplikovanější,z tohoto krátkého přehledu jasně vyplývá, že obranné síly, které jsou tělu vlastní, dokážou udržet člověka ve zdravém stavu (resp. Jeho zdraví opět obnovit) jen tehdy, jsou-li v těle přítomny enzymy v dostatečném množství.
Enzymy - přehled
- biologické katalyzátory
- bílkoviny
- na povrchu mají aktivní místo kam se váže substrát
- často složené, kofaktor

Enzymy jako biokatalyzátory
- snižují aktivační energii: tvoří se jiné přechodné stavy
- urychlují reakce
- nemohou endergonickou reakci změnit na exerogonickou

Odlišnosti od anorganických katalyzátorů
Enzymy jsou
- účinnější
- specifické
o účinkově
o substrátově
- citlivé na vnější vlivy
- v buňkách prostorově uspořádany
Klasifikace enzymů
1. Oxidoreduktasy : hydrogenace,dehydrogenace, přenos elektronů
2. Transferasy : přenos funkčních skupin
3. Hydrolasy : hydrolysa různých vazeb
4. Lyasy : štěpí vazby C-C, C-O, C-N, jinak než hydrolyticky nebo oxidativně
5. Isomerasy : změny uvnitř molekuly (ketosa-aldosa)
6. Ligasy (synthetasy) : vazba dvou molekul za současné hydrolysy ATP

Aktivitu enzymu ovlivňuje:
- koncentrace substrátu
- pH
- teplota
- přítomnost aktivátorů a inhibitorů
- redox potenciál prostředí

Enzymy trávícího traktu
- LIPIDY
o lipasa TAG pankreas, žaludek
o fosfolipasa A2 fosfolipidy pankreas
- SACHARIDY
o alfa-amylasa škrob, glykogen gl.parotis, pankreas
o sacharasa, isomaltasa, laktasa enterocyty
- BÍLKOVINY
o pepsin žaludek
o chymosin kasein žaludek mláďata
o trypsin, chymotrypsin, elastasa pankreas
o karboxypeptidasa A a B pankreas
o aminopeptidasy oligopeptidy enterocyty
- NUKLEOVÉ KYSELINY
o ribonukleasa, deoxyribonukleasa pankreas

Hodnocení referátu Enzymy

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  9. listopad 2007
  5 806×
  656 slov

Komentáře k referátu Enzymy

Tajemný čtenář
Fakt super Hodně mi to pomohlo