Dr. Aleš Hrdlička

Antropologické muzeum Dr. Aleše Hrdličky v Humpolci

Muzeum Dr. Aleše Hrdličky se nachází v Humpolci na Horním náměstí.
Na tomto místě ho můžeme nalézt již od 28. července 1895, kdy bylo založeno Muzejní společností a zároveň určeno jako okresní.
Muzeum mělo za úkol shromažďovat duchovní a hmotné památky z širokého okolí.
Všechny jeho sbírky charakterizují oblast Českého Horácka.

Antropologická expozice

Stálá antropologická expozice seznamuje s hypotézami o vzniku vesmíru s moderním pohledem na otázky vzniku života na Zemi. Pozornost je věnována biologii člověka, cyklu lidského života, antropologii a jejímu využití v praxi dle světoznámého antropologa Dr. Aleše Hrdličky, průkopníka teorie o jednotném původu lidstva. V závěrečné části expozice je život, práce a vědecké výsledky Dr. Aleše Hrdličky.

Dr. Aleš Hrdlička

Až do svých třinácti let vyrůstal v Humpolci, kde se 29.3.1869 narodil jako prvorozený syn ze sedmi dětí truhlářského mistra. Hospodářská krize a naděje na lepší život přiměly Hrdličkovu rodinu vystěhovat se do Spojených států. Aleš pracoval spolu s otcem v továrně na zpracování tabáku a večerně studoval střední školu. Fyzické a duševní vyčerpání mu přivodilo těžké onemocnění, ošetřující lékař poznal v mladém Hrdličkovi nadaného člověka se zájmem o přírodní vědy a nabídl mu práci. S tímto finančním zajištěním se mohl věnovat studiu lékařství. Hrdličku zaujal nově se rodící obor antropologie a odjel tuto vědu studovat do Francie. Prozkoumal řadu indiánských populací a byl jedním z nejlepších znalců Indiánů. Jeho zásluhou byla objevena migrační cesta původního amerického obyvatelstva z Asie přes Beringův průliv na Aljašku a odtud na jih. Od roku 1903 působil jako kurátor oddělení pro fyzickou antropologii při Národním muzeu Spojených států ve Washingtonu. Vybudoval zde oddělení s mnohatisícovými sbírkami antropologických exponátů. Závěr Hrdličkovy vědecké práce "Veškeré lidstvo jednoho původu jest" je i vědeckým základem boje proti rasismu.
Zemrěl v roce 1943 ve Washingtonu.

Hodnocení referátu Dr. Aleš Hrdlička

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  3. srpen 2007
  4 449×
  298 slov

Komentáře k referátu Dr. Aleš Hrdlička