Aleš Hrdlička

Úkol č. 1 : Stručný životopis A. Hrdličky a jeho význam pro antropologii a vznik muzea

Dr. Aleš Hrdlička (*1869 Humpolec - +1943 Washington) vystudoval medicínu v USA, avšak po krátké lékařské praxi se věnoval výhradně antropologii. Významné jsou zejména jeho práce věnované studiu severoamerických indiánu a otázkám původu a vývoje lidstva. V roce 1926 byl za svou práci oceněn zlatou medailí "Huxley Memorial Medal of the Royal Anthropological Institute".
Aleš Hrdlička má pro antropologii světový význam. Studoval plemenné složení obyvatelstva Severní Ameriky, hlavně Indiánů, řešil otázku původu obyvatel Nového světa. Později studoval i kmeny afrických, austarlskýcha a asijských obyvatel. Vyslovil teorii, že všechno lidstvo je jednotného původu a že ve svém vývoji prošlo tzv. neandrtálskou fází. Ve Washingtonu založil jedno z největších muzeí člověka a i u nás se podílel na zrodu Hrdličkova muzea člověka v Praze, kdy r. 1929 zaslal dopis prezidentu T. G. Masarykovi s myšlenkou založit v Praze „Museum člověka“, ke kterému přispěl četnými dary a dotacemi.

Život dr. Aleše Hrdličky v datech

- narozen 29. 3. 1869 v Humpolci jako nejstarší ze sedmi dětí Maxmiliána Hrdličky (truhlářského mistra) a Karoliny Hrdličkové
- r. 1881 se rodina stěhuje do USA
- r. 1889 – 1894 studuje Aleš Hrdlička na Eclectik Medikal College of the City of New York, New York Homeophatic Medical College, skládá státní lékařskou zkoušku v Baltimore
- r. 1903 působí jako kurátor oddělení fyzické antropologie při Národním muzeu ve Washingtonu
- od r. 1898 provádí antropologické a lékařské výzkumy indiánských kmenů Severní Ameriky
- r. 1912 podniká výpravu na Sibiř a do Mongolska
- r. 1918 založil odborný časopis světové úrovně : The American Journal of Physical Antropology
- r. 1919 navštěvuje Japonsko, Čínu, Koreu, Mandžusko, Mongolsko
- r. 1922 navštěvuje střední a západní Evropu
- r. 1923 pořádá přednášky na univerzitách v Praze, Brně a Bratislavě
- r. 1925 podniká výpravu na Dálný východ, do Austrálie, jižní Afriky a Evropy
- r. 1926 je mu udělena zlatá medaile „Huxty Memorial Medal“ Antropologickým královským ústavem Velké Británie a Irska
- r. 1927 pořádá přednášku „The Neanderthal Phase of Man“ v Londýně
- r. 1926 – 1938 podniká výpravy na Aljašku, Komandérské ostrovy a ostrov Kodiak, uveřejňuje teorie zalidnění Ameriky z Asie, a to tzv. „ severní cestou přes Beringovo moře“
- r. 1943 zemřel ve Washingtonu ve věku 74 let

Hrdličkovo muzeum člověka

Bylo založeno r. 1930 při Antropologickém ústavu UK v Praze. Muzeum bylo zřízeno z prostředků a darů věnovaných dr. Hrdličkou a za významné podpory prof. J. Matiegky a prof. L. Niederleho oficiálně otevřeno v roce 1937. Předměty, jež jsou součástí sbírek, byly shromážděny především během výzkumných cest, kterých se zúčastnili P. J. Šebesta, V. Suk a V. Malý.
Muzeum má charakter univerzitní sbírky a je rozděleno do dvou oddělení, na část muzeální (přístupnou veřejnosti) a depozitář (určený pro studijní a vědecké účely). V muzeu jsou umístiny přibližně čtyři tisíce exponátu, z nichž řada je unikátních, např. Hrdličkova sbírka odlitku obličejových masek a hlav severoamerických indiánu. Šebestova sbírka odlitku Pygmejů, frenologická sbírka a sbírka trepanovaných lebek. Nachází se zde i jedinečná sbírka věnovaná umělým deformacím u bolivijských indiánů či sbírka posmrtných masek předních českých osobností z oblasti vědy, kultury a politiky. Významná je též část věnovaná evoluci člověka, osteologická sbírka srovnávací anatomie, sbírka kostních patologií a oddíl věnovaný etnické antropologii.
Za zmínku stojí také Foitova sbírka přibližující život a kulturu afrických kmenů a ukázky mumifikace přirozené i umělé (několik tisíc let staré mumie pocházející z Egypta).

Hodnocení životopisu Aleš Hrdlička

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  3. říjen 2007
  7 086×
  554 slov

Komentáře k životopisu Aleš Hrdlička