Environmentalismus

• Doktrína podřizující ochraně životního prostředí ostatní zájmy, především ekonomické, politické a vojenské hnutí, bojující proti ekologickým hrozbám.

• ENVIRONMENTALISMUS je ideologie, která představuje soubor ideí, názorů a teorií
usilujících o změnu společenských, ekonomických a politických mechanismů, jež brání
snahám o ochranu životního prostředí.
• Tvoří filozofickou a etickou nadstavbu přírodních věd(jako jsou biologie, etnologie a ekologie).

RYSY ENVIRONMENTALISMU

1) Kritizuje liberalismus, konzervatismus a marxismus jako ideologie industriální společnosti,
které hovoří jen v dobývání a ovládání přírody.
2) Zdůrazňuje individuální a kolektivní zodpovědnost.
3) v otázkách demokracie prosazuje decentrialismus a samosprávu jako podmínky participace
(tj.účastnictví) a osobní zodpovědnosti na nejnižších úrovních.

V ekologické sféře prosazují tyto body:
• veškeré živočišné druhy žijící na zemi, včetně člověka, mají vzájemné vazby.
• životní a přírodní prostředí mají hodnotu samy o sobě, proto si zaslouží uznání, respekt a ochranu.
• veškerá lidská činnost má v biosféře své následky.

Právě těmito idejemi zastřešuje řadu protestních ekologických hnutí a organizací.
př:(Strana zelených)
Ve způsobu prosazování svých názorů však zelení nejsou jednotní. Rozpor a nejednota vzniká v úsilí jedněch o vzdělávání a informovanost veřejnosti, druzí chtějí dosáhnout svých cílů pomocí politického vlivu.

Za otce moderního Environmentalismu je považován ALDO LEOPOLD(1887 – 1948)
• lesník, ekolog a jeden ze zakladatelů etiky životního prostředí.

OTÁZKY:1 – čím se tato věda zabývá?
2 – proč organizace nebo hnutí těžko prosazují své zájmy?
3 - proč kritizuje marxismus?
4 – jakých 3 věd tvoří environmentalismus nadstavbu?

doktrína: (vědecká teorie, soustava zásad)
decentralizace: (organizační uspořádání rozdělující řízení něčeho do několika menších organizačních jednotek).

Použitá literatura: Politologie(ZSV- 4.rozšířené vydání), autor: Roman David

Hodnocení referátu Environmentalismus

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  3. srpen 2008
  5 402×
  253 slov

Komentáře k referátu Environmentalismus