Houbové choroby semenáčků a sazenic

Houbové choroby na semenáčcích a sazenicích

a) neinfekční - sucho, nadbytek vlhka, klimatické vlivy, člověk, roztoči
b) infekční - cizopasné nebo saprofytické houby

1. Padání semenáčků - semenáčky

Choroby při níž je poškozen kořenový krček, choroba se vyskytuje za vlhkého a teplého počasí. Postihuje většinu druhů lesních dřevin, výskyt je vždy ohniskový. Nebezpečí trvá až do dvou měsíců od vyklíčení. Výskyt choroby se kontroluje po 2 měsíce od vyklíčení každý 2-3 den.

Rozdělujeme na - hynutí klíčků
- vlastní padání semenáčků
- hniloba kořenů

Ochrana - střídat dřeviny v jednotlivých osevních postupech a semena vysévat do předepsané hloubky
- za vlhkého a oblačného počasí nestínit zem, častěji kypřit, mořit semena

Obrana - zkypřit půdu, potom se zalije suspenzí 0,5% Perizonu 75B v dávce 2-3 l/m²

2. Kořenomorka dubová - sazenice

Způsobuje vyhnívání kořenů až do dřeně, poškozuje kultury až do deseti let. Škodí ve školkách za vlhkého počasí a při hustých síjích. Listy dubů blednou a schnou.

Ochrana - desinfekce a odvodnění půdy, pálení nemocných sazenic

3. Plíseň buková - semenáčky

Na mladých klíčcích semenáčcích se objevují hnědé skvrny na kmíncích a děložních listech, které později černají a za vlhka na nich vyrůstá bělavé podhoubí. Zdrojem nákazy jsou semena. Kontrola se provádí od vyklíčení až do vývinu 4-5 lístků.

Ochrana, obrana - kypření záhonů, mírné stínění, vytrhávání a pálení nemocných jedinců

4. Sypavka borová - sazenice, semenáčky

Způsobuje velmi nebezpečnou chorobu borových semenáčků, kultur a nárostů. Masové napadení primárního jehličí semenáčků. Voskový povlak zhoršuje přilnavost fungicidních přípravků na povrchu jehlic. Při hromadném napadení mladých semenáčků dochází k zaschnutí terminálního výhonu a úplném odumření silně napadených semenáčků. Poškozuje staré jehlice bez kutikuli. Opad napadeného, zhnědlého a odumřelého borového jehličí se zpravidla koncentruje do tří hlavních period.
- duben, květen, červen = opadávají jehlice silně napadené v předešlém roce
- srpen, říjen = opadávají jehlice slaběji napadené v předešlém roce
- listopad, prosinec = opadávají jehlice v důsledku kombinace nové infekce a mrazů
Slabě poškozené jehlice se docela dobře zregenerují. Napadá všechna stanoviště.

Kontrola - každoročně ve všech školkách s borovice (1-3leté). Poprvé od sejití sněhu a od 1.3. 2x v měsíci až do vyrašení jehlic.

Ochrana - vhodná jsou místa školek jejichž okolí je z listnatých dřevin. Chráníme preventivním postřikem - 15.7. - 1.8. - 15.8.

5. Merie modřínová - sazenice

Způsobuje odumírání a opadávání modřínových jehlic a předčasné odumírání dvouletých jedinců. Nevytváří plodničky, výhoda MD opadává.

6. Padlí dubové - sazenice, semenáčky

Vyvíjí se na výhoncích a listech dubů. Na povrchu listů se vyvíjejí plísňové povlaky a jeho haustoria proniká dovnitř buněk. Optimální teplota pro padlí je 25-28°C. vytvořený moučnatý povlak na listech představuje velké množství oidií, jimiž se dále rozšiřují větrem, hmyzem a vodou. Menší význam mají vřeckaté plodničky, podhoubí přezimuje v pupenech.

7. Plíseň šedá - sazenice, semenáčky

Poškozuje semenáčky a sazenice jehličnatých dřevin. Napadá jehlice od spodu, na postižených místech se vytváří šedivý povlak podhoubí s četnými konidiemi, jimiž se dále šíří.

8. Rzi - sazenice

Poškozují asimilační orgány. Rzi vytrvávají na jednom nebo na dvou hostitelých.

Melampsoridium betulinium - na 2letých březových sazenicích ve školkách. Na bříze tvoří letní a zimní výtrusy, druhým hostitelem je modřín.

Melampsora sp - choroba na TP, na svrchní i spodní straně listů

Ochrana - postřik semenáčků a sazenic fungicidy Dithane M-45, postřik se provádí pouze v případě silnějšího výskytu, pěstovat odolné formy odrůd, klonů

Hodnocení referátu Houbové choroby semenáčků a sazenic

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  13. únor 2013
  5 222×
  535 slov

Komentáře k referátu Houbové choroby semenáčků a sazenic