Ohrožená příroda

Člověk si od chvíle,kdy se stal relativně nejúspěšnějším druhem na Zemi,začal přetvářet planetu podle svých představ,čímž samozřejmě ovlivnil a dosud ovlivňuje život jejích zvířecích obyvatel.

Po celá staletí jsme bezstarostně káceli stromy ,zanášeli přírodu odpadky,vypouštěli do atmosféry jedovaté plyny,chytali a zabíjeli volně žijící zvířata a z moří a oceánů lovili obrovská množství ryb ,aniž bychom si lámali hlavu s tím ,jaké důsledky toto počítání přináší pro celou planetu.
Teprve nedávno jsme si pomalu začali uvědomovat,že budeme li všechny tyto činnosti praktikovat ve stejné míře jako doposud bude to zanedlouho znamenat zkázu pro Zemi i pro její obyvatele –včetně nás samotných.

Naším způsobem života jsme závažně narušili rovnováhu přírody a nastartovali tak procesy,které by v budoucnosti mohly mít následky pro veškerý život na Zemi.Teprve dnes začínáme chápat,že vše,co děláme,se může projevit globálně.Spalováním fosilních paliv.především černého uhlí a mýcením obrovských ploch deštných pralesů bezděky přispíváme k celkovému oteplování planety.I nepatrný vzrůst teploty země může vést k nepředvídatelným změnám podnebí ,které mohou být například příčinou katastrofických záplav v důsledku tání ledovců okolo pólů.Musíme pochopit ,že nic z toho,co ,,vyhodíme´´ ,ať již do moře nebo na souš,nebo co vypustíme do atmosféry,vlastně nezmizí.

Z odpadů se často uvolňuje velké množství jedovatých látek ,které ovlivňují ekologickou rovnováhu způsobem.jemuž dosud nerozumíme.Jakákoliv změna,kterou byť jen v části našeho životního prostředí způsobíme,se nepříznivě projeví na stavu zvěřiny i rostlinstva.Ničení biotopů,v nichž se zvláštně daří určitým druhům živočichů a rostlin,nevyhnutelně odsuzujeme jejich obyvatelé k zániku.

Chceme li dnes tuto,ke zkáze vedoucí cestu opustit,musíme nejprve změnit svůj postoj k životnímu prostřední naší Země a k jejím zvířecím spoluobyvatelům!

Hodnocení referátu Ohrožená příroda

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  4. září 2007
  4 362×
  284 slov

Komentáře k referátu Ohrožená příroda

Hana
tojo lidi by se měli nad sebou zamyslet..!