pojmy,co se můžou hodit

· -biotop- každý

jedinec žije v místě které mu zajistí dobrou existenci

· Topograficky vymezený prostor biotopu se nazývá stanoviště

- fytocenóza- zkoumání vztahu mezi rostlinami

- zoocenóza – zkoumání vztahu mezi živočichy

- biocenóza-organismy,které žijí ve vzájemných vztazích a na určitém území- tvoří 1 celek s neživým (anoorganickým) prostředím- vzniká ekosystém

množina ekosystémů = biosféra

Sluneční záření:

Fotosyntetický aktivní záření(FAR) –pro rostliny jediný využitelný zdroj

a) odraz (reflexe) dopadání paprsku na list –paprsek se odrazí.Závisí na povrchu listu a vlnové délce.

1 a) hladký-odráží více světla

2 b) matné a pokryté chlupy méně

2 c)s větším turgonem.Turgor(tlak na buněčnou stěnu buňky)- více

ztvrdlé -méně

b) pohlcení(absorbce) –největší část pohlcena

2 –10 % využito na fotosyntézu

c)průchod záření

ROSTLINY

a) Slunobytné (heliofyty)

Např.: stepní,pouštní,tundrovité

b)heliosfyty- tolerují vysokou hustotu i různé stupně zastínění

např.:šalvěj,srha,ječmen,čistec

c)stínobytné-nesnáší přímé osvětlení

např.: věšenka nachová ,lecha jarní,kapradiny

TEPLOTA:

-TERMOFYTY( teplobytné)

-PSYCHROFYTY (chladnobytné)

-KRYOFYTY( žijící na sněhu)

-HYDROFYTY(vazba rostlin na vodní prostředí)

-HYGROFYTY(mokrá až zbahnělá půda)

-MEZOFYTY(vlhká čerstvě a mírně vlhká půda)

-XEROFYTY( suchá nebo po převážnou část roku suchá půda)

Hodnocení referátu pojmy,co se můžou hodit

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  31. březen 2008
  3 030×
  189 slov

Komentáře k referátu pojmy,co se můžou hodit