Savci (Mammalia) - stručný přehled

= vývojově nejpokročilejší obratlovci; největší rozvoj ve třetihorách suchozemští i vodní
- výskyt: souš, druhotně ve vodě a ve vzduchu
- stálá teplota těla (udržení napomáhá srst-součástí hmatové chlupy, vousy, oční brvy, žíně)
- kůže: - silná, na povrchu rohovatí
- velké množství specializovaných žláz – potní, mazové, pachové, mléčné
- deriváty = drápy, nehty, kopyta, rohy, krunýře, ostny
- stavba těla: hlava + krk + trup + ocas + 4 končetiny
- kostra: - plně zkostnatělá; páteř  oddíl krční (7 obratlů-1. atlas, 2. axis), hrudní (12-15; žebra se napojují na sternum), bederní (6), křížový (=kost křížová; 4) a ocasní (3-50)
- zmenšen počet lebečních kostí, lebka bikondylní (2 týlní hrboly)
- končetiny – poměrně jednoduchá stavba, největší rozrůznění
- prodloužení končetin a redukce prstů (kopytníci) – lopatovité org. (podzemní savci) – šplhavé končetiny (stromoví savci) – zkrácení předních končetin (bipední skákavé druhy) – přední konč. křídla + zadní posunuty dozadu (letouni) – přední konč. ploutve + zadní redukované (kytovci)
- podle způsobu našlapování  ploskochodci – celá plocha chodidla – hmyzožravci primáti…
  prstochodci – jen na prsty nebo posl. články prstů - šelmy
  kopytníci – na špičky posl. prst. čl. – koňovití, turovití…
- svalstvo: - bohatě rozrůzněno  mimické svaly, žvýkací svaly (vyvinuty mohutněji)
- svalnatá bránice rozděluje tělní dutinu na břišní a hrudní dutinu
- NS – relativní zvětšení mozku + rozvoj druhotné kůry koncového mozku (u evolučně vyšších skupin gyrifikovaná)
- mícha nedosahuje do ocasní části páteře
- nové struktury: most Varolův, vazník
- SS – smysly velmi dobře vyvinuty
- hmat – kožní tělíska, hmatové chlupy, receptory
- chuť – chuťové orgány soustředěny v ústní dutině; 4 typy chuťových bradavek
- čich – původní vůdčí smysl; čichová sliznice v dutině nosní; u některých savců zachová Jacobsonův orgán (vomeronasální orgán) – uplatnění v sexuálním životě
- sluch – ucho zřetelně členěné na vnější (boltec), střední (tři kůstky-kladívko, kovadlinka, třmínek; Eustachova trubice) a vnitřní část (hlemýžď)
- zrak – oko kulovité, stereoskopické vidění; soumrační a noční savci – chybí čípky; více vyvinuté slzné žlázy; horní pohyblivější víčko  mrká
- TS – více členěná; ústní dutina (jazyk, slinné žlázy – 3-5 párů, zuby – tekodontní, u většiny heterodontní, druhotně homodontní nebo redukované či chybí)  hltan  jícen  žaludek – může být doplněn předžaludky nebo vícedílný dvanáctník  tenké střevo  slepé střevo – jedno nebo chybí  konečník – ústí řitním otvorem z těla nebo do kloaky (vejcorodí)
- DS –párové roztažitelné plíce – vnitřní povrch zvětšen soustavou roztažitelných plicních sklípků
- hlasové ústrojí – v hrtanu
- CS – čtyřdílné srdce, zachován levý oblouk aorty
- erytrocyty bezjaderné; tělesná teplota stálá – 36°C, schopnost termoregulace
- VS – vyluč. org. = pravé ledviny; rozvoj Henleovy kličky; močový měchýř chybí jen ptakořitným
- RS – pohlavní žlázy jsou párové; samci mají vždy penis
- rozdíly ve stavbě samčích a samičích cest a v uložení varlat:
1. vejcorodí: samice – párové vejcovody se ztlustlou distální částí )tvorba vaječných obalů) ústí společným vývodem do oddělené části kloaky; samci – šourek není vyvinut, varlata zůstávají v břišní dutině
2. živorodí: a) vačnatci: samice – vývodné cesty párové – dvě dělohy, dvě pochvy (mezi pochvami vedou močovody); samci – varlata v šourku, který je před penisem, penis je rozeklaný a v klidu uložený v kloace
b) placentálové: samice – distální části vývodných cest splývají (jedna děloha, jedna pochva); samci – varlata v šourku (výjimka sloni, damani), šourek za penisem (výjimka zajíci); sestup varlat; penis není rozeklaný
- rozmnožování – pohlavní, epigamní chování, oplození vnitřní, vývin přímý; placentálové placenta
Systém savců
TŘÍDA: SAVCI (Mammalia)
1. Podtřída: Vejcorodí (Prototheria)
= primitivní savci se znaky plazích předků
  řád: Ptakořitní (Monotremata)
- žijí jen v australské oblasti
- zástupci: ježura australská, rod paježura, ptakopysk podivný
2. Podtřída: Živorodí (Theria)
1/nadřád: Vačnatí (Matatheria)
  řád: Vačnatci (Marsupialia)
= anatomicky jednotná skupina; znaky: párové vakové kosti vybíhající z pánve, kožní vak
- australská oblast a Amerika
- zástupci: vačice opossum, koala, vakoveverka, klokan, vakovlk, vakomyš
2/nadřád: Placentálové (Placentalia)
- zárodky vyživovány z organis. matky v děloze prostřednictvím placenty; nejvyvinutější mozek
  řád: Hmyzožravci (Insectivora)
- aktivní především v noci; hlavní orient. smysl = čich
- zástupci: ježek, rejsek, bělozubka, krtek obecný
  řád: Letouni (Chiroptera)
- jediní aktivně létající savci; vysílají ultrazvukové signály (echolokace)
- zástupci: netopýr velký, netopýr hvízdavý, vrápenec malý, upír obecný, kaloň egyptský
  řád: Primáti (Primates)
- primárně přizpůsobení životu na stromech; palce v opozici
- zdokonalení očí a prostorového vidění, rozvoj mozku
- ploché nehty; dvě prsní bradavky; vyspělé chování
  podřád: Nižší primáti = poloopice (Prosimiae)
- Afrika, Madagaskar, JV Asie; velké oči, hlavně noční aktivita
- zástupci: lemur kata, komba, outloň
  podřád: Vyšší primáti = opice (Simiae)
- zkrácená obličejová část lebky; mozek s gyrifikovanou kůrou; denní aktivita
- nadčeleď p l o s k o n o s í: jihoamerické býložravé opice
- zástupci: lvíček zlatý, malpa kapucínská, vřešťani, chápani
- nadčeleď ú z k o n o s í: africké a asijské opice
- zástupci: kočkodani, hulmani, paviáni, makak rhesus
- nadčeleď l i d o o p i
- zástupci: orangutan, gibboni, šimpanzi, gorila + čeleď Hominidae - člověk
  řád: Chudozubí (Edentata)
- Amerika, redukce zubů
- zástupci: lenochodi, mravenečníci, pásovci
  řád: Hlodavci (Rodentia)
- malí, pozemní, býložraví(příp. všežraví); hlodavé zuby; rychlé rozmnožování
- zástupci: bobr evropský, svišť horský, veverka obecná, plši, plšík lískový, hraboš polní, norník rudý, myš domácí, potkan, myšice, křeček zlatý, morče domácí, sysel
  řád: Zajícovci (Lagomorpha)
- podobní hlodavcům; v horní čelisti 4 řezáky – sklovina na celém povrchu zubů
- zástupci: zajíc polní, zajíc bělák, králík divoký, pišťucha horská
  řád: Šelmy (Carnivora)
- specializovaní masožravci s úplným chrupem; všežravci, masožravci, příp. mrchožravci
  podřád: Pozemní šelmy (Fissipedia)
- velké trháky
- čeleď: l a s i c o v i t í (Mustelidae)
- protáhlé tělo s krátkými končetinami
- poblíž řitního otvoru pachové žlázy
- zástupci: kuna, tchoř, sobol asijský, jezevec lesní, lasice kolčava, norek, skunk pruhovaný, rosomák, hranostaj, vydra říční

- čeleď: m e d v ě d o v i t í (Ursidae)
- největší šelmy; zakrnělý ocas; chybí mimické svaly
- zástupci: medvěd hnědý – poddruhy grizzly, brtník, kodiak, medvěd lední, baribal, medvěd ušatý
- čeleď: p s o v i t í (Canidae)
- dlouhé nohy, prodloužená obličejová část lebky; smečky
- zástupci: liška obecná, vlk, kojot, dingo, pes domácí, šakal obecný
- čeleď: k o č k o v i t í (Felidae)
- zkrácená obličejová část lebky; velké oči, zatažitelné drápy
- zástupci: kočka divoká, rys ostrovid, levhart=pardál, jaguár, tygr, lev gepard, puma, ocelot
  podřád: Ploutvonožci (Pinnipedia)
- společné předky s medvědovitými šelmami; většinou mořští; přeměna končetin v ploutve, zadní končetiny směřují dozadu, silná vrstva podkožního tuku
- zástupci: lachtani, lvoun, tuleni, rypouš
  řád: Chobotnatci (Proboscidea)
- největší suchozemští savci, dlouhý chobot-sídlo hmatu, čichu, chápání; kly
- zástupci: slon africký, slon indický; vyhynulé druhy: mamut, mastodont
  řád: Lichokopytníci (Perissodactyla)
- redukovaný počet prstů chráněných kopyty, vždy chybí palec
- zástupci: nosorožec dvourohý, tapír jihoamerický, kůň domácí, osel africký, zebra stepní
  řád: Sudokopytníci (Artiodactyla)
- úplný chrup, ve kterém jsou zvětšené špičáky
  podřád: Nepřežvýkavci (Nonruminantia)
- zástupci: prase divoké, prase domácí, hroch obojživelný, hrošík liberijský
  podřád: Mozolnatci (Tylopoda)
- na nohou jen 3. a 4. prst, pod nimi mozol;
- mimochodníci=současný pohyb končetin na téže straně těla
- zástupci: velbloud dvouhrbý=drabař, velbloud jednohrbý=dromedár, lamy
  podřád: Přežvýkavci (Ruminantia)
- kopyta na špičce prstů, čtyřdílný žaludek(bachor, čepec, kniha, slez)
- čeleď j e l e n o v i t í (Cervidae)
- u samců kostěné parohy kryty osrstěnou kůží
- zástupci: jelen lesní, srnec obecný, daněk skvrnitý, los evropský, sob polární
- čeleď ž i r a f o v i t í (Giraffidae)
- dlouhý krk; krátké, trvale osrstěné růžky; mimochodníci
- zástupci: žirafa
- čeleď t u r o v i t í (Bovidae)
- duté rohy z rohoviny
- zástupci: tur domácí, jak, zebu indický, buvol africký, zubr evropský, zubr bizon, pižmoň, koza domácí, ovce domácí, ovce muflon, kamzík horský, gazela, antilopa losí, kudu, pakůň, voduška
  řád: Kytovci (Cetacea)
- vodní živ., hydrodynamický tvar těla, tenká holá kůže, silná vrstva podkožního tuku, ploutvovité přední končetiny, zadní končetiny redukovány, horizontální ocasní ploutev a hřbetní ploutev vyztuženy tukem a vazivem, protažené plíce, šikmá bránice; velké množství krve; nádech po vynoření, výdech před ponořením  „vodotrysk“
  podřád: Kosticovci (Mysticeti)
- redukované zuby – mají kostice (rohovité lišty)
- zástupci: plejtvák obrovský, velryba grónská, keporkak
  podřád: Ozubení (Odontoceti)
- velký počet stejnocenných zubů; jeden dýchací otvor
- zástupci: delfín obecný, kosatka dravá, vorvaň tuponosý, běluha, narval, delfínovec

Hodnocení referátu Savci (Mammalia) - stručný přehled

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  14. říjen 2007
  7 533×
  1288 slov

Komentáře k referátu Savci (Mammalia) - stručný přehled

¨sucker
killier§