Voda + voda v našem těle

Voda je jedním ze základů a jedním z hlavních zdrojů našeho života. Má tři skupenství, může se tedy vyskytovat v podobě páry(plynné), ledu či sněhu(pevné) nebo vody jako takové(kapalné). Voda je důležitou součástí naší výživy. Více jak 60% lidského těla tvoří voda a mnoho pochodů v těle probíhá ve vodném prostředí. Ztráty vody v lidském těle jsou nahrazovány pitím a jídlem. Mnoho potravin, jako například ovoce a zelenina, obsahuje především vodu. Voda se také tvoří v těle jako výsledek metabolismu sacharidů- cukrů, tuků a bílkovin.

Voda je základním prvkem chemických, biologických a mechanických funkcí v organismu. Ročně člověk vypije kolem 1000 litrů vody, to je více jak dva litry denně. V průměru za život skoro 60 000 litrů.

Voda je důležitá pro všechny funkce našeho těla. Pravidelný krevní oběh, činnost mozku, látkovou výměnu (metabolismus), regulaci tělesné teploty, funkci ledvin, močového a zažívacího ústrojí (střeva, žaludek), práci svalů a celého pohybového aparátu, nervového systému, vylučování toxických látek z organismu - jednou větou, bez vody nemůže člověk existovat.
Proto je pro naše tělo důležité dostatečné pití vody - pití vody dokonale čisté, takové, která nezatěžuje náš organismus těžkými kovy nebo minerály anorganického původu.Takové látky tělo nepřijímá a nadměrně jsou zatěžovány ledviny vylučováním těchto látek opět ven z těla a navíc se nepodaří vyloučit vše. Část těchto látek v těle zůstává a vrství se v ledvinách nebo žlučníku ve formě kamenů, dále se usazuje i v cévách a pomalu je zanáší a zmenšuje jejich průtok, úplně stejně jako se usazuje kamenec a další nečistoty ve vodovodním řadu.Dospělému člověku se za svůj život dostane do těla skoro 200kg kamene. Nestačí-li tělo toto odbourávat, musí pak nastoupit lékař a chirurgickou cestou usazeniny odstranit. Voda má zvláštní význam hlavně pro vývoj dítěte. Tělo novorozence obsahuje až 80% vody a v prvním roce života svou váhu ztrojnásobí.

V domácnostech z kohoutku poteče 98% čistá voda. Voda prochází osmotickou membránou, kterou projde jen několik druhů solí. Membrána nepropouští viry, bakterie ani mikroorganismy. Odstraňuje z vody těžké kovy - kadmium, olovo, vinylchlorid, zinek, atd. Výzkumy prokázaly, že lidé, kteří celý život pili čistou vodu vypadají mladší, jsou vitálnější, dožívají se vyššího věku. U lidí, kteří po různých onemocněních začali pít čistou vodu, nastalo zlepšení stavu.

Život vznikl kdysi při pobřeží moře v málo slané vodě a tak se voda stala podmínkou života na naší planetě. Když živé organismy vykročily na souš, vzaly s sebou ve své mezibuněčné tekutině vodu a minerály tohoto pravěkého moře.

Voda tvoří téměř 80% hmotnosti novorozence, dospělý člověk má váhový podíl nižší, asi 50 až 55%.

Rozpouští řadu pro život nezbytných látek, čímž umožňuje vstřebávání živin, iontů i ve vodě rozpustných vitaminů. Sliny, žaludeční a střevní šťáva jsou roztoky enzymů a iontů, které umožňují trávení a průchod potravy trávicí trubicí. Ve vodném prostředí se v organismu uskutečňují téměř všechny chemické reakce. Voda umožňuje vylučování zplodin látkové výměny a škodlivých látek tvorbou moče v ledvinách. Touto cestou opouští tělo i nadbytek glukózy a také některých vitamínů, když jsme jich snědli příliš mnoho. Voda a minerály unikají společně s glukózou , když diabetem postižený organizmus nedokáže glukózu zpracovat.

Voda je základní složkou cirkulujících tekutin : krve a lymfy. Krev přináší tkáním kyslík i živiny a odvádí oxid uhličitý a zplodiny látkové výměny, které by se jinak v tkáních hromadily a působily škodlivě. Lymfa umožňuje přímé vstřebávání tukových kapének ve vodném prostředí přímo ze střeva, odvádí přebytečnou tekutinu z mezibuněčného prostoru a také přivádí případnou infekci (bakterie, viry) z postižené tkáně do mízních uzlin, kde dojde k jejich úplné nebo částečné likvidaci.

Sklivec je průzračný vodní rosol v oku umožňující průchod světelných paprsků, a je proto podmínkou vidění.

Odpařování vody povrchem kůže a také dýcháním umožňuje regulovat tělesnou teplotu.

Hodnocení referátu Voda + voda v našem těle

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  26. prosinec 2007
  8 066×
  612 slov

Komentáře k referátu Voda + voda v našem těle