Drogy jejich historie a zneužívání

Od samého úsvitu dějin užívají lidé drogy k léčebným a duchovním účelům anebo
pro radost, útěchu a povzbuzení. S jevem používání i zneužívání drog se setkáváme ve všech Od samého začátku dějin užívají lidé drogy k léčebným a duchovním účelům anebo společnostech a kulturách . Užívání drogy je složitý pojem zahrnující nebezpečné užívání zákonem obvykle nepovolené látky. Tento pojem však vypovídá spíše o tom, cop je společensky přijatelné, než co je opravdu škodlivé. V některých společnostech se nadměrně pití a kouření všeobecně nepovažuje za zneužívání.
Abychom však nekřivdili pouze lidskému rodu, je popsáno dost případů z živočišné říše, kdy nejrůznější živočichové konzumují látky, hlavně alkohol s téměř vědomím očekáváním příjemného výsledku.

1. ČESKÁ HISTORIE

Z 15. a 16. století máme doklady z celé Evropy o přípravách čarodějnických nápojů a mastí.V Čechách se pak dochovaly zápisů z čarodějnických receptů a procesů,které svědčí o tom,že jsme nebyli ve srovnání s okolní Evropou nijak. Pozadu. S cíle dosáhnout psychických i fyzických požitků se omamné látky začaly více využívat v 17.století.S rozvojem technických věd a rozpracováním chemických metod čištění, koncentrace a oddělování se šíří i syntetická výroba nových látek.Poptávka vede k masovější výrobě a v rámci rodícího se farmaceutického průmyslu k jejich širšímu využití při výběru léčiv, jedů, ale také „požitkových“látek. Éry vzestupu drog jako vážného společenského fenoménu pak u nás odstartoval derivát opia – morfin v polovině 19.století.
Nástup „osvíceného“20.století je ještě ve znamení „Morfeova přípravku“.Nicméně už následující období je poznamenáno prudkým rozvojem „moderních forem“ organizovaného obchodu s drogami.Za signifikantní pro toto období lze považovat citaci z knihy Zdenka Klana – Omamné drogy (1947): „V Praze je asi 10 000 osob, které podlehly požívání narkotik,a tudíž každý stý občan je její obětí.“ Tento odhad řadí Prahu na jedno z předních míst v Evropě.

2. ALKOHOL

je snad jedna z nejstarších drog konzumovaných člověkem. Již ze sumerských tabulek a egyptských papyrů je známa technologie přípravy piva, spolu s básněmi buď oslavujícími nebo zatracujícími jeho užívání. „Komu běda? Komu ouvej? Komu křik? Komu rány? Komu červenost očí? Těm, kteří se zdržují na víně.“ Tolik Bible (Kniha přísloví 23:29-30).

Z výše uvedeného je patrné, že alkohol je jako droga společensky akceptován, hlavně z důvodu jeho akceptování po celou historii a díky dlouhodobé zkušenosti s jejím užíváním.
Obecně se tvrdí, že alkohol je méně nebezpečný než ostatní drogy, ale z počtu smrtelných případů způsobených alkoholem je jasné, že patří mezi nejničivější a stejně návykový kterákoliv omamná látka.

Chemie
Alkohol je sloučenina získaná kvašením cukrů – etylalkohol C2H5OH. Někdy v extrémních situacích nebo nechtěně v Rusku se popíjí metylalkohol – poškození zraku až slepota. Tvrdé nátury (např. na vojně) konzumují isopropylalkohol, který je součástí vod po holení a voňavek.

Výrobky obsahující alkohol: pivo, vína, lihoviny a likéry.

3. AMFETAMINY

Amfetamin je povzbuzující látka, v Čechách jako jedna z nejužívanějších jako pervitin, slangově perník, peří nebo péčko. Uměle zvyšuje energii, sebedůvěru a koncentraci stimulováním centrální nervové soustavy. Po extázy jako u ostatních drog nastupuje vyčerpání a deprese.
Jedna z „oficielně“ používaných drog. Byla používána ve velkém množství v období druhé světovém války na všech frontách. Sám Hitler údajně užíval denně až 5 injekcí amfetaminu. Byl používán i Američany v Koreji i ve Vietnamu.
Je levnější a působí déle než kokain. Přitom je levnější a má obrovskou základnu zákazníků. Je ho možno vyrobit z obyčejných chemikálií, které jsou s malými obtížemi získatelné na domácí půdě.

Chemie
Existují tři izomery: - levo-amfetamin (bezedrin)
- dexamfetamin (dexedrin)
- methylamfetamin (methedrin – pervitin)

Strukturou se velmi podobají chemickému transmiteru norepinefrinu, který v těle člověka ovlivňuje stres a emoce.

Sulfát amfetaminu (tzv.speed) – levo-amfetamin a dexamfetamin (50 na 50)
Led (pervitin) vyvolal novou vlnu narkomanie v USA v roce 1989
Base
Legální amfetamin – používá se pro zklidnění hyperaktivních dětí

4. BARBITURÁTY

Dosáhly svého vrcholu v šedesátých letech. V současnosti jsou jako drogy na ústupu. Byli označovány jako jedny z nejnebezpečnějších pouličních drog, které se chovají zcela opačně, než k čemu byly původně určeny farmaceuty. Užívají se jako sedativa, ale po delším užívání mohou působit jako prostředek proti spaní. Často byli používány v případě, kdy chtěl někdo spáchat sebevraždu.

Chemie
Barbituráty jsou deriváty kyseliny barbiturové, která byla objevena v roce 1864. Rozdělujeme je na tři skupiny, podle času, který potřebují k adsorbci v těle, působení a pozdějšímu odeznění účinků v těle.
1.skupina: působí velmi krátce (methohexital – thiopental). Extrémně rozpustné v tucích. Používají se jako anestetikum pro rychlé chirurgické zákroky. Vyvolávají silnou únavu.
2.skupina: dlouhodobě působící barbituráty (fenolbarbitaly a methylfenobarbitaly) jsou rozpustné ve vodě, kolují v krvi v koncentracích které působí až 20 hodin – používají se pro zmírnění epileptických záchvatů
3. skupina: je pro narkomany nejpřitažlivější (amylobarbitaly, butobarbitaly a sekobarbitaly) neboť má vlastnosti obou předchozích skupin“ rychle proniknou do mozku a dlouhou působnosti – efektivní čas působení je 6 – 8 hodin. Oficielně se berou proti dlouhodobé úporné nespavosti u pacientů. Jsou však silně návykové.

Formy: Tuinal, Seconal, Amytal, Soneryl

5. HALUCINOGENY

Z hlediska chemické struktury představují halucinogeny velmi různorodé látky. Vyvolávají u člověka přechodné psychotické stavy. Některé se vyrábějí v chemických laboratořích, některé se sbírají jako přírodní produkty. Některé halucinogeny mají silný psychostimulující účinek. Nejznámější z celkem 179 členů této skupiny látek je „extáze“, která je obvykle klasifikována jako halucinogenní amfetamin. Na druhý konec spektra se řadí LSD a kaktus Lophophora wiliamsii (pejotl), jejichž účinky jsou spíše psychické. Na drogové scéně se nejprve ocitly v roce 1988 LSD a extáze. Zastánci čistých drog si oblíbili druh halucinogenní houby lysohlávky obsahující psilocybin („klobouček svobody“) a muchomůrku červenou – Amanita muscaria.
Jinou skupinu domácích halucinogennů představuje čeleď Solanacae o třech tisících druzích, do kterých patří i běžný brambor. K této čeledi patří i některé z nejúčinnějších a smrtelně jedovatých rostlinných druhů. K důležitým pomůckám evropských čarodějů a čarodějnic vždy patřila mandragora, blín černý a rulík zlomocný. Ti jej odstupňovaným dávkováním používali buď k léčbě, nebo k mystickým obřadům. Masti vyvolávali extatické představy. Mírnější dávky těchto drog se používali jako léky a dávky nepatrně vyšší zase sloužili k likvidaci nepřátel.
Velké nebezpečí, které hrozí při neodborném zacházení, pravděpodobně vysvětluje, proč si mandragory a podobné druhy nezískali na rozdíl od jiných halucinogenních rostlin oblibu mezi příležitostními narkomany.

Chemie
LSD je běžné označení pro diethylamid kyseliny lysergové a patří mezi skupinu látek, které se podobají transmiterům, které přenášejí nervové vzruchy. LSD se připravuje z námelu, tj. výtrusy paličkovice nachové, který cizopasí na žitě a jiných obilovinách.
Halucinogenní houby obsahují psilocybin a psilocin, ale množství drogy v nich je závislé na půdě a podnebí. Nejsnáze dosažitelné je již zmiňovaná lysohlávka, má rovněž výrazný a hlavně měřitelný účinek. Pro experimentátory: účinná dávka se pohybuje mezi deseti až třiceti plodnic pro dospělého člověka. Korekci nutno dělat vzhledem k velikosti plodnic, tělesné váze a obsahu žaludku (při použití nalačno je účinek větší). Rovněž účinek umocňuje účinek alkoholu.
Experimentovat s muchomůrkami rodu Amanita se vřele nedoporučuje, neboť mezi ně patří i smrtelně jedovatá muchomůrka zelená (Amanita phalloides) a muchomůrka jízlivá (Amanita virosa).

6. HEROIN

Patří společně s kokainem mezi drogy, o kterých se nejvíce mluví a diskutuje a na jejichž výzkum a prevenci bylo vynaloženo nejvíce prostředků.
Klíčem k pochopení heroinu je skutečnost, že většině závislých narkomanů slouží jako protilék na jejich bídnou existenci, život plný trápení nebo na období, kdy ztratili smysl života. Heroin slibuje neutralitu.

Chemie
Heroin je jednou ze skupiny drog, které jsou známy jako narkotická analgetika – opiáty. Všechny se vyrábějí z máku setého (Papaver somniferum). Nejznámější je výtažek z máku je opium, které vytéká z makovice jako šťáva mléčné barvy. Po několika dnech, když korunní plátky opadají se makovice naříznou. Šťáva odkapává a následující den, kdy se změní v lepkavou hmotu hnědé barvy, je seškrabána a suší se na stinném místě, kde ztmavne a ztuhne. Dále se rafinuje.
Ve skupině opiátů je více než deset alkaloidů, ale jen několik z nich se dá použít v lékařství Základní drogou je pak morfin, který utišuje bolest a je desetkrát účinnější než opium.
Dalším alkaloidem opia je kodein.
Heroin se vyrábí vařením stejných dílů morfinu a acetylanhydrydu, vzniká tzv. base. Další úpravou se získá cílová kvalita – lékařský morfin – diacetylmorfyn (třikrát až čtyřikrát silnější než morfin). Aplikuje se buď šňupáním kouřením nebo v roztoku nitrožilně.

Další opiáty: papaverin, noscapin, thebain. Patří mezi ně rovněž synteticky vyrobené látky, ze kterých narkomani používají např.: Pethidin (u nás se prodává jako Dolsin), Dextromoramid , Dipipanon, Dihydrokodein, Kodein, …

7. KOFEIN

Kofein stimuluje centrální nervový systém, urychluje trávení. Tuto drogu obsahuje cca 60 rostlin. Obchodně zajímaví jsou pak plody kávovníku (Coffea arabica), dále pak čajová rostlina (Camellia sinensis), kakaové boby, ořechy kola a lístky maté. Většina těchto druhů obsahuje ještě další dvě povzbuzující drogy, velmi blízce příbuzné kofeinu: theophyliny a theobrominy. Jde o to, kdy tyto látky považovat za drogu. Čaj se např. považuje za méně škodlivý než káva. Ale průměrný šálek sáčkového čaje obsahuje téměř stejné množství kofeinu jako instantní káva a někdy i více (dle druhu čaje). Čaj rovněž obsahuje malé množství theofylinu a theobrominu. Čtyři šálky čaje po ránu stimulují více, než kdyby si dal narkoman stejnou dávku pod jazyk. Podobně působí i pití Coca Coly, jejíž nadměrné pití způsobuje poruchy spánku a nervozitu. Na Sibiři se pro nedostatek drog a stimulujících prostředků používat tzv. čifír, tj. vyvařený balíček čaje v minimálním množství vody.

Chemie
Kofein je bílý krystalický prášek, který v čisté podobě může mít zhoubné následky. V rozumné míře má kofein povzbuzující účinky podobné kokainu a amfetaminu – bojují proti ospalosti a únavě, povzbuzují psychický i fyzický výkon. Větší dávky začínají ovlivňovat mozek a míchu, ztrácí se koordinace a vzniká nervozita a úzkostné stavy. A stejně jako u kokainu a amfetaminu se tyto stavy zesílí při větší spotřebě.
Odborníci se shodli na tom, že 10 gramů kofeinu je dávka, která může způsobit křeče a selhání dýchání. 10 gramů je však zhruba 100 šálků kávy. Děti jsou obvykle náchylnější a nemají tak vyvinutou obranyschopnost organismu: jedna plechovka Coca Coly vypitá malým dítětem odpovídá zhruba co se týče kofeinu čtyřem šálkům kávy pro dospělého člověka.
Denní rozumná dávka kofeinu u zdravého dospělého člověka se všeobecně nepovažuje za škodlivou. Ale nad odpovídající dávku šesti nebo osmi šálků kávy (600 mg) mohou přetrvávat zákeřné účinky – zákeřné protože je časti považujeme za normální symptomy stresu, na které je další šálek kávy ta správná léčba. Projevují e nedostatkem spánku, depresí, úzkostmi, popudlivostí, špatnou funkcí vnitřních orgánů a rychlým nepravidelným tepem.

8. KOKAIN

Kokain patří k největším drogovým strašákům současnosti, hlavně v USA. Je obsažen v dužnatých listech jihoamerické rostliny koky. V čisté formě je velmi účinný. Koku pěstovali odpradávna indiáni. Koka poskytuje mírnou fyzickou stimulaci. Pro 90 procent indiánů je průměrná denní dávka necelých 6 dkg lístků. Koka obsahuje všechny potřebné látka: tiamin, riboflavin a vitamin C. Údajně posiluje tonus svalů zažívacího traktu, usnadňuje dýchání během fyzické námahy, působí jako afrodiziakum a ulevuje bolestem hrtanu. Koka se velmi podobá máku. Obě rostliny mohou přinést pocit štěstí a oběma je možné se předávkovat. Nebezpečí předávkování hrozí, hlavně když se extrahuje aktivní substance a užívá se v koncentrované podobě.
Kokain si oblíbili v době jeho největší kulminace popularity (šedesátá léta) příslušníci elegantních a bohatých kruhů. Dokázali si s ním poradit, podněcovat jejich tvořivou energii. Po určitém rozmachu nastalo období útlumu, až v polovině 80, let znovu přišel ke slovu. Po té nastoupil crack (synteticky vyrobený kokain), který se rozmohl hlavně v černošských ghetech v americe ja reakce na zločiny, násilí, nemoce a bídu a sociální dezintegraci.

Chemie
Kokain působí jako krátkodobý stimulans na celou nervovou soustavu a jako lokální anestetikum. Účinek je slabší než u amfetaminu, ten působí šestkrát až osmkrát déle.
Zdroj koky je rostlina Erythroxylum-coca, která roste ve vlhkých tropických lesích na východních svazích And v Bolívii, Peru a Ekvádoru. Kokain se konzumuje čtyřmi způsoby:
Lístky
Nejstarší způsob používaný andskými indiány: svitek lístků se smísí se slinami a okoření na vápno bohatým materiálem (spálené mušle, zrní). Smotek se umístní mezi dáseň a tvář a jemné se cucá.
Pasta
Známá jako base, basa nebo basuko, jedná se o kokainový sulfát. Většinou se míchá s tabákem nebo s marihuanou a kouří se. Je to velice intenzivní látka, působí rychle a časti vede k závislosti.
Hydrochlorid kokainu
Je to bílý krystalický prášek bez zápachu, hořké chuti, neformálně zvaný charlie, toot, blow, cukr, prach sníh, u nás koks. Hydrochlorid se vyrábí rafinací pasty pomocí petroleje – výsledkem je 90% čistota. Aplikuje se sňupáním nosní dírkou

9. KONOPÍ - HAŠIŠ

Hašiš je podle úřadů jedna z nejnebezpečnějších ilegálních drog.

Chemie
Konopí je mezinárodními agenturami prosazovaný souhrnný název pro skupinu intoxikujících produktů. Tyto produkty pocházejí ze zeleného keře rostliny s pilovitými listy a štíhlými stvoly. Dorůstá výšky od necelého metru do šesti metrů. Samčí rostlina produkuje pevná vlákna, ze kterých se dělají konopné oděvy a lana, samičí rostliny produkují lepkavě aromatickou pryskyřici. Většina pryskyřice je na vrcholku kvetoucí rostliny, menší množství se vyskytuje i v listech. Tradičně se předpokládá, že všechny hašišové rostliny patří do stejné skupiny rodu Cannabis sativa, ale popisují se i ještě dva druhy Cannabis indica (Indie) a Cannabis ruderalis (střední Asie).

Konopné produkty se na trhu objevují nejčastěji ve formě slepené pryskyřice ze severoafrických rostlin, která přichází v kostkách, špalcích, lepkavých koulích nebo práškových vločkách a je nazývána hašiš. Většinou se kouří, ale velmi často se jí ve formě kořeněného ovocného cukroví, kterému se říká mažun. Další konzumovaný produkt z konopí se vyrábí ze sušených a nakrájených listů rostliny.

10. ROZPOUŠTĚDLA

Vdechování výparů omamných látek má své kořeny už v 18.a 19. století, kdy se velmi rozšířil módní zvyk inhalovat rajský plyn, éter nebo ještě nebezpečnější chloroform. Ale mezi různými vrstvami mládeže se vdechování výparů omamných látek rozšířilo až v moderní době. Dnes sem patří více než sto komerčně dostupných výrobků, např. plyn do zapalovače, lepidla, kaučukové tmely, tekutina na opravy strojopisu, odlakovač, zvýrazňovače, benzin, barvy, ředidla, čistící prostředky, aerosoly, náplně do hasících přístrojů a dokonce i tekutiny, které se používají jako náplň do lampiček na aromaterapii.

11. STEROIDY

Anabolické steroidy berou ti, kteří chtějí vylepšit svůj vzhled. Jsou průvodním jevem ve věku dokonalosti.

Chemie
K objasnění podstaty anabolických steroidů je nutno vysvětlit co je testosteron.
Testosteron je skupiny přirozeně se vyskytujících se mužských pohlavních hormonů. Hraje klíčovou roli během růstu a při správném fungování mužských pohlavních orgánů, … Testosteron má ale rovněž účinky anabolické – podporuje celkový nárůst tělesných proporcí a navíc, zvláště v období puberty rychlý nárůst svalové hmoty.
Syntetické anabolické steroidy mají obdobné vlastnosti.

12. TABÁK

O škodlivosti kouření, vzniku rakoviny plic a dalších komplikací není již třeba v současnosti pochybovat.

Chemie
Tabák pochází z usušených listů rostliny rodu Nicotiana, jehož nejpopulárnější a nejčastějí kultivovaný druh, Nicotiana tabacum, má svoji původní vlast v Americe.

Kouř, který kuřáci vdechují do plic obsahují tisíce různých chemických sloučenin ve formě plynů nebi tuhých částic. Tuhé částice obsahují nikotin, benzen a látku známou jako dehet. Plynná fáze obsahuje oxid uhelnatý, jako hlavní jedovatou složku, čpavek a formaldehyd. Dehet patří k typickým rakovinotvorným látkám. Čistý nikotin je jeden z nejtoxičtějších známých jedů.

13. TRANKVILIZÉRY

Léky skupiny chemických sloučenin, známých jako benzodiazepiny, které se začaly vyrábět v šedesátých letech jako zklidňující prostředky. Posléze byla zjištěna jejich silná návykovost.

Chemie
Trankvilizéry jsou chemické sloučeniny benzodiazepiny, které jsou známé pod jejich obchodními názvy: Librium, Valium, Ativan, Defobin, Neurol, Diazepan, Rohypnol., Nitrazepan, …
Důvody jejich lékařské indikace jsou dvojí – odstranit celkovou úzkost a pomoci pacientům trpícím nespavostí, aby se uvolnili a mohli usnout.


14. RIZIKOVÉ SKUPINY

Mezi rizikovou populaci nejčastěji experimentující s ilegálními drogami patří mládeži ve věku 13 až 17 let. Z epidemiologických studií vyplývá, že v současnosti již více než třetina středoškoláků má zkušenosti (i když většinou jednorázovou) s nealkoholovou drogou. Nejčastěji užívanou drogou jsou produkty konopí (hlavně marihuana), nicméně dle statistik lze předpokládat, že konzumace halucinogenních (LSD) a stimulujících drog (extáze, pervitin) se stává velmi módním.

15. VAROVÁNÍ PRO TY, KDO TO ZKOUŠEJÍ

Dle nového paragrafu 187a Trestního zákona z roku 1999 byla zavedena nová skutková podstata, spočívající v nedovoleném přechovávání drogy bez ohledu na to, zda je tato droga určena pro jiného, nebo pro vlastní potřebu uživatele. Množství určující „kvalifikaci“, a tedy hranici mezi trestným činem a přestupkem, je pak definováno dosti stupidně jako „větší než malé“, ale není dále zákonem upraveno.
V případě „malého množství“ se tedy jedná o přestupek, tj. administrativní delikt, o němž nerozhoduje soud, ale správní orgán. Takže vážení u sebe můžete mít maximálně následující minimální množství v gramech (Příloha k ZP PP č.39/1998): heroin – 0,3, kokain – 0,5, amfetamin – 0,5, metaamfetamin – 0,5, LSD – 0,0005.

POUŽITÁ LITERATURA

Bible
Klan Z. (1947): Omamné drogy. Vilímek Praha. 153 s.
Kolektiv autorů (1992): Guinessova encyklopedie. Mladé letá. Bratislava. 768 s.
Nožina M. (1997): Svět drog v Čechách. KLP.
Tyler A. (1988): Drogy v ulicích: mýty – fakta – rady.Ivo Železný. Praha. 413 s.

Hodnocení referátu Drogy jejich historie a zneužívání

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  2. srpen 2008
  10 318×
  2736 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Drogy jejich historie a zneužívání

lucinkaaaaaa
beru heroin,a nevim kdy prestat.beru 4 roky,drogy znamenaji smrt.je mi 20 let.picham si to.potrebuju pomoc kdo by mi pomohl.cheb
Lucinka
je to hrozne trapne!