Filtrace - druhy filtrů

Filtrace je metoda oddělování pevných a kapalných (popř. plynných) složek z jejich směsí. Využívá se při ní rozdílné velikosti částic jednotlivých složek směsi.

Filtr je materiál, který zachycuje pevné složky směsi při filtraci. Flitry se dělí na filtry: deskové, komorové, mikrosvíčkové, naplavovací - ty se ještě dělí na křemelinové a na talířové. A k filtraci se také používá hydraulický objemový lis.

Filtry deskové

Filtry deskové jsou určeny k filtraci kapalin různých druhů. Používají se v potravinářství, chemii, farmacii, vodárenství atd. Jsou vyrobeny z antikorozní oceli a plastu, tudíž odolávají agresivním látkám. Skládají se ze dvou čelních ocelových desek, z nichž jedna je posuvná na vodících čepech, ovládaná přítlačným šroubem nebo hydraulickým elementem. Mezi nimi jsou vloženy filtrační plastové nebo nerezové rámy a filtrační celulózové vložky o dané mikronáži a počtu, dle požadované čistoty, průtoku a celkové kapacity filtrované kapaliny. Při průchodu kapaliny přes vložky se zachycují obsažené nečistoty, které postupně snižují průtočnost vložek, při konstantní čistotě filtrátu.

Filtry komorové

Využití kalolisu je především ve vodárenství a čistírnách odpadních vod, dále v chemickém a potravinářském průmyslu. Používá se pro odvodňování kalů do polotuhého až tuhého stavu, umožňuje ekologicky výhodné zneškodnění kalů spalováním, uložením na řízených skládkách aj. Kalolis je osazen rámy, filtrace probíhá přes filtrační plachetku. Patří mezi přetlakové filtry, kdy před filtrační přepážkou je tlak větší než za přepážkou. Při filtraci suspenze se na konci procesu získává buď filtrát požadované kvality, nebo filtrační koláč splňující předem definované vlastnosti.

Filtry mikrosvíčkové

Filtry mikrosvíčkové se používají v mnoha resortech pro filtraci kapalin a plynů:

  • voda, víno, pivo, džus, alkohol
  • séra, vakcíny, krevní deriváty
  • parfémy, aromáty, esence
  • oleje, laky, fotografické emulze, galvanické lázně

Filtry naplavovací

Rozdělují se na filtry křemelinové a na filtry talířové.

Filtry křemelinové se používají při filtraci kapalin (voda, pivo, víno, olej emulze) prostřednictvím naplaveného filtračního prostředku na vertikálních filtračních svíčkách. Svíčkový filtr se vyznačuje vysokou účinností filtrace. Nejrozšířenějším filtračním prostředkem je křemelina. Podle složení filtrační vrstvy lze dosáhnout různých stupňů čistoty a průtoku filtrované kapaliny. Průběžné dávkování křemeliny dávkovacím čerpadlem udržuje filtr stále dostatečně propustným. To umožňuje dosažení vysokých kapacitních výkonů.

Hydraulický objemový lis

Hydraulický objemový lis má využití při lisování tekutých odpadů především v potravinářství, ale i v jiných resortech. Výhradní postavení má v pivovarech. Zachycením většiny tuhých kalových částic, obsažených v tekutých odpadech, se zásadně snižuje ekologické zatížení odpadních vod. Získává se tuhý vylisovaný kal s podílem sušiny až 40%, který je možno následně v minimalizovaných množstvích efektivně zpracovat. Uplatnění technologie HOL v pivovarských provozech při zpracování kalů má však i přímý a velmi výrazný finanční efekt pro provozovatele v návratnosti získaných produktů zpět do výrobního procesu.

HOL pracuje na principu vytlačování kapalné složky zpracovávaného produktu přes filtrační materiál a jeho současné lisování v celém svém objemu. Filtrát je kontinuálně vlastním přetlakem transportován na určené místo. Výlisky jsou po ukončení pracovního cyklu vysypány do sběrného prostoru pod lisem a dopraveny k dalšímu zpracování

Hodnocení referátu Filtrace - druhy filtrů

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  4. srpen 2008
  11 278×
  475 slov

Komentáře k referátu Filtrace - druhy filtrů