Sacharidy

Chiralni uhlik – na něm 4 ruzné substituenty
Glykosidova vazba – reakcí poloacetalového hydroxylu s OH-sk.
Redukujici cukry – oligosacharidy, mají volnou aldehydovou nebo ketonovou funkční skupinu
Heparin – antikoagulační účinek, polysacharid, zábrana vzniku krevních sraženin při poranění
Celuloid – nitrát celulózy ve směsi s alkoholem, etherem a kafrem, polysacharid
Chitin – polysacharid, zásobní latka, stavební materiál (exoskelet členovců, hub, řas)
Anomery – liší se orientací hydroxylu (alfa/beta)
Agaroza – polysacharid, soucast agaru

Glukoza – rostliny
Skrob – brambory
Maltóza – slad
Fruktóza – ovoce
D-riboza – RNA
Mannoza – cukr
D-galaktoza – mléko, krevni polysacharidy
Rafinóza – léčivé byliny

Disacharidy

  • 2 jednotky spojeny glykosidickou vazbou, nejznámější
  • Redukujici – cellobioza, maltóza, laktóza
  • Neredukujici – sacharóza, invertni cukr, melaza, trekaloza
  • v přírodě volně - řepný (třtinový) cukr, mléčný cukr
  • maltosa, laktosa vykazuje redukční vlastnosti - dají se dokázat Tollensovým a Fellingovým činidlem x sacharosa patří mezi neredukující
  • maltóza - základní stavební jednotkou škrobu a glykogenu, při výrobě piva, Vyrábí se enzymovou hydrolysou škrobu
  • sacharóza - Vzniká přenosem glukosylového zbytku z glukosy na fruktosu, slouží jako transportní rozpustný sacharid u rostlin, sladidlo v potravinářství, konzervační činidlo
  • Laktóza - sladký cukr, pijí ho mláďata tuleňů, mrožů, rypoušů

Hodnocení referátu Sacharidy

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  17. červen 2019
  1 237×
  199 slov

Komentáře k referátu Sacharidy