Zjišťování vybraných iontů a ve vzorcích vody

PROVEDENÍ:

1. Důkaz chloridu – roztokem dusičnanu stříbrného:
NaCl + AgNO3 AgCl + NaNO3
Iontový zápis: Na+ + Cl- + Ag+ + NO3- AgCl + Na+ + NO3- Zkrácený iontový zápis: Ag+ + Cl- AgCl
Výsledek pozorování: objevil se bílý zákal.

1. Důkaz síranu – chloridem barnatým BaCl2 (nebo dusičnanem olovnatým) Na2 SO4 + BaCl2 BaSO4 + 2NaCl Iontový zápis: 2Na+ + SO42- + Ba2+ + 2Cl- BaSO4 + 2Na+ + 2Cl- Zkrácený iontový zápis: SO42- + Ba2+ BaSO4
Výsledek pozorování: vzniká rosolovitá sraženina.

3. Důkaz uhličitanu – kyselinou chlorovodíkovou HCl K2CO3 + 2HCl CO2 + H2O + 2KCl Iontový zápis: 2K+ + CO32- + 2H+ + 2Cl- CO2 + H2O + 2K+ + 2Cl- Zkrácený iontový zápis: CO32- - O CO2 Výsledek pozorování: únik bublinek CO2.

4. Důkaz fenolu ve vodě – chloridem železitým
Kde vzniká znečištění fenoly?
Ke znečištění vod fenoly dochází v odpadních vodách z provozů tepelného zpracování uhlí, rafinérií ropy, výroben pesticidů a různých organických chemikálií.
Výsledek pozorování: vrchní část roztoku zmodrala.

5. Důkaz kationtů K+,Li+,Ca2+,Cu2+,Ba2+ - plamennými zkouškami
Kation barví plamen
K+ Fialově
Li+ Karmínově červeně
Ca2+ cihlově červeně
Cu2+ Zeleně
Ba2+ Oranžově

Hodnocení referátu Zjišťování vybraných iontů a ve vzorcích vody

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  18. leden 2008
  3 860×
  156 slov

Komentáře k referátu Zjišťování vybraných iontů a ve vzorcích vody