Zkoumání kvality vody z různých zdrojů

POMŮCKY : ŽLS, kahan, indikátorový papírek

CHEMIKÁLIE : vzorky vody, Hcl,H2SO4,AgNO3,KMnO4

PROVEDENÍ : Pomocí indikátorového papíru urči pH Vzorku vody.

TABULKA 1

Vzorek vody pH
Minerální voda 6
Destilovaná voda 5
Voda z vodovodu 5
Voda znečištěná olejem 6
Voda znečištěná zeminou 6

Zkoumej vzhled,zápach a tvrdost vzorků vody.

TABULKA 2
SMYSLY
Vzorek vody Vzhled Zápach Tvrdost (roztok ethanolu)
Minerální voda Čirá Ne 4 Velmi tvrdá
Destilovaná voda Čirá Ne 0 Velmi měkká
Voda z vodovodu Čirá Ne 3 Tvrdá
Voda znečištěná olejem Bezbarvá Ano 2 Středně tvrdá
Voda znečištěná zeminou Zakalená Ano 3 Tvrdá

Závěr : Seřaď vzorky vody podle naměřené zvyšující se tvrdosti.
Jak souvisí tvrdost vody se spotřebou pracích prášků ?
Velmi tvrdá je voda minerální, tvrdá voda je voda z vodovodu
a voda znečistěná zeminou, středně tvrdá je voda znečistěná
olejem a velmi měkká je voda destilovaná .

Hodnocení referátu Zkoumání kvality vody z různých zdrojů

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  24. srpen 2007
  3 427×
  133 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Zkoumání kvality vody z různých zdrojů