Balderston, John L.- Mumie

žánr:dobrodružný román
námět:Hledání egyptského pokladu

obsah:Théby,Město živých,klenot říše faraona Sethiho I.,sídlo Imhotepa,velekněze faraonova a ředitel mrtvých.Rodné město Anchesenamon,faraonovy vyvolené,žádný jiný muž se jí nesměl ani dotknout.Ale pro svou lásku se odhodlali riskovat i život.Zabili faraona,když je spolu přistihl a princezna pak sama probodla své tělo nožem.Aby mohl Imhotep princeznu vzkřísit,vloupal se se svými kněžími do hrobky a její tělo unesl,hnal hluboko do pouště a dovezl tělo Anchesenamon do Hamunaptry,Města mrtvých.Města,kde jsou pohřbeni potomci faraonů,a kde je uložen egyptský poklad.Pro lásku k princezně Imhotep nedbal hněvu bohů, vnikl do temného města a odnesl černou Knihu mrtvých z posvátného místa.Duše Anchesenamon přebývala v temném podsvětí a v pěti posvátných kanopách zatím spočívaly její vnitřnosti.Duše Anchesenamon se vrátila ze záhrobí.Faraonovi muži však Imhotepa sledovali a zadrželi ho dřív,než mohl rituál dokončit.Imhotepovi kněží byli odsouzeni k mumifikaci zaživa.A Imhotep byl stižen prokletím Hom-Dai,nejhorší kletbou starověku,tak strašlivou,že předtím nebyla na nikoho uvalena.Byl uzamčen v sarkofágu,navždy uvězněný mezi životem a smrtí.Od té doby ho mágové střeží,aby se nevynořil na zem jako strašlivý mor a zkáza lidstva.Jako ďábelský masožrout se smrtící silou věků,s mocí nad písky a s vědomím vlastní nepřemožitelnosti.
3000 let bojují vojska o tuto zemi,aniž vědí o zlu,které pod ní leží.A 3000 let ho strážci Med-Jai,potomci faraonových strážců,nepřestávají sledovat.Mladík Rick O'Connell jentaktak unikl smrti,když se zastavil u sochy boha Anubise,protože už neměl kam utéct,koně,na kterých seděli jeho protivníci se v tu chvíli splašili a Rick zůstal v celém městě sám,zpod sochy se začli ozývat divné zvuky a písek se sám začal přehazovat,Rick rychle utekl,takže neviděl,že se v písku objevila čísi obrovská tvář.Tři roky poté se v Káhirském Muzeu starověků Evelyn Carnahanové zrovna sesypala celá knihovna,když ze skladu něco zaslechla,šla se tam podívat a z jednoho ze starověkých sarkofágů na ní vyskočil její bratr Jonathan a se slovy,že "něco"našel,jí podával jakousi krabičku,v které byla ukryta mapa ukazující cestu do bájné Hamunaptry,kde má být ukryt egyptský poklad.Jonathan nakonec přiznal,že tuto rkabičku ukradl jednomu muži,který je teď v káhirské věznici,proto se tam sourozenci ihned vydali a Ricka O'Connella vykoupili přímo ze šibenice,protože slíbili řediteli věznice,že pokud díky Rickovi najdou egyptský poklad,dvacet procent získá on.Druhý den se vydali po proudu Nilu k Hamunaptře,ředitel věznice plul s nimi s tím,že chrání své investice.Na lodi zjistili,že nejsou sami,kdo míří do Hamunaptry.Skupinku Američanů vedl mužík jménem Benny,který před třemi roky nechal O'Connella napospas strážcům Med-Jai.Tito strážci loď v noci přepadli,protože se dozvěděli,že Evelyn má mapu a hlavně klíč od Knihy mrtvých,která může probudit dávno zesnulé lidi a také od sarkofágu, ve kterém byl zamčen sám Imhotep a nechtěli dopustit,aby byl její nepatrností vzkříšen,proto obě soupeřící skupinky museli v cestě k Hamunaptře pokračovat na pomalých velbloudech.Za úsvitu jim před očima vyrostlo tak dlouho hledané Město mrtvých,hned se spustili do spodních chodeb a Evelyn doufala,že najde zlatou knihu Amon-Rea se všemi tajnými zaklínadly Staré říše.Věděla,pod jakou sochou má být ukryta,ale zrovna na tomto místě se setkali se soupeři,kteří hledali to samé.Evelyn společně s Rickem,Jonathanem a ředitelem věznice jim ustoupili,protože Eve si všimla,že pod podlahou je ještě jedno poschodí a tak už za chvilku dlabali do stropu nad sebou,odkud po chvíli vypadl těžký dřevěný sarkofág s nápisem Ten,kdo nesmí být jmenován a ani si nevšimli,že ředitel věznice někam zmizel.Zjistili,že je sarkofág zamčen a klíčem je právě ona krabička,ve které nalezly mapu k Hamunaptře.Než ho však stačili odemknout,ozval se z chodby děsivý křik a kolem nich proběhl ředitel věznice a když narazil do zdi a spadl na zem,už se neprobral. Večer,když Eve s Jonathanem přemýšleli o tom,co ho mohlo zabít,oznámil jim Rick,že tři dělníci z tábora Američanů se rozpustily,když otevírali kamenná dvířka pod Anubisovou sochou a vyprskla na ně kyselina solná,zřejmě starověká past.V noci,když už všichni spali,do tábora vpadli beduíni společně s Med-Jai,ale když vzal Rick do ruky dynamit,řekl vedoucí Med-Jai,že nechce prolévat krev,ale že všichni musí z města rychle odjet,nebo zemřou.Američané si mysleli,že takhle vyhrožují právě kvůli údajnému pokladu,který se měl někde pod zemí skrývat,ale rick věděl,že pro lidi z pouště je důležitější život než zlato.Na druhý den se Američané vrátili k truhle,kterou den předtím objevili a egyptolog,který je vedl, jim přečetl nápis na víku:Na perutích smrti ocitne se každý,kdo otevře tuto schránku.Existuje vězeň mezi životem a smrtí,jenž bude-li vzkříšen,je vázán slibem o naplnění této kletby."Američané se dohodli, že nebudou nikoho křísit a byli spokojeni,když v truhle našli Knihu mrtvých a vzácné kanopy,ale to nevěděli,že o patro níž už Evelyn s Rickem a Joanthanem v sarkofágu našli mumii,která vypadala,že se ještě pořád rozkládá..Evelyn v noci potají vzala Knihu mrtvých z egyptologových rukou a odemkla ji. Rick s ní moc nesouhlasil,ale Eve si stála za svým a přečetla prvních pár slov v knize,vtom se ozval strašlivý výkřik,který vzbudil oba tábory a všichni začli utíkat do podzemních chodeb před hejnem kobylek,které se zničehonic objevilo na obzoru.To ale nevěděli,že uvnitř je čeká ještě větší nebezpečí- pronásledovala je 3000 let stará mumie.Jednomu z Američanů vzala oči a jazyk,než z něj však stihla vysát všechen život,zachránili ho Med-Jai a obě skupinky narychlo odjeli z Hamunaptry do pevnosti Braydon v Káhiře.Nevěděli ale,že podlý Benny zůstal v Hamunaptře,stal se Imhotepovým pomocníkem a dovedl ho do Káhiry,kde Imhotep vysál muže,kteří si ponechali kanoy s jeho vnitřnostmi a když získal zpátky Knihu mrtvých,vrátil se společně s Eve a Bennem do Hamunaptry.Rick,Jonathan a vůdce Med-Jai se vydali za kapitánem Winstonem Hamlockem,který vlastnil malé letadlo,potřebovali se rychle dostat do Města mrtvých,aby zachránili Evelyn a našli knihu Amon-Rea,která by Imhotepa vrátila do podsvětí.Imhotep si všiml letadla,které je pronásleduje,a tak vlastní silou vytvořil velkou písečnou zeď a letadlo se zřítilo do písku.Winston Hamlock při této havárii zemřel a společně s letadlem v písku zmizel. Při hledání zlaté knihy poslal Imhotep proti Rickovi své mumifikované kněží,o které se postaral vůdce Med-Jai a Rick s Jonathanem našli jak zlatou knihu,tak i pokladnici s nesčetným množstvím pokladů starého Egypta,ale nebylo času nazbyt,protože věděli,že Imhotep chce obětovat Evelyn,aby mohla znovu ožít Anchesenamon.Než Imhotep dokončil obřad tím,že probodne Evelyn ostrou dýkou,vyrušil ho výkřik Jonathana,že našel knihu Amon-Rea,Imhotep se za Jonathanem hned rozeběhl,takže Rick mohl Evelyn osvobodit,ale musel se utkat ještě s Imhotepovými kněžími,kterých bylo všude plno.Mezitím se Benny vláčel s těžkými vaky plnými zlata z pokladnice a venku je nakládal na hřbety velbloudům,ve své chamtivosti se snažil získat,co nejvíce zlata,takže se do pokladnice stále vracel,aniž by věděl,že Evelyn přečtením prvních řádků ze zlaté knihy Amon-Rea zbavila Imhotepa nesmrtelnosti,takže když ho Rick probodl mečem,zřítil se Imhotep do bahna bublajícího vedle obětního oltáře a ještě stačil říct:Smrt je jen začátek.Benny už byl unavený neustálým nošením pokaldů a tak se na chvíli opřel o zeď a vak se zlatem přehodil přes jakousi páku,která se pohnula a celé město se začalo propadat do písku.Všichni,kdo byli uvnitř se dali na útěk a Jonathanovi při tom spěchu spadla zlatá kniha do bahna,ve kterém hned zmizela stejně jako Imhotep,Evelyn se jí snažila vylovit,ale rick s Jonathanem ji rychle odvedli pryč,když probíhali pokladnicí,zastavil se zas Jonathan,takže všichni tři vyběhli ven na poslední chvíli,ale Benny už neměl šanci na útěk,zůstal uvězněn uvnitř s celým egyptským pokladem.Když už se Evelyn,Rick a Jonathan vydýchávali po namáhavém útěku,objevil se u nich vůdce Med-Jai a poděkoval jim za záchranu Egypta,Rick s Evelyn už si konečně mohli vyznat lásku a Jonathan se špatnou náladou z toho,že se vrací domů s prázdnou,netušil,že velbloud,na jehož hřbetě sedí jeho sestra a Rick,nese vaky plné třpytivých pokladů.

charakteristika:Rick-odvážný,milý
Evelyn-chytrá,odvážná,tvrdohlavá
Jonathan-vynalézavý,zbabělý
Benny-lstivý,dychtící po bohatství

chronologie:
Prokletí
Mapa Hamunaptry
Cesta do Hamunaptry
Vzkříšení mumie
Boj s Imhotepem
Zmizení města

vlastní názor:Mumii jsem měla možnost shlédnout i ve filmové podobě,která byla věrnou kopií knihy.Líbilo se mi,že autor dokázal spojit několik žánrů dohoromady-dobrodružství, historie,romantika,vtip..

Hodnocení čtenářského deníku Balderston, John L.- Mumie

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  23. říjen 2007
  5 546×
  1471 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Balderston, John L.- Mumie