Čapek, Karel - Válka s mloky

Forma knihy

Válka s mloky se dělí na tři knihy. V každé je asi 12 kapitol.První kniha se jmenuje Andrias Schuechzeri , druhá Po stupních civilizace a třetí Válka s mloky. Karel Čapek psal způsobem příběhu, ale vložil do knihy články z novin, podtexty, dopisy, telegramy atd.

Význam knihy

Karel Čapek touto knihou vyjádřil svůj odpor k fašismu. Chtěl ukázat světu, jak je nadřazenost jednoho státu nebezpečná pro státy ostatní.

Obsah

Vše se stalo na ostrově Tana Masa, který byste našli kousek na západ od Sumatry. Tehdy jsem zavítal i kapitán J. van Toch, který tu byl za obchodem. Na onom místě sbíral perly pro bohatý lidi. Jeden človíček mu poradil, kde perly najít, ale moc mu to nedoporučuje, protože je střežili vodní čerti (jak si mysleli obyvatelé).Podivil se a trochu se lekl, ale od sbírání perel ho to neodradilo. Později zjistil, že to jsou obyčejná zvířata – mloci. Líbila se mu, a tak si je ochočil a naučil je mluvit.Když se rozneslo, že mloci jsou neškodní, všichni po celém si je pořídili. Mloci se začali rozmnožovat. Pomáhali lidem a nějakou dobu je to i těšilo.

Později zaútočili na Velkou Británii. Tímto začala válka Mloků proti Mlokům.Ve Velké Británii začala být situace kritická. Děti jedly jen oschlé kůrky chleba a dostávaly každý den lžíci čaje nebo jiné tekutiny. Obyvatelstvo se snížilo na tolik, že začalo konzumovat i svojí národní pýchu – koně. Později vzali situaci do rukou členi Společenských národů a pokusili se o zastavení válečné akce za těchto podmínek:1,Velká Británie se Mlokům omluví za výše uvedená příkoří 2,odvolá všechny zákazy dodávek Mlokům 3,jako odškodnění postoupí Salamandrům bez náhrady nížinná úvodí v Pandžaba, aby si tam mohli zřídit nové břehy a mořské zátoky
Další událostí bylo , že obě strany Mloků se chtěly zneškodnit. První strana, Lemurové, ozbrojený malajskými krysy a dýkami Yoghů, podřežou bez milosti atlantské vetřelce. Druhá strana, evropsky vzdělaní Atlantové, vpustí do lemurských moří chemické jedy a zhoubné bakterie. Z toho vznikl mor žaberní. Nakonec všichni Mloci vyhynuli a lidi se zase mohli vrátit zpátky na břeh. Bohužel , ale ještě několik let, vnikalo do jejich domovů zápach rozkládajících mrtvých mloků.

Hodnocení čtenářského deníku Čapek, Karel - Válka s mloky

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  3. červenec 2007
  20 574×
  359 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Čapek, Karel - Válka s mloky