Čapek, Karel - Válka s mloky

- vizí smyšlené mločí civilizace varuje před rozpínavostí fašismu a válkou (kniha vyšla už v roce 1936)

- 3 části: - Andrias Scheuchzeri
- Po stupních civilizace
- Válka s mloky

Kapitán Jan van Toch, který kotvil u malého ostrůvku Tana Masa se dozvěděl o nalezišti perel v Devil Bay (Zátoce ďáblů). Domorodci odmítali lovit perly ve strachu před Tapa – mořskými čerty. Kapitánovi se podařilo dva k lovu přemluvit, jeden z nich skutečně tyto tvory objevil. Kapitán pak strávil několik dní navazováním kontaktu s těmito zvláštními tvory, kteří vypadali jako velcí mloci. Většinu času trávili pod vodou, ale na večer vycházeli ven a tančili rituální tance. Pod vodou měli vybudované hráze a vlnolamy, protože mohli žít jen v mělkých pobřežních vodách. Kapitán J. van Toch je naučil otevírat nožem mušle, jejichž obsah jim velmi chutnal, ale perly odevzdávali kapitánovi výměnou za nože, kterými škeble otvírali. Na tomto chtěl kapitán založit dobrý obchod a hledal jen peněžní prostředky na nákup velké lodi, ve které by mohl přepravovat mloky na další perlové ostrovy. Proto navštívil svého krajana, bohatého podnikatele pana Bondyho z Jevíčka, který se uvolil loď koupit.
Ve světě se rychle rozšířila popularita mloků. V jedné londýnské zoo dokonce jeden prokázal schopnost mluvit a číst.
Po smrti kapitána J. van Tocha založil podnikatel Bondy velkou hospodářskou společnost – Mločí syndikát (S-trade). Miliony mloků začaly pracovat pro člověka. Pracovali na různých stavbách nad hladinou i pod ní. Také budovali nové pevniny. Obchod s mloky začal narůstat do gigantických rozměrů. Mloci byli vychováváni na mločích farmách, kde se učili mluvit, pracovat a také bojovat. Obchod s mloky se začal nápadně podobat otrokářství. Rozmáhal se také černý trh s mloky.
Mloci stále více pronikali do lidské civilizace. Dostali se na úroveň lidí. proto musely být upraveny zákony soužití mloků s lidmi . Přesto docházelo k nepokojům a střetnutím. Mloci měli k dispozici nástroje, trhaviny i zbraně proti žralokům. V Německu byl nordický mlok označen za Nadmloka nadřazeného ostatním mlokům.
Jednoho dne se v New Orleansu otřásla země a v zápětí začalo pršet bahno a mořská voda. Část pevniny se odtrhlo. K incidentu se přihlásili telegraficky mloci, prohlásili, že litují ztrát na životech, že šlo jen o pokus. V dalších dnech se totéž stalo v Číně. Lidé proto přestali dodávat mlokům potravu, nástroje a zbraně. Mloci vyslali vysílačkou varování, že nebudou-li dodávky obnoveny, vyhlásí lidem válku. Lidé odmítli vyjednávat. Následně bylo mnoho přístavů a měst zničeno výbuchy. Vypukla válka. Pokusy bojovat s mloky na moři i ze souše ztroskotaly. Lidé začali vyjednávat a přenechali jim pobřežní státy, které si mloci přetvořili na dlouhá pobřeží, kde se mohli dále množit. Jejich populace vzrůstala strašlivou rychlostí. Lidé stále ustupovali do vnitrozemí. Mnoho dalších států bylo zničeno. Lidstvo již čekalo svůj konec. Mloci se objevili i v Praze.
V poslední kapitole mluví autor sám se sebou. Ptá se sám sebe jestli chce nechat zahynou celé lidstvo. Hledá vyřešení celé situace: Dojde k válce mloků proti mlokům. Původní rasa mloků z oblasti Lemurie se vzbouří proti přetechnizovaným nordickým mlokům. Ti budou reagovat na napadením vypuštěním jedů a ničivých bakterií do lemurského moře. tím se ale rozšíří mločí mor, na který zahynou všichni mloci do jednoho Lidé se začnou vracet z hor na pevniny a na to, co z nich zbylo.

Hodnocení čtenářského deníku Čapek, Karel - Válka s mloky

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  15. listopad 2007
  5 457×
  536 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Čapek, Karel - Válka s mloky