Defoe, Daniel - Robinson Crusoe

Tato kniha je o muži , který se jmenuje Robinson Crusoe a žil v Yorku. Jeho otec byl obchodník a měl za manželku Angličanku podle níž se také Robinson jmenuje. Otec snil , že jeho syn vystuduje a bude z něj státní úředník. Ale Robinson snil o tom že se stane námořníkem. A tak místo studií obcházel přístavní krčmy a platit námořníkům alkohol ze svého kapesného , které dostával od otce a oni mu za to vyprávěli vymyšlené příběhy ze svých cest po moři. Robinson všemu věřil a sen o tom , že se stane námořníkem , se stále více upevňoval. O jeho toulkách po přístavních krčmách se dověděl jeho otec. Smířil se nakonec s tím . že z Robinsona státní úředník nebude a zaměstnal ho ve svém krámě. Robinson už kapesné nedostával a v obchodě pracoval jen za stravu , ale s přibývajícím časem začal opět dostávat kapesné , které se stále zvyšovalo. Se zvyšujícím se kapesným stoupala i důvěra otce v Robinsona. Po čase už Robinson začal jezdit na obchodní cesty . Robinsona však sen o tom , že se stane námořníkem nepustil. A na jedné obchodní cestě potkal přítele ze studií jehož otec vlastnil loď a zval Robinsona ať s nimi jde do krčmy a jelikož už měl Robinson vše zařízené tak svolil.
V krčmě ho přemluvil přítel ať s nimi podnikne druhý den cestu na lodi. Druhý den ráno vyjeli a po dvou dnech plavby je zastihla bouře která potopila jejich loď. Celá posádka i Robinsonem byla za nedlouho zachráněna jinou lodí a v přístavu si kapitán koupil novou loď a pluli dál ovšem už bez Robinsona , který se chtěl vrátit domů. Ale zlákán svým snem nechal se najmou na loď jako námořník. Loď , na které byl Robinson , plula vyměňovat různé nástroje za drahé kovy k domorodcům. Ale loď cestou ztroskotala a Robinson jako jediný zachráněný byl vyvržen na pustý ostrov.
Druhého dne se Robinson probudil na písečném pobřeží neznámého ostrova. Druhou noc , kterou strávil na ostrově , se moc nevyspal. Ležel na stromě a bál se každého šustnutí , postupně si zvykal a našel si jeskyni , ve které mohl klidně spát , a kdyby byly přívalové deště tak se do jeskyně voda nedostane , protože je na kopečku. Robinson tedy z bydlením problémy neměl , ale se stravou neměl oheň, neuměl lovit a nevěděl jaké rostliny může jíst. Až jednou se mu poštěstilo kousek od jeskyně ohodil blesk do stromu a strom začal hořet , Robinson nemeškal a nanosil dříví a přenesl si oheň do jeskyně. Jednou se rozhodl , že půjde na obchůzku ostrova. Druhý den naložil na oheň tak aby vydržel celý den a vyšel. Na cestě narazil na velice úrodné údolí. Když natrhal vše co potřeboval a chtěl se vrátit do jeskyně , ale nenašel cestu zpět. Druhý den naštěstí cestu zpět našel , ale oheň už byl vyhaslí , takže Robinson musel čekat až zase někam uhodí blesk. Robinson si začal vyrábět různé nástroje a naučil se lovit zvěř. Vypálil část lesa a pěstoval tam plodiny pro vlastní spotřebu. Chytil a ochočil si kozu a papouška , kterého naučil mluvit. Z kmene si vypálil malý kajak. A Jednou koncem období dešťů , kdy je bouře nejsilnější , slyšel ze své jeskyně , která je blízko moře , strašlivou ránu. Myslel , že nějaký koráb střílí z děla a tím volá o pomoc. Rozdělal tedy na břehu oheň a udržoval ho až do rána. Nikdo se neobjevil , a když ráno ustala bouře a obzor se vyjasnil , viděl Robinson co se stalo. Nějaká loď byla vklíněna mezi dvě skaliska. Robinson se okamžitě rozhodl vydá se na svém kajaku na loď , co když jsou tam lidé , ale nebyli patrně je ve člunech rozmetalo moře. Ale v lodi byla spousta věcí , které se Robinsonovi líbili. A tak postupně dovážel z lodi jídlo, zbraně, různé nástroje a jiné. Trvalo mu to neselí rok. Skončil akorát před příchodem dešťů. Po skončení dešťů už vrak nenašel. Jednou Robinson zachránil černocha ze spárů kanibalů a dal mu jméno Pátek , protože ho zachránil v pátek. Robinson naučil Pátka mluvit a Pátek na oplátku naučil Robinsona co je a není jedlé. Robinson s Pátkem postavili opevnění okolo jeskyně a také postavili pec , na které pak pekli chléb. Robinson už měl hodně velké stádo ovcí , které měl zavřené v ohradě z živého plotu u svých políček. Jednou Robinson s Pátkem zachránili Španěla s Pátkový otcem ze spárů kanibalů. Španěl Robinsonovi vyprávěl , že cestoval na lodi , která před rokem a půl ztroskotala. Ze člunů prý viděli oheň na břehu ostrova , ale příboj je odnesl pryč. Robinson řekl , že ten oheň rozdělal on. Asi po půl roku se Robinsonovi povedlo zachránit zajatce ze spárů pirátů a s pomocí zachráněných zajatců a potom i po návratu přátel zmocnit jejich lodi. Robinsonovi přátelé byli totiž na jiném ostrově pro zachráněné ze Španělovi lodi , ale kvůli nemoci Pátkova otce , který na ni zemřel , přijeli pozdě. Piráty nechali na ostrově a na jejich lodi se chtěli dostat do civilizace. Jel s nimi i Pátek.

Když loď dorazila do přístavu , najal si dostavník a vydal se domů. Doma šel hned za svou matkou , ale ta ho hned nepoznala. Když ho konečně poznala , řekla mu , že otec zemřel za dva roky poté co se dozvěděli , že jeho loď ztroskotala a on je asi mrtev

Hodnocení čtenářského deníku Defoe, Daniel - Robinson Crusoe

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  4. srpen 2007
  7 941×
  858 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Defoe, Daniel - Robinson Crusoe

Bob
Z hlediska popisu děje obsažné, ALE chybí jakékoli hodnocení, stylisticky těžkopádné, s množstvím překlepů.