Defoe, Daniel - Robinson Crusoe

Daniel Defoe

Velice plodný, anglický spisovatel, chtěl se stát knězem, ale raději se oženil a věnoval se obchodu. Horlivě se účastnil politického života, navrhoval různé reformy a brojil proti náboženské nesnášenlivosti se nejvíce prosadil knihou Robinson Crusou, která je svým způsobem návod, jak přežít v přírodě.

Robinson Crusoe

Robinson se narodil 15. listopadu 1660. Byl nejmladším synem majitele obchodu. Robinson byl velice lehkomyslný, nedal na rady svých rodičü, nedbal o svou budoucnost. Do školy chodil málokdy a na práci nebylo ani pomyšlení. Odmlouval rodičům, byl neposlušný a neukázněný a ačkoliv byl jejich mazlíčkem, způsoboval jim neustálé starosti.

Robinson měl dva bratry, kteři brzy zemřeli. První zahynul v bitvě a druhý zemiřel na nevyléčitelnou nemoc. Proto otec Robinsona na syna naléhal, aby se přiučil obchodnickému řemeslu a byl připraven piřevzit obchod, až otec zestárne. Avšak Robinson byl velice lehkomyslný, na otcova slova vždy rychle zapomenul a šel pozorovat lodě do blízkého přístavu. Robinson neměl v úmyslu pracovat v otcově obchodě, ale uminil si, že se někdy vydá na cestu lodí do dalekých krajin. Robinson se nezajimal o své vzdělání, pořád mu leželo na mysli cestováni po moři. Nepřemýšlel o tom, jak se uživí až bude starší, nýbrž jak se stane boháčem v cizí zemi. Tolik toužil po cizí zemi, že když se mu naskytla prvni příležitost dostat se na lod’, využil ji a odcestoval.

Robinson se dostal do cizí země. Peníze, které mu dal námořník na cestu zpět do své vlasti za rodiči, ovšem Robinson neužil k návratu domů, ale prohýřil je s přáteli. Robinson přitom o svém odjezdu z domova, ani o dalších dobrodružstvích rodičům vůbec neřekl. To svědčí o jeho nezodpovědnosti a bezohlednosti vůči rodičům. Robinson se nalodil na další lod’. Lod’ v prúběhu plavby byla přepadena piráty a Robinson se stal otrokem kapitána pirátů. Robinson z otroctvi vyvázl a dostal se na jinou lod’, na které se přepravoval do dalekých krajin. Lod’ však ztroskotala a Robinson se jako jediný zachránil na pustém ostrově.

Robinson se na ostrově naučil mnohým dovednostem, které mu pomáhaly přežít. Pochopil, že se nesmi litovat a že se musí postarat sám o sebe, aby nezahynul hladem a žízní. Robinson na ostrově potkal Pátka, domorodce, který se na ostrově skrýval před svými nepřáteli. Robinson mu pomohl a později se stali nejlepšími a nejvěrnějšími přáteli.

Když se Robinson dostal opět do své rodné země, poprosil otce o odpuštění za svou neposlušnost a nezodpovědnost. Otec synovi odpustil. Robinson a Pátek převzali otcův obchod a na otcovo přáni se Robinson oženil. Oba si vydělali hodně peněz, avšak nikdy nezpychli. Robinson ani Pátek nezapomnëli na chvile strávené na ostrově a často své příběhy vyprávěli potomkům.

Robinson se dlouhým pobytem v obtížných podminkách na ostrově úplně změnil. Naučil se zodpovědnosti, naučil se radovat z drobností a maličkostí. Objevil v sobě oddanost a poslušnost k bohu. Začal si vážit života a přátelství. To se prokázalo, když nasadil svůj život, aby zachránil své druhy před divochy nebo vzbouřenci na anglické lodi. Další Robinsonovou dobrou vlastnosti se stalo, že se naučil odpouštět, dokonce i ty nejodpornější skutky. Byl proti zbytečnému krveproliti a jeho víra v boha ho provázela po celých osmnáct let jeho pobytu na ostrově.

Tato kniha mě zaujala svým dějem, protože mi přišel neobvyklý, ale občasně mě nudily chvilky, ve kterých se Robinson zamýšlí nad životem a kdy se také často modlí.

Hodnocení čtenářského deníku Defoe, Daniel - Robinson Crusoe

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  24. prosinec 2007
  9 823×
  557 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Defoe, Daniel - Robinson Crusoe

Filip
Dobré jestli za tohle nedostanu 1 tak to mi hlava nebude brát
honza
libi se mi to moc