Euripidés - Médeia

Příběh začíná poté, co se královská dcera Médeia zamilovala do Iásona, vůdce Argonautů a pomohla mu získat zlaté rouno. Odplula s ním do Korintu, kde spolu měli dva syny, avšak Iáson si zde oblíbil dceru tamějšího krále, Kreonta, a toužil se s ní oženit. Když se tuto zprávu doslechla Médeia cítila se velmi zrazena a přála si zemřít. Jednoho dne za ní přijel samotný král s jeho družinou a požádal ji, aby odjela ze země a neničila vztah mezi jeho dcerou a Iásonem. Médeia přislíbila, že ze země odcestuje, ale to už začínala přemýšlet nad svou krutou pomstou. O nějaký čas později přijet Médeiu navštívit její přítel Aigeus, se kterým se domluvila, že k němu přijede do Athén, bude tam pobývat, ale on jí nikdy nebude moci ze země vyhodit. A tak Médeia začala svou hrůznou odplatu. Nechala poslat Iásonově nastávající choti šaty, jenž byly napuštěny jedem. Jakmile si je královská dcera oblékla, zemřela po jeho účinku. Samotný Kreón se jí snažil ještě pomoci, avšak ztratil tak i vlastní život. Když se toto dozvěděla Médeia, stále nebyla spokojena s pomstou a rozhodla se zabít i své dva vlastní syny. Avšak najednou se jí zmocnily pochybnosti. Dlouze přemýšlela nad tím, co vlastně chce spáchat, ale nakonec přeci jen svůj hrůzný čin vykonala. Později za Médeiou přišel zdrcený Iáson a zjistil, že jeho synové jsou mrtvi. Chtěl je alespoň pohřbít ve své zemi, jenže to Médeia nedovolila, nastoupila do připraveného vozu a odjela do Athén za Aigeusem i se svými dvěma mrtvými syny.
Médeia je zde zachycena jako vášnivá žena, která je plna nenávisti a vypočítavosti. Dílo obsahuje spoustu psychologických prvků, např. při pomyšlení nad zavražděním svých synů. Objevuje se tu chór, ten však do děje nezasahuje.

Hodnocení čtenářského deníku Euripidés - Médeia

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  30. listopad 2007
  9 321×
  285 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Euripidés - Médeia