Gogol, Nikolaj Vasiljevič - Revizor

-Autor

Zakladatel ruského realismu a dramatik světového významu. Pocházel z drobné venkovské ukrajinské šlechty a životu na venkově věnoval své první dvě díla. V dílech používá groteskní pohled spojený se satirickou hyperbolou.

-komedie ( drama ) o pěti aktech

OSOBY:
Anton Antonovič Skvoznik-Dmuchanovskij – policejní direktor
Anna Andrejevna – jeho žena
Marja Antonovna – jeho dcera
Luka Lukič Chlopov - školní inspektor + jeho žena
Ámos Fjodorovič Ljapkin-Ťapkin – sudí
Artěmij Filipovič Zemljanika – kurátor chudinských ústavů
Ivan Kuzmič Špekin – poštmistr
Petr Ivanovič Dobčinskij + Petr Ivanovič Bobčinskij – statkáři žijící ve městě
Ivan Alexandrovič Chlestakov – úředník z Petěrburgu
Osip – jeho sluha ….

CHARAKTERISTIKA OSOB:
Chlestakov – je sám o sobě osobností nevýznamnou, všeobecný strach ho však povýšil na vynikající komickou figuru. Chlestakov, který se tak dlouho musel ve všem omezovat, byl stále zatlačován do pozadí, nesměl se ani flákat po Něvském prospektu jako velký pán, se mohl nyní naplno rozvinout. Je mu nesmírně dobře, když pozoruje, že ho pozorně poslouchají, chtějí se mu zavděčit … Najednou se vžije do role člověka, který může něco dokázat v literatuře, který ani na plesech není poslední, a taky,který je státníkem. Rozohňuje se stále více a vžívá se celou duší do toho, co vypravuje. Sám zcela zapomíná, že lže. Když se probudí, je oním Chlestakovem, kterým byl dříve. Ani si nevzpomene, čím nahnal všem tolik strachu. Jako dříve nemá dar kombinace a je pošetilý jako obyčejně. Zamiluje se do matky i dcery zároveň….Žádá o peníze, poněvadž hned první, kterého o ně požádá, mu nanejvýš ochotně vyhoví. Až ke konci aktu ho napadne, že ho pokládají za nejvýznamnější osobu jejich stavu.Kdyby se Osipovi nepovedlo včas mu vysvětlit, že se takový podvod dlouho neudrží, byl by klidně čekal, až by ho s hanbou a nadávkami vyhodili.

Policejní ředitel – Je to člověk, který se především stará, aby mu neušlo nic z toho, co patří do jeho kapsy. Stal se utiskovatelem. Vyniká nenasytným kořistnictvým. Nestačí mu jen úplatky, jež mu nosí všichni, kdo od něho něco potřebují, ale svévolně bere kupcům zboží, které se mu zalíbilo a ponechá si i peníze poukázané na stavbu kostela. Občas ale cítí, jaký je hříšník;pak se modlí, navštěvuje kostely a chce se v budoucnu kát. Zpráva o příjezdu revizora ho udiví, ale ještě víc ho znepokojuje, že revizor cestuje inkognito a že není známo, kdy a odkud přijde. Jakmile zpozoruje, že má revizora v hrsti, že je neškodný, a když se dokonce chce přiženit do rodiny, oddá se bezuzdné radosti už při pomyšlení, jak jeho život bude od nynějška jedinou slavností a hostinou…Proto taky náhlá zpráva o příjezdu pravého revizora je ubíjející a jeho situace se stává opravdu tragickou.

Osip – ruský sluha, jak ho každý zná: v letech, rád se dívá trochu shora, se svým pánem jedná hrubě, poněvadž vypozoroval, že je to jelimánek a velká nula, rád káže sám sobě, je to mazaný chlapík a umí chytit příležitost za pačesy, může-li při tom vklouznout něco do jeho kapsy

OBSAH:
Děj: malé ruské městečko na počátku třicátých letech 19. století, v prvních letech vlády cara Mikuláše I. Zlořády, jež Gogol svou satirickou hrou kritizoval, však zdaleka nebyly domovem jen v malých venkovských městech. Vyplývaly ze samé podstaty mikulášovského režimu a v portrétech úředníků Gogolova městečka spatřila jako v zrcadle svou podobu celá vládnoucí třída carského Ruska. Autor chtěl ukázat, jací lidé zaujímají v mikulášovském Rusku významná úřednická místa, upozornit, jak nízká je kulturní a mravní úroveň těchto úředníků, kteří hlavní smysl svého života vidí v braní úplatků …

Třiadvacetiletý petrohradský účetní Ivan Alexandrovič Chlestakov přijíždí se svým sluhou do malého městečka v jakési gubernii. Zde žije 14 dní na dluh. Přeje mu ale štěstí, neboť městský hejtman dostane dopis od přítele z Petrohradu, že městečko navštíví nebo už navštívil revizor. Svým chováním se náš účetní,dostává do povědomí městečka, které je prolezlé korupcí a různými jinými neřestmi. Obyvatelé se snaží udělat hotové divy. Nejdříve opraví snadno zahlédnutelné a do oka bijící nedostatky a nato provádějí hlavního hrdinu všemi trhy, institucemi a nakonec ho ubytují v domě hejtmana. Protože je na mizině, rád přijímá úplatky, které mu vysoce postavené osoby nabízejí. Vyjde najevo, že městečko není takové, jaké se zdá, ale i to, že Ivan Alexandrovič není revizor. Ten však na poslední chvíli uniká a do rozčarovaného městečka přijíždí pravý revizor.

Hodnocení čtenářského deníku Gogol, Nikolaj Vasiljevič - Revizor

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  6. květen 2008
  6 593×
  693 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Gogol, Nikolaj Vasiljevič - Revizor