Hugo, Victor - Devadesát tři

- děj se odehrává v době francouzské revoluce
Postavy: Velitel Gauvain (govén)- bývalý šlechtic, velitel revolučních vojsk, věří v revoluci, citlivý člověk
n Komisař Cimourdain (simurdén)- zástupce Pařížské revoluce, bývalý kněz,jak se později ukáže vychovatel velitele Gauvaina
Markýz Lantenac (lántenak) - šlechtic, bezohledný, krutý odpůrce revoluce,vůdce protirevolučních vojsk, rozhodnut povraždit třeba polovinu Francie, alena konci zachrání 3 malé děti
Michelle Fléchárdová (mišel fléšárová) - prostá žena, matka 3dětí, věří jen svému pánu a církvi, představuje smýšlení poddaných
Děj:
V první části najde pluk revolučních, tzv. modrých vojsk v lesích matku s 3dětmi, které vojáci zabili manžela a vypálili dům. Modří vezmou tuto ženu k sobě.
V další části je líčeno vyplutí lodi, na které velí markýz Lantenac. V podpalubí lodi se utrhne velké dělo a začne se volně pohybovat po lodi. Zabije část posádky, rozbíjí ostatní děla i loď samu. Ta se v tomto stavu střetne s nepřáteli, je pře-
padena a poražena. Unikne jen Lantenac. Ten se po delší cestě dostane ke svému vojsku, které zrovna bojuje s plukem modrých. Většina modrých je zajata a postřílena, i 2 ženy - markytánku a matku dětí. Děti jsou odvedeny. Matka dětí není ale zabita, je jen těžce zraněna a po bitvě se jí ujme žebrák a vyléčí ji. Ta se poté vydá hledat své děti.
V této době v Paříži je pověřen komisař Cimourdain plnou mocí nad velitelem
Gauvainem, protože G. je bývalý šlechtic.
V další části autor popisuje partizánský boj odpůrců revoluce v lesích ve Vendée. Poblíž těchto lesů zuří bitva mezi markýzem Lantenacem a jeho synovcem, velitelem Gauvainem. K Gauvainovi se připojuje Cimourdaind a postaví se do rány, která byla mířena na G. Je zraněn, ale brzy vyléčen. Lantenac je se svým vojskem dopaden chytrou lstí. Jen samotný Lantenac s hrstkou svých vojáků prchá do pevnosti Tourgue. Pevnost je obležena Gauvainovým vojskem a Lantenac nemá zdánlivě šanci uniknout. Ten ale vyhrožuje zabitím 3 malých dětí. Po neúspěšném vyjednávání zapálí pevnost a prchá se svými věrnými
tajnou chodbou. Náhle se však sám vrací a zachraňuje děti z hořící pevnosti,ačkoli ví, že to zaplatí smrtí. Je zajat a má být popraven. Jeho synovci G. sezdá kruté, že člověk, který zachránil 3 děti, i když věděl co ho čeká, má být popraven. Proto Lantenaca propustí a sám za něj zůstane v cele. Když tuto skutečnost zjistí Cimourdain, svolá válečný soud, ve kterém sám rozhodne,že Gauvain musí být gilotinován, protože propustil velkého zločince, který se nyní vrátí ke svému vojsku a bude zase válčit proti revoluci a vraždit lidi.Ve chvíli, kdy Gauvain umírá pod gilotinou, se Cimourdain zastřelí, jelikož nesnese výčitky svědomí, že musel odsoudit k smrti člověka, kterého měl nejvíce rád.

Hodnocení čtenářského deníku Hugo, Victor - Devadesát tři

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  7. duben 2008
  3 482×
  437 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Hugo, Victor - Devadesát tři