Hugo, Victor - Bídníci

- Státní nakladatelství dětské knihy v Praze roku 1950, první výtisk I.-10 000
- volně upravil Václav Sýkora

Victor Hugo (1802 – 1885)

- lyrik, prozaik, dramatik
- odmítal klasicismus s jeho jednotami a chtěl prosadit míšení stylů a žánrů
- Legenda věků (3 dilný básnický cyklus), Bídníci, Chrám matky boží v Paříži (román),
Dělníci moře, Devadesát tři
- dramata - Rum Blas, předmluva k dramatu Cromwell (1827), Hermani (1830)

Bídníci

- romantické dílo
- hl. hrdinové - Jean Valjean - bývalý galejník, hodný, pomáhá chudým, poněkud naivní
- Javert - policista, příliš dodržuje zákon, nekompromisní, zlý
- Cosettka - sirotek, měla kruté dětství, později se jí ujímá Valjean
- Marius - mladík, protlouká se životem

Jean Valjean [Žán Valžán] se dostal na galeje za to, že ukradl kousek chleba pro svou hladovějící rodinu. Díky neúspěšným pokusům o útěk z galejí, je propuštěn až po dvaceti letech. Po prošustění se vrací do své rodné vesnice, kde se setkává s velikou neochotou lidí pomoc mu, díky tomu že je galejním trestancem. Jediný kdo je ochoten mu pomoci je biskup. Valjean je ale zoufalý z nedostatku peněz a tak biskupa okrade. Druhý den když policie Valjeana chytne a přivede zpět k biskupovi, stane se pro Valjeana něco neuvěřitelného a pro jeho život zlomový okamžik, když ho biskup, aniž by ho obvinil, propustí. O deset let později je z bývalého galejníka vážený starosta městečka Vigay. Bohužel v městečku nastoupí nový inspektor Javert, který zná Valjeana z galejí. Starostovi se daří skrýt svou pravou totožnost, protože zná reakci lidí na galejníky, ale podezíravý policista vymyslí rafinovaný plán, jak z něho vynutit doznání. Mezitím se Valjean ujímá nemocné ženy Fantiny a na smrtelné posteli jí slibuje, že se postará o její dcerku Cosettku, kterou byla nucena ponechat u pěstounů, kteří s ní, aniž by to Fantina tušila, zacházeli jako s otrokem. Javert by málem Valjeana zatkl, kdyby Valjean neutekl. Na útěku nalézá Cosettku a úkryt nacházejí v klášteře. Po několika letech z kláštera odcházejí a snaží se žít vlastním životem. V tu dobu se už ne malá Cosettka zamiluje do Maria Pontmercyho. Tajně se spolu scházejí až do revoluce, které se Marius zúčastní. Při revoluci Valjean zachraňuje život Javertovi a také Mariovi. Jean odnáší zraněného Maria do bezpečí, kde se úspěšně zotavuje ze smrtelného zranění. Valjean vede s Javertem celoživotní boj o svou svobodu. Když už si Valjean myslí, že mu i Cosettce nic nehrozí, objeví se Javert a oba jsou nuceni se neustále stěhovat a pod tajnými jmény schovávat. Při revoluci, kdy je Javert zajat revolucionáři, má Valjean možnost Javerta zastřelit, ale propustí ho. Javert si uvědomuje Valjeanův čin a konečně když už má možnost Valjeana zatknout, také ho propustí. Javert vidí Valjeanovu šlechetnost a dobré srdce a z poctu viny a profesionálního zklamání spáchá sebevraždu. Po Javertově smrti se koná svatba Cosettky a Marie. Valjean umírá na stáří.

- slovní zásoba není moc velká
- zaskočila mě v některých pasážích prostost a jednoduchost
- knížka je rozdělena na kapitoly, vysvětlivky jsou srozumitelné
- autor poukazuje na ukrutnost, bídu a všeobecnou chudobu doby před revolucí, a snahu to
změnit, je zde velice pečlivě popsaná Francouzská revoluce a důvody jejího vzniku
- čte se velice dobře, stejně jako současná literatura (jazyk není složitý), bylo to asi díky
dobrému překladu
- děj je záživný, autor nás zbytečně nezaplavuje přebytečnými událostmi, všechno se mi
zdálo podstatné a nestalo se mi, že bych chtěla přeskočit kapitolu pro její zbytečnost, tak
jak u některých knížek
- autor odchází od podstaty a dostává se při tom k věcem, které jakoby neměly nic
společného, a dává jim prostor v samostatné kapitole, nakonec ale nalézáme nečekanou
souvislost
- poznala jsem blíže Francouzskou revoluci a život před ní a překvapilo mě to, to odhodlání
lidí něco změnit a položit za Francii i svůj život
- viděla jsem i filmové zpracování Bídníků, a v některých věcech se děj odlišoval od knížky,
ale podstata zůstává stejná, každopádně knížku doporučuji spíše než film, když jsem jako
první viděla film a pak si teprve přečetla knížku zjistila jsem, že ve filmu je to všechno
nastrkané do dvou hodin a některé podstatné a zajímavé věci unikají.

Hodnocení čtenářského deníku Hugo, Victor - Bídníci

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  10. září 2007
  27 140×
  663 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Hugo, Victor - Bídníci