Kosmas - Kronika česká

Tuto kroniku napsal děkan pražské kapituly Kosmas. Už před ním byli psány různé kroniky, ale jejich autoři zůstali neznámí, a tak je Kosmas prvním známým autorem české kroniky. Narodil se asi roku 1045 nevíme kde, zemřel dne 21. října roku 1125. Na svoji dobu byl velmi vzdělaný, znal různé cizí kroniky a některé jejich pasáže užil i v kronice české.
Kosmas ji rozdělil do tří knih.
První knihu autor napsal pomocí kroniky opata kláštera v Prumu a pomocí vypravování starců. Tato kniha končí smrtí knížete Oldřicha roku 1037. Události ve druhé knize už autor z části zažil. Druhou+první knihu poslal opatu Klimentovy do Břevnoského kláštera. Třetí kniha pokračuje v líčení českých dějin od roku 1093do smrti knížete Vladislava I. v dubnu roku 1125, kdy ji ukončil a téhož roku také umírá. Podle dochovaných spisů je celá kronika věnována mělnickému proboštu Šebířovi.
Pojal ji jako dějiny celého národa od pravěku až po současnost. Kosmas žil v době, kdy už definitivně zvítězilo křesťanství na pohanstvím, kdy latinská kultura úplně vytlačila staroslověnskou vzdělanost. Jako odchovanec západní kultury, vzdělaný v zahraničí a značně na svou dobu zastaralý, neklade proto do své kroniky zmínku o slovanské liturgii a vzdělanosti. Kosmas založil tradici našeho dějepisectví. Kronika má základní důležitost jako historický pramen, ale je třeba je cenit i jako dílo umělecké. Kosmas se projevuje jako vynikající vypravěč.
Píše a přejímá však koncepci kristiánovu, podle níž je přemyslovský stát dědicem Velké Moravy. Líčil české dějiny od nejstarších dob až do současnosti. Kriticky využil starších pramenů, převyprávěl i staré kmenové pověsti. Svým dílem sledoval totiž politický cíl, chtěl jím přispět k upevnění českého feudálního státu. Svá díla psal na počátku 12.st. Kosmas píše v tomto díle hlavně o Přemyslovcích a feudálech.
Kosmova kronika byla ve středověku hodně opisována a někdy i doplňována o novější údaje. Tak vznikla její pokračování až do sklonku 13. století. Dnes známe 15 opisů. Kosmova kronika byla poprvé vytištěna roku 1602 Marquardem Freherem.

Hodnocení čtenářského deníku Kosmas - Kronika česká

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  4. srpen 2008
  7 117×
  321 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Kosmas - Kronika česká

lucie
wtf :roll ale lepší, než to psát sama :D