Kosmova kronika

Kosmova kronika je prvním dochovanou kronikou v českých zemích. Je psána středověkou latinou, projevují se tu některé bohemismy. Dílo je prokládáno řadou hexametrů a pentametrů, které nejsou typické pro českou literaturu. Objevují se zde také slovní hříčky. Kosmovu kroniku můžeme znát také pod jejím původním názvem jako Chronica Bohemorum. Autor Kosmovy kroniky byl děkan pražské kapituly narozený asi v roce 1045 a zemřel v roce 1125 n. l. Existují doměnky o jeho šlechtickém původu, ale je však jisté, že se věnoval duchovnímu stavu. Věnoval se také studiu v cizině. Především gramatice a dialektice. Měl syna Jindřicha. Začátek, kdy začal Kosmas kronika psát, není znám. Je celkem rozdělena do tří knih a zachycuje skutečné události od roku 894 do roku 1125.

První kniha

Je věnována důvěrnému Kosmovu příteli mistru Gervasovi. Věnuje se především pověstím šířených z pokolení na pokolení, z vyprávění moudrých starců. Některé pověsti jsou zcela vymyšleny, jiné mají skryto i historické jádro ( O příchodu Čechů na Říp, O boj mezi Čechy s Lučany). Dnes už se nedá přesně určit, které pověsti Kosmas sám vytvořil a které převzal z ústní lidové slovesnosti. Vedle pověstí také Kosmas popisuje i historické události. Ty začínají křtem Bořivoje I. roku 894 a končí smrtí knížete Oldřicha roku 1037. Tím je zakončena kniha první.

Druhá kniha

Historické období, jehož líčení začíná už v knize první. Kosmas v ní popisuje události od nastolení knížete Břetislava I., syna Oldřichova, a končí nastolením Břetislava II., syna Vladislavova, roku 1092. První a druhou knihu poslal Kosmas s věnováním opatu benediktinského kláštera v Břevnově Klimentovi. Druhá kniha je více založena na výpovědích očitých svědků, a proto je považována za věrohodnější.

Třetí kniha

Pokračuje v líčení období od roku 1093 do smrti knížete Vladislava I. v dubnu roku 1125, kdy ji Kosmas ukončil. Sám zemřel téhož roku, 21. října 1125. Třetí knihu můžeme považovat za nejvěrohodnější, neboť v tomto období samotný Kosmas žil. Po skončení třetí knihy jsou doplněny ještě další události. Jsou ke kronice připojeny jako dodatky ( O založení kláštera sázavského apod.). Kronika byla definitivně zakončena anonymním záznamem o autorově smrti.

Hodnocení čtenářského deníku Kosmova kronika

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  23. leden 2008
  17 120×
  341 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Kosmova kronika

Jan Valenta
DoMĚnky? Opravdu?!
dominika a vanesa
jo užasnýýýýýýýýýýýýýýýýý