Loukotková, Jarmila - Není římského lidu

Vydal: Československý spisovatel v Praze
Rok vydání: 1985
Rok přečtení: 2001
Ilustrace: Jan Maget
Tisk: Stráž, tiskařské závody, n. p., Plzeň

Hlavní postavy: Nero (nevlastní syn Klaudia), Petronius, Agrippina, Poppaea, Tigellinus

Kniha: NENÍ ŘÍMSKÉHO LIDU je historický román. Začíná násilnou smrtí císaře Klaudia, který zemřel na otravu, kterou na něj nastražila jeho žena Agrippina, román dále popisuje období vlády císaře Nera, nevlastního syna císaře Claudia, který nastoupil po jeho smrti. Kniha končí po mnoha letech hrůzovlády Nera, který byl senátem prohlášen za nepřítele státu. Nero se poté rozhodne ukončit svůj život sebevraždou.

Kniha se dělí na tři části, z nichž každá má několik kapitol:

1. Po neblahých znameních

Tato část začíná vraždou císaře Klaudia, kterému jeho osobní lékař zákeřně podá jed. Již zde se seznamujeme s budoucí římskou císařovnou Poppaeou, přezdívanou římská Venuše, ta se později stane manželkou Nera. Nero, podporovaný svojí matkou, se stává císařem a právoplatný nástupce Klaudia Britanicus, byl odstraněn.V závěru první části nechal císař zavraždit svoji matku Agrippinu. „Tak doplatila královna matka na to, že dovedla synovi jen poroučet a zakazovat a už nenahlídla do pravé podstaty jeho povahy.“

2. V kalném zrcadle

Druhá část knihy vypráví o úpadku mravů Nera a tím i postupně celého Říma. Nero se nedokázal dívat realisticky na svět kolem sebe. Císař se domníval, že je velikým umělcem, básníkem, zpěvákem a tanečníkem. V těchto představách ho utvrzovalo pochlebovačné chování jeho nejbližšího okolí. Svým chováním proti sobě poštval postupně římský lid i své bývalé přátele, ve kterých nyní viděl jen zrádce, kteří usilují o jeho život. Po jedné projížďce ulicemi Říma, kdy římský lid císaři neprojevoval sympatie a nevzdával hold, se Nero rozhodl, že nechá Řím podpálit. Sám odjede se svými nejbližšími věrnými do nedalekého palácového sídla za Řím. Když se na nebi odrážela záře hořícího Říma, císař recitoval své verše. Později si císař uvědomil hrůznost svého činu a pověřuje Petronia vrchní správou nad obnovou Říma.

 

1. Prohry

Tato část je nejkratší. Líčí nemožnost zásadní proměny člověka. Petronius si dobrovolně vezme život, aby nemusel přijmout smrt z rukou císaře. Petronius skonal v okruhu svých přátel, když si podřezal žíly na rukou. Kniha končí smrtí císaře. Nero se dozvěděl, že byl senátem prohlášen za nepřítele státu. Když mu bylo řečeno, jaká strašná smrt by ho měla čekat, za pomoci svého tajemníka si vrazil meč do krku.

Jarmila Loukotková

Narodila se 14.4.1923 je to česká prozaička. Zpracovává převážně historické náměty z období antiky. Mezi její další díla patří Spartakus, Smrtí boj nekončí, Navzdory básník zpívá. Náměty ze současnosti: Medúza, Odměna, Žít jednou spolu.
Román Není římského lidu poprvé vyšel roku 1949.

Hodnocení čtenářského deníku Loukotková, Jarmila - Není římského lidu

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  13. březen 2008
  5 205×
  428 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Loukotková, Jarmila - Není římského lidu

Obík
Super knížka