Moravia, Alberto - Horalka

Italský novinář, prozaik, dramatik a esejista. Je představitelem tzv. neorealismu. V 9 letech onemocněl kostní tuberkulózou, dlouhá léta se léčil v alpských sanatoriích. V necelých 18 letech vydal svůj první román Lhostejní, který vyvolal protichůdné reakce a udělal z autora známého spisovatele. Pro svůj židovský původ nemohl za války publikovat a skrýval se na jihu Itálie mezi prostými lidmi, což se projevilo i v jeho díle.

Dílo:
Lhostejní, Římanka, Pohrdaví, Horalka, Nuda, Konformista, Voyeur

Horalka
Děj románku se odehrává v letech 1943 – 1944, kdy se v Itálii hroutí fašistický režim a země je postupně obsazována německými vojsky. Je psán formou svéživotopisného monologu hlavní hrdinky Cesiry. Cesira je římská hokynářka, která po svatbě přišla se svým mužem do Říma a po jeho smrti se ujala krámku. V době války, kdy si lidé dělali zásoby, prodala všechno zboží a vydělala dost peněz. V Římě by však i se svou dcerou Rosettou umřela hlady, a tak se rozhodne odjet za svými rodiči na venkov. Zjistí však, že její rodná vesnička je evakuovaná, a tak se na čas ukryjí ve Fondi u zlodějské rodinky Consetty a Vincenza. Rosetta se však zalíbí jednomu z nacistů, a Cesira, než by obětovala dceru, raději sbalí věci a odvede ji do horské vesničky Sv. Eufemie, kde si od Parida pronajmou malý přístavek. Zde stráví devět měsíců, spřátelí se se vzdělaným mladíkem Michelem a čas si krátí procházkami po horách a sháněním jídla, kterého je všude nedostatek. Nakonec válka dorazí i do jejich vesničky. Němečtí vojáci, kteří prchají před spojenci, s sebou odvlečou Michela, aby jim ukazoval cestu v horách, a nakonec ho zastřelí. Cesira na nic nečeká a vydá se i s dcerou zpátky do Říma ke svému krámku. Řím však ještě není osvobozen a oni zůstanou ve zbořeném Fondi. Cesira zde nechce zůstat, napadne ji podívat se za rodiči do rodné vesničky. Americký důstojník je odveze až do Vallercosy – je to odměna za to, že během války pomohly dvěma spojeneckým vojákům. Vesnice je stále prázdná, jdou si tedy odpočinout do místního kostela. Zde je však překvapí skupina Marokánců, kteří znásilní Rosettu. Od této chvíle Cesira pozoruje náhlou změnu své dcery – z nevinného, dokonalého, zbožného „anděla“ na tvrdou ženu bez morálních zábran. Na další cestě je potká jakýsi Clorindo, jenž je odveze zpátky ke Concettě, kde jsou nyní nuceny žít. Z Rosetty se stává Clorindova prostitutka. Když se Clorindo vrátí ke své ženě, spí s Concettiným synem Rosariem. Cesira to velmi těžce nese, dcera už ji však neposlouchá ani se s ní nebaví. Po osvobození Říma je Rosario veze zpátky domů, cestou jsou však přepadeni a Rosario je zabit. Cesira bez rozmýšlení sebere jeho peníze a ani Rosetta se nad smrtí svého milence nepozastaví. Před branami Říma si Cesira uvědomuje, co se z nich během doby v horách stalo: z ní zlodějka a z dcery prostitutka. Uvažuje nad tím, že pojmy jako čest, morálka, soucit a přátelství mají v této době, kdy se každý stará jen sám o sebe, malý význam. Náhle začne Roseta zpívat a plakat a Cesira poznává, že její „malá Rosetta“ úplně nezmizela.

Hodnocení čtenářského deníku Moravia, Alberto - Horalka

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  20. březen 2008
  7 997×
  507 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Moravia, Alberto - Horalka