Alberto Moravia- Horalka

Horalka (La Ciociaria) Alberta Moravia je neorealistický román (- to znamená návrat k realismu- vše je pravdivě vylíčeno, hlavně každodenní život prostých lidí; dokumentárnost, hodnověrnost, kritičnost) Je tam detailní realistický popis, výstižné vnější charaktery. Dále je to román s válečnou tématikou. Je psán ve formě monologu hlavní postavy. Vznikl v roce 1957. Odehrává se v Itálii v letech 1943- 1944.

Hlavní postavy jsou: Cesira, její dcera Rosetta a Michele.

Cesira se jako mladá dívka provdala do Říma za staršího muže. Vlastnili malý byt a krámek. Po smrti manžela byl celý Cesiřín život krámek a její dcera Rosetta. Když přišla 2. svět válka do Itálie, začala Cesira prodávat na černém trhu. Vůbec si neuvědomovala hrůzu války- vždy říkávala- Pro mě jde všechno dobře když jde dobře obchod- vlastně na válce vydělávala, protože prodávala potraviny za velké peníze. Všichni si totiž dělali na válku zásoby. Žádné zásoby si ovšem nenechala pro sebe- měla hodně peněz, ale ty se nedají jíst. Tak se rozhodla odjet na venkov za svými rodiči- myslela si, že válka bude trvat jen několik týdnů a že na venkově bude jídla dost, prostě myslela že se válka venkovu vyhnula. Opustila tedy byt a obchod a odjela na venkov. Když však s dcerou dorazili na venkov, zjistila že je tam vylidněno, že všichni před válkou utekli. Narazí však na Concettu a její rodinu a ta je za peníze nechá u sebe bydlet. Později zjistí, že je to zlodějská rodina- že vykrádají okolní domy a že oba Cocettini synové desertovali. Jednoho dne přišli její syny hledat fašisti a přitom se jim zalíbila Rosetta- fašisti řekli, že Concettiny syny nechají být, když k nim půjde Rosetta pracovat- Cesira s tím samozřejmě nesouhlasí a prchá od Concetty pryč. Na cestě potkají Tommasina, který jim sežene byt u svého přítele Parida- ten ji nechce ubytovat, ale když Cesira ukáže, že má peníze, pronajme ji malý pokoj u svého domu ve vesničce sv. Eufemii, která je vysoko v horách- tam žijí jen rolníci a uprchlíci. Cesira si koupí nějaké zásoby a přežívají tady válku. Setkají se tam se synem jednoho z rolníků Michelem. Michele je vzdělaný muž s vytříbenými názory, je antifašista. Cesira a Rosetta si celé dny povídají s Michelem. Občas se nahoru do svaté Eufemie dostanou většinou nepravdivé zprávy o tom že Angličané už osvobozují Itálii. Sv. Eufemie je často bombardovaná- jednou jdou Cesira s Rosettou vyměnit nějaké jídlo do údolí, doprovází je Tommasino a při cestě začne bombardování- Tommasino se začne bát války a schová se do jeskyně- později se ve vesnici dozví, že umřel strachy. Někdy vesničkou projdou cizí vojáci- např. angličtí a Cesira je pozve na večeři- to jí později pomůže . Jednoho dne tam přijdou němečtí vojáci, kteří se chtějí vrátit na svou frontu a potřebují, aby jim někdo ukázal cestu- vezmou sebou Michela a na dlouhou dobu o něm nikdo nic neví. Když válka po 9 měsících skončí, chce se Cesira vrátit zpět do Říma. Itálii začali totiž osvobozovat americká vojska- ti v údolí rozdávají konzervy a šaty. Cesira chce sehnat někoho, kdo by je odvezl do Říma, ale ten ještě není osvobozen. Nakonec jí pomůže to, že poskytla večeři anglickým vojákům a za to ji odvezou alespoň zpět do vesnice rodičů Cesiry. Tam se dostanou do kostela, kde jsou přepadeni marokánskými vojáky, kteří surově znásilní Rosettu. Ta byla vždy hodná, poslušná, nábožensky založená a podle její matky dokonalá, ale po této zkušenosti se uzavře do sebe, začne být otupělá, lhostejná. Poté potkají Clorinda, který se nabídne, že je odveze do domu svých přátel- to je opět rodina Concetty. Rosetta se dá dohromady s Clorindem, který je ženatý a ona mu dělá milenku. Vztah mezi matkou a dcerou se začne zhoršovat. Jednoho dne se dozví, co se přihodilo Michelovi- ten byl zastřelen němci, když chránil rodinu rolníka- Cesiru to velice zarmoutí, protože ho měla ráda jako syna, ale Rosetta se ani nerozbrečí, jakoby jí to bylo jedno. Rosetta se později začne chovat jako děvka a spí i s Concettinými syny. Zcela ztratí morálku, vychování a smysl života a tak se Cesira rozhodne, že odjedou do Říma. Odveze je Rosario- syn Concetty. Cestou je ale auto zastaveno a Rosario je zastřelen. Cesira ho již mrtvého okrade a do Říma je odveze rolník, který viděl co se stalo. Cestou do Říma se však Rosetta rozbrečí nad Rosariovou smrtí- uvědomí si jak hrozně se chovala a snad se i rozhodla opět se změnit k lepšímu.

Tento román ukazuje, jak válka mění psychiku lidí a chce vyjádřit odpor a nenávist k válce. Poukazuje na prodejnost, násilí, bezcitnost, rozvrat morálky v době války.

Hodnocení čtenářského deníku Alberto Moravia- Horalka

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  14. září 2007
  25 182×
  758 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Alberto Moravia- Horalka