Neff, Vladimír - Lidé v tógách

Kniha, odehrávající se krátce před výbuchem sopky Vesuvu (79 n.l.), vypráví o mladém a krásném kapitánovi Subriovi Pedanovi, římském vojákovi. Byl svými muži velmi oblíben a proto se jevil císaři jako nebezpečný – mohl by ho bez problému svrhnout z trůnu. Ten mu proto daroval statek v Pompejích a tím ukončil jeho působení v armádě.

Při cestě z Říma do Pompejí potká starého Řeka na oslovi, doprovázeného zjizveným, taktéž starým psem. Subrius, sám jedoucí na koni, jím nejprve pohrdá, avšak Diodoros ho stále překvapuje novými a novými básněmi a řečmi, že si ho nakonec začne vážit . Stejně tak psa Skylaxe, který ovládá mnohé dovednosti a rozumí lidské řeči.
Během jejich putování je zastihne bouře a proto se rozhodnou vyhledat přístřeší v blízkém hostinci. Zde je však obsazeno otroky bohatého propuštěnce, obchodníka Karabeona. Dojde k bitce a Subrius několik mužů zabije, zbytek omráčí. V tom přijde do hospody tlupa loupežníků z hor, kteří ironicky Pedanovi děkují, že vykonal jejich práci. Lupiči seberou Karabeonovo zboží, Subria i Diodora sváží, naloží na koně a odvezou do své velmi dobře skryté jeskyně.
Diodoros vymyslí lest a namluví násilníkům, že S.P. je syn bohatého římského senátora, který za svého syna i jeho sluhu jistě zaplatí bohaté výkupné. Tři muži z tlupy se tedy vypraví do Říma tyto peníze získat. Další tři, z nichž jeden je převlečený za Pedana, se vydají s listinou od císaře Vespasiana do Pompejí uplatnit nároky na statek a rychle ho prodat. Získat nemovitost se mu sice podaří získat, prodat však již ne- je z neznámých důvodů zavražděn krásnou Alkyone.
Diodorovi, který zůstal se Subriem uvězněn v jeskyni, se podaří díky Skylaxovi poštvat zbylé dva hlídače proti sobě a následně uprchnout.
Když Subrius dorazí ke Karabeonovi, který se má podle císařova příkazu o Pedana postarat, zjistí, že kdosi se již za něj vydával. Aby dotvrdil svou totožnost, vytáhne údajný dopis od císaře, ve skutečnosti je však na papíře seznam ukradeného Karabeonova zboží, který mu podstrčil Diodoros, což ale negramotný Subrius netušil. Je zajat stráží jako lupič, postaven před soud a protože nikdo nevěří v jeho nevinu, s výjimkou Pupilly, ošklivé Karabeonovy dcery, která se do Pedana na první pohled zamilovala, je odsouzen k smrti v boji s gladiatory na nastávajících hrách.
Svou statečností získal srdce publika, které mu svým ohlasem zachránilo život. Je těžce raněn, ale jakoby zázrakem přispěchá na pomoc jeho přítel, taktéž voják, pucák Niger, ušetří ho amputace paže a vyléčí jej. Spolu pak opravují Subriův rozpadající se statek.
Ačkoli ho Diodoros varuje před krásnou Alkyone, která jej chce zahubit, Subrius se s ní seznámí a zamiluje se do ní. Ta ho naopak zrazuje před Diodorem, takže netuší, komu má věřit. Oba dva totiž přistihl při pokusech ho zabít.
Bezstarostný život s Alkyone je ale poněkud finančně náročný a tak se stane, že Pedan, aniž to tuší, se zadluží u Karbeona. Když dluh vzroste, vypraví se za ním milující otec Pupilly a přeje si, aby se s jehou dcerou, které nedokáže nic odepřít, oženil. Subrius však po Pupille netouží i když je jí vděčen za veškerou péči při uzdravování a tak její ruku odmítá.
Následující večer za nim příjde Pupilla osobně. Subrius ji nechá se vyspat ve své posteli a sám odchází za Alkyone. Tu najde plačící v objetí s Diodorem a zmaten se vrátí na statek. Ke svému zděšení nalezne Pupillu mrtvou. Z krku jí trčí dýka.
Pedan je znovu uvězněn jako vrah a popraven. Tato verze však autora neuspokojuje a proto uvádí ještě jednu variantu - v ní je Subrius v kobce navštíven princem Titem, s jehož pomocí uprchne, neboť touží zvědět pravdu o celé události.
Vyhledá Alkyone a dovídá se od ní toto:

Diodoros je její otec, který sebe i ji zadlužil u žida Agaba. Agabus je ochoten dluh vymazat- pod podmínkou, že Alkyone a její otec usmrtí Pedana, kterého nenávidí proto, že při obléhání Jeruzaléma podpálil Chrám. Proto osnoval seznámení Diodora se Subriem., proto Alkyone pronajal nádhernou vilu v Pompejích a sám se vydávaje za jejího otroka kontroloval její počínání. Nyní však Diodorovi slib nechce splnit, neboť je nevěřící. Subrius slíbí Agabovi, že se nechá lapit strážemi, když je vyváže z dluhu. Přivolaní vojáci opravdu chtějí odvést Pedana, když tu se k vraždě Pupilly přizná Diodoros (myslil, že zabíjí Subria). A tak Subrius dál žije v Římě šťastně s Alkyone a Agabus se svou nenávistí.

Zmizelo městečko pod sopkou, zmizela bílá vilka u řeky a zmizel statek za branou; zmizel Karabeonův dům a zmizel Pupillin hrob; zmizelo všechno pod tlustou vrstvou popela a lávy a tam, kde život prodil úzkými uličkami veselého města, byla pustina a klid. Ano, tak to skončilo.

Hodnocení čtenářského deníku Neff, Vladimír - Lidé v tógách

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  8. srpen 2007
  2 542×
  765 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Neff, Vladimír - Lidé v tógách