Paolini, Christopher: Eragon

I. Obsah díla:

Eragon je prvním dílem z trilogie Odkaz Dračích jezdců. Zde všechno začíná…

Vysoký Stín s tlupou urgalů dohání vyčerpanou elfku, ale než ji stačí zajmout,elfa kouzlem přenese safírový kámen.

Eragon, který žije se svým strýcem Gerem a bratrancem Roranem na okraji vsi Carvahallu, je snad jediný, kdo se nebojí lovit v lesích Dračích hor. Jednou zde najde zvláštní modrý kámen. Protože on a jeho „rodina“ jsou chudí, pokouší se kámen prodat, ale nikdo neví, o co jde a nechce si ho vzít, ani kočovní obchodníci, kteří dorazili do Carvahallu neobvykle pozdě a mluví o přepadeních a nemocech. To podnítí i starého vypravěče Broma, který se pustí do příběhu o králi Galbatorixovi: „Budu vám vyprávět prastarý příběh, který byl zapomenut, ukrytý v mlhavém oparu zastírajícím naši minulost. Než se narodili otcové vašich dědů, a věru dřív než jejich otcové, dali se dohromady Dračí jezdci. Jejich posláním bylo chránit a střežit zemi a po tisíce let se jim to dařilo. Jejich zdatnost v boji byla nepřekonatelná, protože každý z nich měl sílu za deset mužů. Byli nesmrtelní, pokud nebyli zasaženi mečem nebo jedem. Své síly užívali jen v zájmu dobra a pod jejich vedením byla vystavěna vysoká města a vznešené věže…Elfové byli našemi spojenci, trpaslíci našimi příteli. Do měst proudilo bohatství a lidem se dařilo… Ačkoli je žádný nepřítel nemohl zničit, nedokázali se ochránit sami před sebou. A tak se v době jejich největší moci narodil v dnes již zaniklé provincii Inzilbêth chlapec jménem Galbatorix. Když mu bylo deset let, byl podroben zkoušce, jak bývalo tehdy zvykem. Jezdci ho přijali mezi sebe.“ Brzy po ukončení výcviku se Galbatorix se dvěma přáteli vydal na výlet, ale přepadli je urgalové, zabili jeho přáteli i draky, včetně jeho. Pěšky se vydal přes Dračí Hory, aby požádal Jezdce o nového draka; ti mu však nevyhovili a odhalili tak jeho slabomyslnost. Galbatorix začal tvořit plán pomsty, našel si spřízněného Jezdce, Stína, a společně zabili jednoho Jezdce, aby získali draka. Jednou se potkal s mladým Jezdcem, Morzanem, který ho pustil do pevnosti Ilirea (dnes Urûbaen), kde Galbatorix ukradl dračí mládě. Moran se od Galbatorixe naučil temnému učení a spolu pak bojovali proti všem Jezdcům, porazili i elfy. Pouze Vrael, vůdce Jezdců, se Galbatorixovi a Krvepřísežníkům dokázal postavit, ale byl také přemožen. Pak se Galbatorix prohlásil králem celé Alagaësie.

Večer se pro Eragona vyklube dračice a Eragon ji pojmenuje Safira. Drží ji tajně v lese, kam se nikdo neodváží, každý den ji navštěvuje a nocí jí jídlo. Aby se něco dozvěděl o dracích, vyptává se Broma. Roran odchází za prací do blízké vesnice Therinsfordu a najednou přijedou černí jezdci. Safira zpanikaří a odletí s Eragonem. Když se konečně vrátí, zjistí, že Gerův statek je zbořený a Gero sám je zraněn. S pomocí Broma se dopraví k léčitelce Gertrudě. Jenže zatímco se Eragon vyléčí, Gerovi není pomoci a umírá. Eragon se chce pomstít a utíká ze vsi (aby nepřitahoval další nebezpečí), ale zastaví ho Brom a jde s ním. Ví, že je Eragon Drčí jezdec. Daruje mu meč a pomůže mu vyrobit sedlo, v Therinfordu si najmou dva koně, Kadoka a Sněžného bleska (drak by budil pozornost).

Když ale dorazí do Yazuaku, všichni obyvatelé jsou na jedné hromadě mrtví. Zbytek urgalů napadne i oba dobrodruhy. „Jak stál Uralům tváří v tvář, hlavou mu prolétlo několik představ: mrtví vesničané nakupení kolem kopí… Při pomyšlení na jejich osud se ve všech částech jeho těla nashromáždily rozpálené, nezkrotné síly. Byla to víc než jen touha po spravedlnosti. To se celá jeho bytost vzpírala realite smrti – proti tomu, že by měl přestat existovat. Ta energie byla silnější a silnější, až měl nakonec pocit,že díky té nashromažděné síle každou chvíli vybuchne…Najednou mu spontánně přišlo na jazyk jedno slovo. Vystřelil s výkřikem: ‚Brisingr!‘ Šíp prosvištěl vzduchem a rozzářil se plápolavou září. Zasáhl urgala do čela a vzduchem zaduněl výbuch. Hlavou prvního netvora se prohnala modrá vlna a okamžitě zabila i toho druhého.“ Eragon pozná sílu slova starověkého jazyka, a i když je to nebezpečné, Brom ho učí dál kouzlit.

Jejich cílem je Teirm, kde má Brom přítele Jeoda. Ten jim pomůže vypátrat Gerovy vrahy, Ra‘zaky. Brom a Eragon u něho zatím zůstávají a Eragon se seznamuje s bylinkářkou Angelou a jejím kočkodlakem, naučí se číst a pozná město, přičemž ho stále pronásleduje sen s krásnou dívkou. Když se znovu vydají na cestu, od Dras-Leony je pronásledují ra’zakové. Ti je přepadnou večer, když táboří, prohrávají, ale někdo jim pomůže. „S divokým výkřikem menší ra’zak prchal k silnici a za běhu ještě surově nakopl Eragona do boku. Jeho společník váhal a potom popadl dýku ze země a uháněl za ním. Když vybáhal z tábora, mrštil ještě nožem po Eragonovi. Bromovi najednou zalesklo v očích podivné světlo. Vrhl se před Eragona s ústy otevřenými v neslyšeném výkřiku. Dýka ho zasáhla se slabým klepnutím a on ztěžka dopadl na rameno. Hlava mu bezvládně visela.“

Když se konečně probudí, pozná svého zachránce. Jmenuje se Murtagh a je přibližně stejného věku jako Eragon. Večer Eragona probudí Safira, Brom umírá. Ještě než však umře, stačí mu říct, že kdysi býval také jezdcem a měl dračici jménem Safira, která mu zemřela. Eragon přijímá od Broma požehnání a pochová ho v jeskyni. Teď je jejich cíl u Vardenů (tajných spojenců proti Galbatorixovi), jenže Murtagh tam jít odmítá. Během cesty je znovu přepadnou urgalové, tentokrát je však zajmou ve vězení v Gil’eadu, kde ho navštíví i Stín! Naštěstí se jim podaří utéci a z cely osvobodí i dívku ze snu, zjistí, že je to elfka. Murtagh při osvobozování zachrání Eragonovi život. Teď se potřebují dostat k Vardenům co nejdříve, protože elfka umírá, a tak jedou přes poušť Hadarak.

Nakonec se dostanou do Beorských hor, kde sídlí Vardenové, ale v noci je napdnou urgalové. Naštěstí táboří kousek od tajného vchodu do Farthen Dûr, a tak se dostávají k Vardejnům včetně Murtahga, který to odmítal, protože je synem Morzana, od kterého se mu podařilo utéci. Ve Farthen Dûru musí být prověřeni, holohlavá dvojčata se dostanou Eragonovi do mysli a zjistí, že je „čistý“. Jenže Murtagh jim brání, protože nechce, aby někdo věděl, že je synem Morzana (ztratil by automaticky u všech důvěru). Proto je „uvězněn“ v pokoji a nevychází ven.

Eragon se seznámí s vůdcem Vardejnů, Ažihadem i jeho dcerou, a také s králem trpaslíků Hrothgarem. Všichni ve skalním městě jsou ohromeni zprávou, že existuje Dračí jezdec a přišel jim na pomoc. Eragon požehná dítěti na prosbu její matky, alespoň si myslí, že to je požehnání. Setkává se zde také s Angelou a kočkodlakem. Seznamuje se blíže s elfkou jménem Arya, která se uzdravuje a zjišťuje, že to ona převážela dračí vejce, když ji urgalové přepadli a zajali.

Jenže pak se stane něco nečekaného. Eragona vzbudí, aby šel k Ažihadovi: „Obrovské dveře pracovny otevřel pár statných strážců. Ažihad seděl za stolem a sklíčeně studoval mapu. Byla tam také Arya a nějaký svalnatý muž. Ažihad k nim vzhlédl. ‚Dobře, že jsi tady, Dragone. Seznam se s Jörmundurem, mým zástupcem.‘ Pokývli na sebe a pak obrátil svou pozornost zpět k Ažihadovi. ‚Vzbudil jsem vás pět, protože jsme ve vážném nebezpečí. Asi před hodinou a půl přiběhl z opuštěného tunelu pod Tronjheimem jeden trpaslík. Krvácel a byl skoro neschopný souvisle mluvit, ale měl dost rozumu, aby řekl trpaslíkům, co ho pronásleduje: vojsko urgalů, které je odtud asi den cesty.“

Začíná boj mezi urgaly a Vardeny s trpaslíky, který spojenci vyhrávají. Eragon je se Safirou velmi zdatný, ale i Murtagh dokáže, že není Morzanův pomocník. Ovšem do té doby, než bojují v Tronjheimu. Eragon svede souboj s Durzou Stínem, v němž se dozví něco o Stínovi (díky vniknutí do jeho mysli). „Meč těžce zasáhl Eragona do zad a prožízl mu drátěnou košili i kůži. Zaplavila ho bolest, přinutila ho vykřiknout a srazila ho na kolena. V agónii se zlomil v pase a myšlenky se mu rozmlžily. Zavrávoral a stěží se držel při vědomí. Z rány na kříži se mu řinula horká krev.“ Ještě než však Eragon upadne do mdlob, v okamžiku překvapení, který přichystala Safira s Aryou roztříštěním Isidor Mithrim, zabíjí Durzu Stína navždy. Odteď je to Eragon Stínovrah.

Proudí se až, když slyší hlas, který se mu představí jako Truchlící mudrc a radí mu, aby šel s Areou do Ellesméry, elfského města. Když úplně procitne, zjistí, že bitvu vyhráli. Je mu divné, že Dvojčata dole nebyla, když ho volala, ale prý zahnala početnou skupinu urgalů někde nahoře. Zároveň zjistí, že Stínovou ranou je znetvořen. „Eragona naplnila Hrůza a zavřel oči. Byl znetvořený. Pak si vzpomněl na něco z doby, kdy byl v bezvědomí… na postavu v bílém, která mu pomohla. Mrzák, který byl zdravý – Togira Ikonoka. Řekl mu: Pomysli, co jsi učinil, a raduj se, protože jsi zbavil zemi velkého zla. Vykonal jsi skutek, který by nikdo jiný nedokázal. Mnozí jsou tvými dlužníky… Přijď ke mně, Dragone, protože já mám odpovědi na vše, na co se ptáš. Eragona utěšila melodie míru a spokojenosti. Přijdu.“

II. Hlavní hrdina:

Eragon, pojmenován podle slavného elfa, je zvídavý mladý muž, který se stále na něco ptá a stále chce odpovědi na svoje otázky. „Eragonovi bylo patnáct, už za necelý rok se měl stát mužem. Bystré hnědé oči mu lemovalo tmavé obočí. Jeho obnošené šaty svědčily o tom, že hodně pracuje.“ Eragon je zároveň učenlivý a chytrý. V průběhu děje první knihy se mění, ostatně jako v celém příběhu. Z chlapce, který zná jen Carvahall a trochu okolí (na začátku) se stává muž, který viděl nejen velkou část Algaësie, ale i spoustu bitev, krve, kouzel a intrik. Z malého chlapce se stane opěvovaný Eragon Stínovrah.

III. Vlastní názor:

Ačkoli je kniha delšího rozsahu, nebyl žádný problém jí přečíst “jedním dechem“, ba naopak, divila jsem se, že už děj končí. K bližší orientaci Eragonových cest slouží i mapka v knize, takže se čtenář může bez obav ponořit do tohoto poutavého příběhu a prožívat všechna dobrodružství společně s Eragonem. Jestliže Tolkienův Pán prstenů zobrazuje velkolepé bitvy mezi jednotlivými národy a boj o přežití těchto národů, Paoliniho Eragon šel ještě dál – ať už je to souznění s přírodou, pochopení podstaty a síly slova nebo umění rozhodovat se. Přesto zde ale nechybějí chyby postav, stejně jako i v realném životě nikdo není dokonalý.

IV. Bibliografie:

PAOLINI C. Eragon. Havlíčkův Brod: Fragment 2004.

Počet stran: 477.

Hodnocení čtenářského deníku Paolini, Christopher: Eragon

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  12. srpen 2007
  5 082×
  1707 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Paolini, Christopher: Eragon